Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Αλλάζουν πάλι την ημέρα «Πληρωμή των Πολυτεκνικών Επιδομάτων»


Με νέα ανακοίνωση από τον ΟΓΑ αλλάζουν πάλι την ημέρα «Πληρωμή των Πολυτεκνικών Επιδομάτων»
Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:
Τα οικογενειακά επιδόματα του Γ΄ διμήνου 2012 (πολυτεκνικό επίδομα,
επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες,
εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη) θα καταβληθούν, με πίστωση
λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ., σε 472.676 οικογένειες, την Τετάρτη 13
Ιουνίου 2012.
Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των
112.882.571,28 ευρώ.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: