Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

20 φορές πιο γρήγορη ταχύτητα από το σημερινό WiFi

Μία ομάδα επιστημόνων από την Ιαπωνία κατάφερε να σπάσει κάθε ρεκόρ στη μεταφορά δεδομένων σε ασύρματο δίκτυο WiFi, επιτυγχάνοντας μεταφορά δεδομένων στο εύρος των terahertz. Αναφέρεται μάλιστα ότι η ταχύτητα που επιτεύχθηκε είναι 20 φορές πιο γρήγορη από το WFi που χρησιμοποιούμε όλοι σήμερα.
Ουσιαστικά οι ερευνητές από το Ινστιτούτο του Τόκιο δημιούργησαν καινούργιο υλικό ικανό να μεταφέρει δεδομένα 3GB/sec ή 20 φορές πιο γρήγορη ταχύτητα από το σημερινό WiFi με συχνότητα 542GHz. Χρησιμοποιήθηκε μια συσκευή μεγέθους μόλις ενός χιλιοστού, η οποία είναι μια δίοδος συντονισμένου φαινομένου σήραγγας (resonant tunneling diode) και μπορεί να παράγει μικρότερη τάση με μεγαλύτερο δυναμικό. Ρυθμίζοντας έτσι το δυναμικό η ομάδα κατάφερε να κάνει τη συσκευή μικροσκοπική και ικανή να μεταδώσει σήματα στην κλίμακα του terahertz.
Φυσικά μια τέτοια υλοποίηση δε μπορεί να συνεχιστεί εμπορικά καθώς το WiFi σε terahertz μπορεί να λειτουργήσει σε αποστάσεις μέχρι περίπου 10 μέτρων. Βέβαια μια τέτοια υλοποίηση θα μπορούσε να δώσει το εύνασμα στους ερευνητές να αυξήσουν τις ταχύτητες των WiFi δικτύων σε μια ανεκτή τιμή των 100Gb/s.

πηγή:insomnia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: