Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Αυτόφωρο για τους οφειλέτες του ΙΚΑ

Στο αυτόφωρο θα οδηγούνται στο εξής, όσοι οφειλέτες του ΙΚΑ έχουν οφειλές άνω των 150.000 ευρώ και δεν προχωρούν σε διακανονισμό. Η ρύθμιση αυτή συζητήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των άτυπων συναντήσεων τις οποίες είχε το Σαββατοκύριακο, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργος Κουτρουμάνης με τους κοινωνικούς εταίρους και θα περιληφθεί στο νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το υπουργείο Εργασίας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, εξετάζει επίσης και την επιβολή έμμεσων φόρων σε είδη και υπηρεσίες, προκειμένου να δημιουργηθούν εναλλακτικοί πόροι, πέραν των εισφορών, για τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος.
Το σοβαρότερο πρόβλημα εντοπίζεται στο ΙΚΑ, το έλλειμμα του οποίου λόγω της ύφεσης (ανεργία, μείωση εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές) της μείωσης της αξίας των τίτλων του ελληνικού δημοσίου και των αυξημένων συνταξιοδοτήσεων, έχει αγγίξει τα 4,5 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα οι βεβαιωμένες αλλά ανείσπρακτες ασφαλιστικές εισφορές από επιχειρήσεις που βρίσκονται σε λειτουργία ανέρχονται στα 9 δισ. ευρώ.
Για να αντιμετωπίσει το οξυμένο ταμειακό πρόβλημα η διοίκηση του ΙΚΑ, εξέδωσε εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο με την οποία, ζητά από τις κατά τόπους αρμόδιες διευθύνσεις την "άμεση και απόλυτη εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και του μέτρου της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων σε όσους εργοδότες οφείλουν και με δική τους ευθύνη δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή σε προσωρινό διακανονισμό".
Σύμφωνα με τον κώδικα εισπράξεως δημοσίων εσόδων, τα αναγκαστικά μέτρα που εφαρμόζονται για την είσπραξη τους είναι η κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεών του, είτε εν γένει στα χέρια τρίτου και η κατάσχεση ακινήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: