Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Χάθηκαν 55.360 θέσεις μισθωτής εργασίας

Περισσότεροι από 23.000 άνεργοι προστέθηκαν στις λίστες του ΟΑΕΔ μέσα στον Νοέμβριο σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2011, ενώ σταθερά και αυτόν τον μήνα χάθηκαν σχεδόν 56.000 θέσεις μισθωτής εργασίας. Ο αριθμός των ανέργων στα μητρώα έφθασε τα 715.693 άτομα και είναι αυξημένος σε ένα χρόνο (από Νοέμβριο σε Νοέμβριο) κατά 88.392 άτομα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 213.808 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 25.716 άτομα, ποσοστό 13,67% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο. Από τους εγγεγραμμένους, μακροχρόνια άνεργοι είναι 287.848 (40,22%) ενώ όσοι δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για τον μήνα Νοέμβριο 2011 φτάνουν τους 169.071.Η μεγάλη πλειονότητα των εγγεγραμμένων ανέργων ανήκει στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών (62,87%), στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 27,71% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 9,42%, ενώ οι περισσότεροι άνεργοι αναλογούν σε Αττική 35,7% και Κεντρική Μακεδονία 20,27%.
Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Οκτώβριο 2011) και τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (Νοέμβριο 2010) καταγράφηκαν:
* Αύξηση του συνόλου των επιδοτούμενων ανέργων (κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενοι και εποχικοί επιδοτούμενοι τουριστικών επαγγελμάτων) από τον προηγούμενο μήνα κατά 25.716 άτομα και αύξηση κατά 7.029 άτομα από τον Νοέμβριο του 2010.
* Αύξηση των κοινών και λοιπών κατηγοριών επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 1.698 άτομα και αύξηση κατά 10.187 άτομα από τον Νοέμβριο του 2010.
* Αύξηση των εποχικών τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 24.018 άτομα και μείωση κατά -3.158 άτομα από τον Νοέμβριο του 2010.
* Αύξηση του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης από τον προηγούμενο μήνα κατά 32.046 άτομα και αύξηση κατά 4.199 άτομα από τον Νοέμβριο του 2010.
Χάθηκαν 55.360 θέσεις μισθωτής εργασίας
Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 59.187, μειωμένες κατά -21,74% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (75.633) και μειωμένες κατά -4,34% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2010 (61.870). Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 32.629 (μειωμένες κατά -2,91% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένες κατά 3,34% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2010), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 61.388 (μειωμένες κατά -16,68% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένες κατά 2,15% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2010) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 21.025 (μειωμένες κατά -11,31% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -7,51% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2010).
Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 94.017, το 65,29% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά -12,37% από τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο (107.287) και αυξημένο κατά 2,56% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2010 (91.669).
Από τις παραπάνω ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει μείωση της μισθωτής απασχόλησης κατά -55.855 θέσεις εργασίας, έναντι -55.360 τον Οκτώβριο και -52.530 τον Νοέμβριο του 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: