Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Έρχονται νέες υπέρογκες αυξήσεις των λογαριασμών ρεύματος


Πέρα από τη σχεδιαζόμενη επιβάρυνση των ακινήτων με τέλη μέσω των τιμολογίων της ΔΕΗ και των άλλων παρόχων, αναμένονται και μια σειρά από άλλες αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών γεγονός που θα εκθέσει σε νέους κινδύνους, τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα ασκούνται πολύ ισχυρές πιέσεις για:
Þ Άμεση αύξηση των τιμολογίων λιανικής σε ποσοστά 10-15% προκειμένου να απορροφηθεί η πρόσφατη αύξηση του κόστους παραγωγής σε επίπεδο χονδρικής αγοράς λόγω της επιβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για χρήση φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρενέργειας. Για τη χρήση 2012 μόνο για τη ΔΕΗ το σχετικό κόστος υπολογίζεται κοντά στα 200 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντικές θα είναι οι αυξήσεις και στα κόστη των λοιπών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.
Þ Αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΔΕΗ με βάση το κόστος από τις αρχές του 2012, όπως απαιτεί η Τρόϊκα. Με βάση αυτή την υποχρέωση θα πρέπει να γίνουν, μεταξύ άλλων:
  • · Πολύ μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια κυρίως των οικιακών καταναλωτών με χαμηλές καταναλώσεις, που κατά τεκμήριο εξασφαλίζουν χαμηλά πραγματικά εισοδήματα και είναι περισσότερο ευάλωτοι στα μέτρα λιτότητας και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης.
  • · Αναπροσαρμογή και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας τουλάχιστον κατά 90 εκατ. ευρώ λόγω της επιβάρυνσης της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στα μη διασυνδεδεμένα νησιά από τη σημαντική αύξηση της φορολογίας στο diesel
Þ Αναπροσαρμογή των τελών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τουλάχιστον κατά 200 εκατ. ευρώ που θα υποχρεωθούν να πληρώσουν όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως εάν είναι πελάτες της ΔΕΗ ή άλλων ιδιωτικών εταιρειών. Υπογραμμίζεται ότι, με βάση σχετικές μελέτες μακροπρόθεσμα ο σχετικός λογαριασμός θα επιβαρύνει με μερικά δισ. ευρώ σε ετήσια βάση εάν δεν σταματήσει αυτή η αλόγιστη χρηματοδότηση των «εγγυημένων τιμών» παραγωγής ρεύματος από ΑΠΕ σε βάρος των οικιακών καταναλωτών και εγχώριων επιχειρήσεων. Υπενθυμίζεται ότι, κατά τον Ιούνιο  του 2010 τα τέλη ΑΠΕ αυξήθηκαν κατά 1.740%...
Þ Πρόσθετη επιβάρυνση όλων των καταναλωτών ρεύματος κατά 50 εκατ. ετησίως μέσω των τελών ΑΠΕ, λόγω της «χαριστικής πράξης» υπέρ της Αλουμίνιον ΑΕ και σε βάρος της ΔΕΗ και των λοιπών παραγωγών ρεύματος που διαθέτουν Μονάδες φυσικού αερίου.
Þ Αύξηση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας μέχρι και 80 εκατ. ευρώ για τις δαπάνες κάλυψης του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου για τη χρήση 2011.
Þ Αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ κατά 600 – 1.200 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ικανοποιηθεί η κοινοτική απαίτηση για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
πηγή: ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: