Κυριακή, 14 Αυγούστου 2011

Στα άρματα...στα άρματα

Από τις 20 Αυγούστου και μέχρι 28 Φεβρουαρίου του 2011 ορίστηκε η κυνηγετική περίοδος. Ο αρμόδιος υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Θάνος Μωραΐτης, υπέγραψε την απόφαση για τις «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2010-2011».
Σε ό,τι αφορά την έκδοση αδειών θήρας, χωρίς να αυξάνεται η τιμή τους, επιτυγχάνεται η μείωση των συνδρομών υπέρ των κυνηγετικών οργανώσεων, ενώ αυξάνονται τα τέλη υπέρ του Δημοσίου. Έτσι, διασφαλίζονται περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ, επιπλέον έσοδα για το πράσινο ταμείο του ΥΠΕΚΑ, χωρίς να αυξηθεί το κόστος της άδειας για τους κυνηγούς.
Ακόμη, πέρα από τα έσοδα για το ελληνικό δημόσιο, προωθείται σημαντική οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική ύπαιθρο, με την εξασφάλιση ενός μεγάλου αριθμού θέσεων απασχόλησης. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η άσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας στο αυστηρό πλαίσιο και τους περιορισμούς που ισχύουν στη χώρα μας είναι σύμφωνη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συμπεράσματα των σχετικών μελετών και παράλληλα λαμβάνονται υπ’ όψιν οι δράσεις θηροφύλαξης των κυνηγετικών οργανώσεων.
Κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.
Τι προβλέπεται:
-Καθορίζει τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2009 – 2010 από 20 Αυγούστου 2010 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2011.
-Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπεται τη θήρα του αγριοκούνελου μέχρι την 10 Μαρτίου 2011.
-Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».
-Απαγορεύεται το κυνήγι της μπεκάτσας στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
-Περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15.09.2010 μέχρι και 20.01.2011 σε τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως, το κυνήγι του Λαγού και του Αγριόχοιρου.
-Επιτρέπεται το κυνήγι αγριόχοιρου σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι τεσσάρων (4) ατόμων κατά ομάδα και ημερήσια έξοδο. Εξαιρείται η περιοχή της Πελοποννήσου για την οποία περιορίζεται το κυνήγι έως την 31.12.2010 και ο επιτρεπόμενος αριθμός θηρευομένων ατόμων επίσης περιορίζεται σε δύο (2) άτομα. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών. Επίσης απαγορεύεται το κυνήγι αγριόχοιρου στη νήσο Εύβοια.
-Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
- Επιτρέπεται το κυνήγι της αλεπούς από 15.09.2010 μέχρι και 20.01.2011 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.01.2011 μέχρι και 28.02.2011 χωρίς σκύλο δίωξης. Στους νομούς που έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι το κυνήγι της αλεπούς απαγορεύεται.
-Επιτρέπεται το κυνήγι του πετροκούναβου από 15.09.2010 μέχρι και 20.01.2011 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.01.2011 μέχρι και 28.02.2011 χωρίς σκύλο δίωξης.
- Το κυνήγι του φασιανού απαγορεύεται στις νήσους Λήμνου, Σάμου και Αγ. Ευστράτιου

Δεν υπάρχουν σχόλια: