Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

5 ελληνικές τράπεζες...στο μάτι του Moody's


Ο οίκος αξιολόγησης Moody's εξέδωσε κατάλογο με ονόματα τραπεζών που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, θα κριθούν αφερέγγυες και αναξιόχρεες στο δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό stress test ή θα είναι υποψήφιες για πρόσθετη στήριξη και όπως ήταν αναμενόμενο περιλαμβάνονται σε αυτόν πέντε ελληνικές τράπεζες. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για τις Τράπεζες θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα από το ευρωπαϊκό stress test, στο οποίο θα περιλαμβάνονται 91 τράπεζες από 21 χώρες.Ο σκοπός του τεστ είναι η αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των τραπεζών σε δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες και ο εντοπισμός των ευάλωτων τραπεζών. Η Moody's χώρισε το δείγμα των τραπεζών σε τέσσερις ομάδες.Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει 54 τράπεζες επενδυτικού βαθμού, ενώ η δεύτερη 17 μη επενδυτικές τράπεζες από “περιθωριακές” χώρες, όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.Στην τρίτη ομάδα περιλαμβάνονται 9 τράπεζες μη επενδυτικού βαθμού από άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, η Σλοβενία, Η Ουγγαρία, η Αυστρία και η Κύπρος, ενώ στην τέταρτη ομάδα βρίσκονται 11 τράπεζες χωρίς πιστοληπτική διαβάθμιση. Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκονται οι ομάδες 2 και 3. Περαιτέρω σύμφωνα με τη Moody's:  Οι τράπεζες από την πρώτη ομάδα είναι οι πιο πιθανές να αντέξουν σε εξωτερικές πιέσεις.Οι τράπεζες από τη δεύτερη ομάδα, χωρίζονται σε 2 υποομάδες. Η πρώτη υποομάδα περιλαμβάνει 5 τράπεζες της χώρας μας, 3 ιρλανδικές, 3 πορτογαλικές, οι οποίες έχουν δεχτεί ήδη μεγάλη εξωτερική βοήθεια.  Η δεύτερη υποομάδα περιλαμβάνει 6 ισπανικές τράπεζες, ενώ οι τράπεζες και των δύο υποομάδων χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά αδύναμες και το πιο πιθανό είναι να χρειαστούν περαιτέρω εξωτερική βοήθεια. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: