Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Οδηγίες για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου των υποψήφιων για τα ΑΕΙ

Οδηγίες για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου των υποψήφιων για τα ΑΕΙ εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας. Υπενθυμίζεται πως φέτος θα υποβληθεί για πρώτη φορά υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.
http://www.minedu.gov.gr/
http://exams.minedu.gov.gr/Default.aspx
Το μηχανογραφικό δελτίο θα κατατεθεί μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, στο τέλος του μήνα. Για τη συμπλήρωση του αρχικά θα πρέπει να εισαχθεί ο 8ψήφιος κωδικός που δόθηκε στους μαθητές για τις πανελλήνιες. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί ένας κωδικός δελτίου, τον οποίο οι υποψήφιοι πρέπει να φυλάξουν.
Τρια σημεία, που σύμφωνα με το υπουργείο χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι ότι:
►το password δίνεται μόνο από το σχολείο 
► η οριστικοποίηση του μηχανογραφικού πρέπει να γίνει μέσα στις προθεσμίες, ενώ μετά την οριστική υποβολή δεν παρέχεται η δυνατότητα αλλαγών και τροποποιήσεων
► η δήλωση του υποψηφίου ότι ανήκει σε μια από τις ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκές κλπ) πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: