Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

Το ΙΚΑ δεν θα δέχεται πληρωμές οφειλών με επιταγές σε διαταγή τρίτου

Το ΙΚΑ δεν θα δέχεται πληρωμές οφειλών με επιταγές σε διαταγή τρίτου αλλά μόνο επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή του ΙΚΑ από τους ίδιους τους εργοδότες και εις βάρος των ιδίων αυτών λογαριασμών, που τηρούν σε τράπεζες που λειτουργούν και είναι αναγνωρισμένες στην Ελλάδα θα δέχονται τα υποκαταστήματα ή τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ, σύμφωνα με την Γ32/180/7.4.2011 εγκύκλιο του Ιδρύματος η οποία εκδόθηκε με αφορμή προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά καιρούς κατά τις υποβολές ΑΠΔ και καταβολές ασφαλιστικών εισφορών δια χειρός τρίτων προσώπων (λογιστές κλπ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: