Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Ανησυχία για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού της Τουρκίας

Ανησυχία για τα σχέδια της Τουρκίας για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού στη σεισμογενή περιοχή του Ακκιουγιου της Μερσίνας, εκφράζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ανακοίνωση  για το θέμα, ο Επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, Στέφαν Φούλε αναφέρει στην απάντησή του ότι η Επιτροπή πιέζει την Τουρκία να θεσπίσει ένα νόμο-πλαίσιο για τα πυρηνικά που θα διασφαλίζει υψηλό επίπεδο πυρηνικής ασφάλειας, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ, επισημαίνοντας ωστόσο πως η χρήση πυρηνικής ενέργειας αποτελεί κυρίαρχη απόφαση κάθε χώρας. Γενικότερα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας, ο κ. Φούλε ανέφερε ότι από πλευράς Συμβουλίου και Επιτροπής υποστηρίζεται η επανεξέταση των κινδύνων και της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών της ΕΕ. Ως εκ τούτου, θα γίνουν μελέτες και αξιολογήσεις, και βάσει των αποτελεσμάτων μπορεί να προκύψουν περαιτέρω μέτρα. Στην απάντηση του κ. Φούλε αναφέρεται ότι ως υποψήφια χώρα, η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να εναρμονίσει προοδευτικά τη νομοθεσία της με όλο το κεκτημένο για την πυρηνική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια, η οποία πρέπει να μεταφερθεί στο δίκαιο των κρατών μελών ως τις 22 Ιουλίου 2011. ''Οσον αφορά τα σχέδια για πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Ακκιουγιου, η απόφαση των τουρκικών αρχών να κατασκευάσουν πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής σε μία περιοχή που είναι γνωστή για τη σεισμική της δραστηριότητα είναι ένα θέμα που προκαλεί ανησυχίες''. Η επιλογή του ενεργειακού μίγματος, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πυρηνικής ενέργειας, αποτελεί κυρίαρχη απόφαση κάθε χώρας, προσθέτει ο Ευρωπαίος Επίτροπος σημειώνοντας ότι εντούτοις, οι εθνικές αποφάσεις για τη χρησιμοποίηση πυρηνικής ενέργειας ως πηγής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να βασίζονται στην ικανότητα της χώρας να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας, προστασίας και διασφαλίσεων κατά τη διάρκεια του πλήρους κύκλου ζωής μιας πυρηνικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές. Ο κ. Φούλε επισημαίνει επίσης ότι μετά τα γεγονότα στην Ιαπωνία, ο αρμόδιος για την ενέργεια Επίτροπος κάλεσε, στις 15 Μαρτίου 2011, μία πρώτη διάσκεψη υψηλού επιπέδου, πραγματοποιήθηκε έκτακτο Συμβούλιο ενεργείας στις 21 Μαρτίου και στις 25 Μαρτίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να επανεξεταστεί η ασφάλεια όλων των πυρηνικών σταθμών της ΕΕ, βάσει μιας συνολικής και διαφανούς αξιολόγησης των κινδύνων και της ασφάλειας. Επίσης, καταλήγει, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή να επανεξετάσει το υφιστάμενο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων έως τα τέλη του 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: