Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Από το κακό στα χειρότερα...


Χιλιάδες εργαζόμενοι στους Δήμους όλης της χώρας δε θα πληρωθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου και το πενιχρό δώρο του Πάσχα, εάν έστω και την τελευταία στιγμή δεν ευαισθητοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι, Υπουργείο Εσωτερικών –Δήμαρχοι – Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε να βρεθεί λύση και να καταβληθεί η μισθοδοσία των εργαζομένων.
Οι εργαζόμενοι στα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων που σύμφωνα με τον Καλλικράτη είτε συνενώθηκαν, είτε πέρασαν στους Δήμους δε θα πληρωθούν (σε διαφόρους Δήμους της χώρας δεν πληρώθηκαν καθόλου τον Απρίλιο) γιατί δεν έχουν δημοσιευτεί τα ΦΕΚ της νέας σύστασής τους. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο που παρατείνει την προηγούμενη διοίκηση των Ν. Προσώπων μέχρι τη δημοσίευση του ΦΕΚ, οι επίτροποι όμως του ελεγκτικού συνεδρίου δεν υπογράφουν τα εντάλματα για την επιχορήγηση των Νομικών Προσώπων από τους Δήμους με αποτέλεσμα τα θύματα να είναι οι εργαζόμενοι σε αυτά τα Νομικά Πρόσωπα. Το μπάχαλο που υπάρχει και με τον Καλλικράτη, η αδιαφορία αλλά και αντιτιθέμενες εξουσίες που υπάρχουν έχουν ως αποτέλεσμα χιλιάδες εργαζόμενοι να μην ξέρουν εάν πληρωθούν και εάν θα έχουν χρήματα να κάνουν Πάσχα οι οικογένειές τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: