Σάββατο, 23 Απριλίου 2011

Χριστός άνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτω θάνατον πατήσας...

Δεν υπάρχουν σχόλια: