Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

Μείωση των εμποδίων για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Στη σύσταση υπηρεσίας μίας στάσης η οποία απλοποιεί και επιταχύνει τις διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας για κάθε μορφής εμπορική εταιρία στη χώρα μας: προχωρά το υπουργείο Ανάπτυξης με στόχο

•Τη δραστική μείωση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και αποτρέπουν ένα νέο, κυρίως, επιχειρηματία να συστήσει τη δική του επιχείρηση,
•Την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος για το νέο επιχειρηματία,
•Την απαλλαγή της δημόσιας διοίκησης από σημαντικό διοικητικό κόστος,
•Την καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς που πηγάζουν από την πολυπλοκότητα του διοικητικού μηχανισμού,
•Τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού δικτύου συνεργασίας μεταξύ πολλών υπηρεσιών που θα επιτρέπει στο εξής τη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων
Όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μέσω της υπηρεσίας μίας Στάσης που ξεκινάει τη λειτουργία της από σήμερα Δευτέρα 04.04.2011 θα επιτυγχάνεται με μία και μοναδική διαδικασία που θα διαρκεί περίπου μία ώρα η σύσταση επιχείρησης και η άμεση έναρξη οικονομικής δραστηριότητας σε 1 ημέρα ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη.
Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο σημείων επαφής για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνει 59 καταστήματα εμπορικών επιμελητηρίων, 3.200 συμβολαιογραφικά γραφεία και στην επόμενη φάση 52 επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, θα διεκπεραιώνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να αποκτήσουν οι εμπορικές εταιρείες νομική προσωπικότητα και οικονομική δραστηριότητα.
Με τον τρόπο αυτό, η ίδρυση, για παράδειγμα, μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ΕΠΕ, γίνεται:
• σε ένα μόνο σημείο αντί για οκτώ,
• με μία και μοναδική διαδικασία αντί για 11,
• σε μία μέρα αντί για 38
Μοναδική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι οι ιδρυτές της εταιρίας να μην έχουν εκκρεμότητες με το ελληνικό δημόσιο (π.χ. να έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).
Σε αρχικό στάδιο, η Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ) αφορά Ανώνυμες Εταιρίες και Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, οι οποίες θα απευθύνονται στους συμβολαιογράφους, καθώς και Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες, οι οποίες θα μπορούν να απευθύνονται κατευθείαν στα Επιμελητήρια και τα ΚΕΠ.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις ΥΜΣ και το ΓΕΜΗ ο κάθε επιχειρηματίας θα μπορεί να ενημερώνεται από σχετικό Διαδικτυακό Τόπο που προετοιμάζεται και θα τηρείται στην Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι για την ανάπτυξη του ΓΕΜΗ και της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, συνεργάστηκαν συνολικά 71 φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και νομικά πρόσωπα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: