Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

Θέματα σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος

Ύστερα από τις μεταβολές που έγιναν στη φορολογία εισοδήματος, σας παρέχουμε συμπληρωματικά τις ακόλουθες διευκρινίσεις :
1. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό με την από 24-3-2011 ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις ηλεκτρονικές υποβολές των δηλώσεων οικονομικού έτους 2011, οι καταστάσεις φορολογικής αναμόρφωσης, αυτοκινήτων επιχείρησης, κινητής τηλεφωνίας και αποδοθέντων και οφειλομένων φόρων εισοδήματος και έμμεσων φόρων θα υποβληθούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία την 30/6/2011 και συνεπώς δεν απαιτείται η συνυποβολή τους με την υποβολή των οικείων δηλώσεων.
2. Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 17 του ν.3842/2010 πρέπει να δηλώνεται ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίοδο έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης έμμεσων φόρων ή εάν δεν έχουν υποβληθεί ορθά τότε πρέπει να υποβληθεί κατάσταση με τους οφειλόμενους φόρους από τον υπεύθυνο λογιστή. Στις περιπτώσεις που οφείλονται φόροι και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της κατάστασης αποδοθούν οι φόροι αυτοί, είτε με την υποβολή από τον υπόχρεο της οικείας εκπρόθεσμης δήλωσης είτε ζητηθεί βεβαίωση των φόρων μετά από σχετική αίτηση του υπόχρεου προς τη Δ.Ο.Υ. για διενέργεια προσωρινού ελέγχου, τότε η κατάσταση θα υποβάλλεται με συμφωνία οφειλόμενων και αποδοθέντων φόρων. Επισημαίνεται ότι, και στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3610/2007 με τις οποίες προβλέπεται ότι ο φορολογούμενος, εφόσον επιλεγεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο, μπορεί να υποβάλει αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και λοιπών φορολογιών, τελών και εισφορών, με μείωση στο 1/2 των πρόσθετων φόρων που προβλέπονται επί εκπροθέσμων δηλώσεων από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 2523/1997.
3. Σχετικά με τις αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών της παραγ.1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 που καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίμακας διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση που το δηλούμενο συνολικό εισόδημά του φορολογουμένου (πραγματικό ή τεκμαρτό ) υπερβαίνει τις (6.000) ευρώ και ανεξάρτητα από το ύψος των δαπανών του άρθρου 8 του ίδιου νόμου, που εκπίπτουν από το εισόδημα (ασφαλιστικές εισφορές ,ιατρικές δαπάνες κ.λπ.), ο φορολογούμενος οφείλει να έχει συγκεντρώσει το ελάχιστο ποσό των απαιτούμενων αποδείξεων αυτών των δαπανών ,τις οποίες συνυποβάλλει με τη δήλωσή του σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια ΔΟΥ. Διευκρινίζεται για την καλύτερη οργάνωση του αρχείου των Δ.Ο.Υ., κατά την παραλαβή των κλειστών φακέλων με τις αποδείξεις δαπανών, ότι οι φάκελοι αυτοί θα αποσυσχετίζονται από τις δηλώσεις και θα τοποθετούνται σε ιδιαίτερο χώρο της κάθε Δ.Ο.Υ. Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των δηλώσεων θα επιλεγεί δείγμα με νεώτερη οδηγία που θα δοθεί στον κρίσιμο χρόνο, προς έλεγχο και στη συνέχεια το σύνολο των αποδείξεων θα παραδοθούν προς ανακύκλωση.
Σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών είτε από τον ίδιο τον υπόχρεο είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή, οι αποδείξεις θα πρέπει, επειδή θα ακολουθήσει οπωσδήποτε δειγματοληπτικός έλεγχος αυτών για να διαπιστωθεί η ύπαρξη και η ακριβής δήλωση τους, να φυλάσσονται για να παραδοθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όταν ζητηθούν.

4. Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο μέχρι (1500) ευρώ, θα γίνονται διασταυρώσεις μέσω του TAXIS για επαλήθευση. Εφιστάται η προσοχή των φορολογουμένων στις περιπτώσεις που τα δικαιολογητικά που επικαλούνται αποδειχθεί ότι είναι πλαστά, ότι διαπράττεται αξιόποινη πράξη, και θα γίνεται σχετική αναγγελία στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές ,σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.Π.Δ . Σημειώνεται ότι, στις δηλώσεις που το πιστωτικό υπόλοιπο υπερβαίνει το ποσό των (1500), εξακολουθεί να διενεργείται από τη ΔΟΥ έλεγχος των σχετικών παραστατικών, σύμφωνα με την εγκύκλιο μας ΠΟΛ.1077/16.4.2003.
5. Τέλος, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που οι υπόχρεοι της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ.1 του άρθρου 101 του ΚΦΕ, υποβάλλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ενώ βρίσκονται σε αδράνεια, δηλαδή δεν έχουν ακαθάριστα έσοδα, δεν υφίσταται υποχρέωση υπογραφής της δήλωσης τους από λογιστή φοροτεχνικό.
Ο Υφυπουργός
Δ. Κουσελάς

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Τα γούστα …πληρώνονται

Ήθελε να κάνει κατάσταση σε γνωστό στριπτιτζάδικο της Θράκης ο Κομοτηναίος επιχειρηματίας που κανόνισε τα μανούλια να είναι στο τραπέζι του, να τα κερνά σαμπάνιες, άνοιξε τουλάχιστον τρεις, μέσα στην πρώτη ώρα, κάνοντας το κέφι του. Όταν ήρθε ο λογαριασμός 600 ευρώ εξανέστη και δεν ήταν διατεθειμένος να πληρώσει. Άφησε 200 ευρώ κι έφυγε συνειδητοποιώντας ότι θα πήγαινε μακριά η βαλίτσα. Οι τσιγκουνιές του όμως δεν πέρασαν έτσι. Οι μπράβοι του κέντρου που εκείνη την στιγμή απουσίαζαν πληροφορήθηκαν το περιστατικό τον αναζήτησαν και λίγες ώρες μετά τον εντόπισαν έξω από πατσατζίδικο όπου τον τουλούμιασαν στο ξύλο κάνοντάς τον μπλε μαρέ. Ο τύπος εξαφανίστηκε για να μην τον βλέπουν και τον ρωτούν, ενώ είναι αμφίβολο με τέτοια νοοτροπία αν ξαναθελήσει να βρεθεί σε μπαρ με γυναίκες, μπάρες και στριπτίζ. Για το ποσό δεν γνωρίζουμε τι έγινε, αλλά το σίγουρο είναι ότι έμαθε πως τα γούστα …πληρώνονται. Μήνυση πάντως μέχρι και χθες δεν έχει υποβάλλει.
πηγή: ΧΡΟΝΟΣ

Αποβλήθηκαν 12 μαθητές λόγω..... Facebook

Με φόντο τον μαυροπίνακα έβγαλαν φωτογραφίες δύο μαθητές του Γυμνασίου Ν. Αγχιάλου την καθηγήτριά τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος στις αρχές Απριλίου. Οι φωτογραφίες από την επόμενη κιόλας ημέρας «κυκλοφορούσαν» στον κόσμο του διαδικτύου μέσω της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης Facebook, ενώ έσπευσαν να τις σχολιάσουν με ύβρεις δέκα άλλοι μαθητές της ίδιας τάξης. Το περιστατικό αυτό θεωρείται το δεύτερο πιο σοβαρό που έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή μετά από την ομαδική αποβολή που δέχτηκαν δεκάδες μαθητές Γυμνασίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, οι οποίοι πριν από ένα μήνα περίπου ανήρτησαν φωτογραφίες συμμαθητών τους και καθηγητών τους στο διαδίκτυο κάνοντας υβριστικά σχόλια.
Το δεύτερο αυτό συμβάν, αλλά και όσα δεν... έχουν βγει ακόμη στο φως της δημοσιότητας, μιας και εκπαιδευτικοί σημειώνουν πως είναι πολλά τα περιστατικά, είχε πιο άγριες προεκτάσεις καθώς οι μαθητές σχολίασαν με χυδαίο υβρεολόγιο την καθηγήτριά τους.
Η ίδια μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό σοκαρίστηκε και δεν μπορούσε να πιστέψει πως της συμπεριφέρθηκαν με τέτοιο τρόπο μαθητές στους οποίους έχει αφοσιώσει τη ζωή της.
Η πράξη αυτή των μαθητών συζητήθηκε κατά τη διάρκεια έκτακτης σύγκλησης του Συλλόγου των Καθηγητών και η απόφαση ήταν πενθήμερη αποβολή στους δύο «δράστες» και τριήμερη αποβολή σε όσους σχολίασαν τις φωτογραφίες.
Οι γονείς από την πλευρά τους ζήτησαν συγνώμη από την καθηγήτρια για τη συμπεριφορά των παιδιών τους, ενώ μερικοί ζήτησαν για τα παιδιά τους μεγαλύτερη ποινή για να… βάλουν μυαλό.

Συμπέρασμα για τον Άκη Τσοχατζόπουλου

Αν υποθέσουμε πως ο κ. Τσοχατζόπουλος επί τριάντα συναπτά έτη δεν έτρωγε, δεν κατανάλωνε, δεν πλήρωνε φροντιστήρια, δεν ανέπνεε καν και δεν ξόδευε ούτε ένα ευρώ από τα εισοδήματά του, τότε μετά βίας θα μπορούσε να αγοράσει το ακίνητο επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, όπως έπραξε το 2010.
Η αλήθεια είναι πως κατά την διάρκεια της τριακονταετίας ο κ. Τσοχατζόπουλος, η πρώτη σύζυγός του, η θυγατέρα του Αρετή και εσχάτως και η δεύτερη σύζυγός του, αγόρασαν τόσα ακίνητα που θα χρειάζονταν εκθετική (ούτε καν γεωμετρική ) αύξηση των εισοδημάτων του. Τα πόθεν έσχες του καταθέτουν αυτήν την εύλογη αλήθεια.
Τα συμπεράσματα δικά σας και για του λόγου του αληθές αυτά τα πόθεν έσχες υφίστανται και κραυγάζουν. Στα αρχεία της Βουλής...
πηγή: zougla.gr

Εφιαλτικά στοιχεία για την απασχόληση στη Θεσσαλονίκη

Εφιαλτικά είναι τα στοιχεία του Εργατικού Κέντρου για την απασχόληση στη Θεσσαλονίκη, με το ποσοστό της ανεργίας να εκτιμάται στο 26%, έναντι 21% για αυτή την περίοδο, που υπολογίζει η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΚΘ, για κάθε δέκα θέσεις εργασίας που χάνονται, δημιουργούνται μόλις πέντε καινούργιες, από τις οποίες οι τρεις είναι εκ περιτροπής ή με μειωμένο ωράριο. Την ίδια ώρα το ποσοστό της μαύρης εργασίας στην πόλη αγγίζει το 27%, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι στο 25%. Εν τω μεταξύ, το 17% των εμπορικών καταστημάτων - από περίπτερα μέχρι και καταστήματα - έχει κλείσει στην πόλη, από το Σεπτέμβριο του 2009, δηλαδή από την έναρξη της κρίσης έως σήμερα.
«Στη Θεσσαλονίκη 15 επιχειρήσεις βρίσκονταν στο κόκκινο από τις οποίες πολλές έχουν μπει στο άρθρο 99 και αυτό με βασική ευθύνη του τραπεζικού συστήματος που έχουν κλείσει τις στρόφιγγες» ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΚΘ, Παν. Τσαραμπουλίδης. «Προσπαθούν να επιβιώσουν, κάποιοι από αυτούς είναι και καλοί επιχειρηματίες και παλεύουν να σώσουν τις επιχειρήσεις τους, εκποιώντας ακόμα και τις περιουσίες τους» τόνισε.
Τα στοιχεία αυτά έδωσε στη δημοσιότητα το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης με αφορμή τον εορτασμό της 1η Μαϊου. Όπως ανέφερε ο κ. Τσαραμπουλίδης, «η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει στη χειρότερη θέση των τελευταίων 30 χρόνων τους εργαζόμενους». Επέρριψε ευθύνες σ΄ αυτούς που όπως είπε χαράσσουν τις πολιτικές αλλά και στο τραπεζικό σύστημα, ενώ όπως σημείωσε οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε αδιέξοδο. «Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα έχουν περικοπή στον μισθό τους πάνω από 30%, ενώ στον ιδιωτικό τομέα, λόγω της ακρίβειας και της αύξησης του ΦΠΑ, η απώλεια μισθού φτάνει το 10%» τόνισε ο πρόεδρος του ΕΚΘ.
«Μόλις η κυβέρνηση φτάνει σε μια δύσκολη στιγμή στρέφεται στους δημοσίους υπάλλήλους» είπε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας της ΕΔΟΘ Απόστολος Παζάρας, ο οποίος παράλληλα τάχθηκε υπερ της αξιοποίησης – ενοικίασης- της δημόσιας περιουσίας.
Οι συνδικαλιστές του ΕΚΘ και της ΕΔΟΘ απεύθυναν κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους να δώσουν δυναμικό «παρών» στη συγκέντρωση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. Νωρίτερα, στις 10.00 το πρωί στο Άγαλμα του Βενιζέλου θα συγκεντρωθεί το ΠΑΜΕ.
πηγή:voria.gr

Πιο άμεσα οι επισκέψεις από τα ιατρεία του ΙΚΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιδρύματος, κατά το πρώτο τρίμηνο τους 2011, μειώθηκαν τα ιατρικά ραντεβού στις μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά 850.618. λόγω της δυνατότητας που έχουν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, να πραγματοποιούν επισκέψεις στα ιδιωτικά ιατρεία των συμβεβλημένων ιατρών του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ.
Η Διοίκηση του ΙΚΑ σημειώνει σε ανακοίνωσή της ότι με τη νέα αυτή δυνατότητα οι ασφαλισμένοι θα μπορούν πλέον να εξυπηρετούνται πιο άμεσα από τα ιατρεία του ΙΚΑ, ενώ στόχος τους είναι η μείωση της αναμονής στις 10 μέρες το πολύ, ενω μελλοντικά ο χρόνος αναμονής για τις ιατρικές επισκέψεις αναμένεται ότι δεν θα υπερβαίνει τις 2-3 ημέρες.

Νευρικότητα στο χρηματιστήριο της Wall Street

Με νευρικότητα εκίνησαν οι συναλλαγές στο χρηματιστήριο της Wall Street καθώς οι αναφορές για την οικονομική ανάκαμψη των ΗΠΑ αναφέρονται σε πιο αργούς ρυθμούς, την ίδια στιγμή που οι θέσεις των ανέργων αυξήθηκαν απροσδόκητα. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας ανήλθαν στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων τριών μηνών.
Την ίδια στιγμή και έπειτα από τη διατήρηση του βασικού δανειστικού επιτοκίου της FED, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 1,8% (ετήσιος ρυθμός από Ιανουάριο μέχρι Μάρτιο), ποσοστό χαμηλότερο από την εκτίμηση του 2% οικονομικών ερευνών.
Σ΄αυτό το κλίμα, o βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται οριακά 0,15%. Ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας υποχωρεί κατά 0,05%.
Τέλος, ο δείκτης Standard & Poor's 500, που είναι ενδεικτικός της γενικής τάσης εμφανίζει κέρδη0,08%.

Λογισμικό που ελέγχει το Facebook και τις επικοινωνίες των παιδιών σας...

Καθώς όλο και μικρότερα παιδιά χρησιμοποιούν την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης Facebook και, παράλληλα, αυξάνονται δυνητικά οι online κίνδυνοι, η αμερικανική εταιρία προϊόντων διαδικτυακής ασφάλειας Check Point κυκλοφόρησε ένα νέο πρόγραμμα λογισμικού, το οποίο επιτρέπει στους γονείς να "εποπτεύουν" (δηλαδή να παρακολουθούν κρυφά) τις δραστηριότητες των τέκνων τους στο κοινωνικό δίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να είναι "φίλοι" με το παιδί τους.
Το πρόγραμμα, με την εύγλωττη ονομασία "SocialGuard", προειδοποιεί έγκαιρα τους γονείς, όταν ανιχνεύσει σημάδια κάποιου προβλήματος στον λογαριασμό του παιδιού τους στο Facebook, χωρίς οι ίδιοι γονείς να βλέπουν το περιεχόμενο, που έχει αναρτήσει και γενικά παρακολουθεί το παιδί τους (σχόλια, εικόνες, βίντεο κλπ).
Το λογισμικό ελέγχει διακριτικά, αλλά εξονυχιστικά, τα "προφίλ" στο Facebook και τις επικοινωνίες μεταξύ "φίλων", χρησιμοποιώντας ειδικούς αλγόριθμους, προκειμένου να εντοπίσει περιπτώσεις ενδεχόμενων απειλών (εκφοβισμών, σεξουαλικών παρενοχλήσεων, συζητήσεων περί ναρκωτικών, βίας, σκέψεων αυτοκτονίας κ.α.).
Το SocialGuard" στέλνει περιοδικά μηνύματα στους υπολογιστές των γονέων, "κτυπώντας καμπανάκι" όταν κάτι του φαίνεται ύποπτο. Ακόμα, το πρόγραμμα εντοπίζει τη διείσδυση χάκερ, ιών και άλλων κακόβουλων προγραμμάτων στους λογαριασμούς του Facebook.
Επίσης, το λογισμικό -που διατίθεται στη διεύθυνση www.zonealarm.com- ελέγχει κατά πόσο οι "φίλοι", που επικοινωνούν online με το παιδί του γονέα, λένε αλήθεια για την ηλικία τους ή αν ένας ξένος επιχειρεί να "καμουφλαριστεί" σαν "φίλος". H εταιρία Check Point, μεταξύ άλλων, έχει γίνει γνωστή για το δημοφιλές διεθνώς πρόγραμμά της Zone Alarm, που προστατεύει τους υπολογιστές από "επιδρομείς" (firewall).

Αποφασιστικό χτύπημα στο «τέρας της γραφειοκρατίας»

Αποφασιστικό χτύπημα στο «τέρας της γραφειοκρατίας» επιχειρεί να καταφέρει το νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που κατατέθηκε την Τετάρτη στη Βουλή.
Ορισμένες από τις βασικές καινοτομίες του νομοσχεδίου είναι η ηλεκτρονική υπογραφή σε ηλεκτρονικό έγγραφο και η καθιέρωση δυνατότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών με φορείς του Δημοσίου και ανεξαρτήτως της ιδιότητας του πολίτη ή της επιχείρησης ως δικαιούχου ή οφειλέτη.
Με δεδομένη την εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών και των επικοινωνιακών δυνατοτήτων, παύει να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη με τη ρητή υπαγωγή και των ηλεκτρονικών εγγράφων στο πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα και η παροχή της δυνατότητας άσκησής του με ηλεκτρονικό τρόπο.
Επιπλέον, θεσπίζεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τους φορείς του δημόσιου τομέα και του δικαιώματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συναλλαγής με το Δημόσιο για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ παράλληλα με τις ρυθμίσεις αυτές επιτυγχάνεται η ενίσχυση της αποδοτικότητας των δημόσιων υπηρεσιών, γεγονός που συνεπάγεται ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.
Ακόμη, δίδεται η δυνατότητα φυσικών και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο αιτήσεις, δηλώσεις κ.λπ., καθώς και προσφορές για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις που αφορούν την παροχή των διαπιστευτηρίων και εν γένει της ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης και της πολιτικής ασφάλειας, ενώ εισάγεται ως κανόνας η αυτεπάγγελτη ή κατ' αίτηση αναζήτηση εγγράφων που τηρούνται σε οποιοδήποτε φορέα του Δημοσίου.
Τέλος, οι φορείς του Δημοσίου υποχρεώνονται να διαθέτουν την πληροφόρηση σε επεξεργάσιμη, με αυτοματοποιημένα μέσα, μορφή και ενισχύεται το δικαίωμα της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών με άδειες ελεύθερης χρήσης.

Στην Ρουμανία...δικάζονται πρώην υπουργοί

Σε ποινή κάθειρξης επτά ετών καταδίκασε, την Τετάρτη, ρουμανικό δικαστήριο τον πρώην υπουργό Γεωργίας, Ιοάν Αβράμ Μουρεσάν, με την κατηγορία της διαφθοράς.Ο 52χρόνος πρώην υπουργός κρίθηκε ένοχος για την υπεξαίρεση 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων από το συνολικό ποσό που κατέβαλε στη ρουμανική κυβέρνηση η αμερικανική Υπηρεσία για τη Διεθνή Ανάπτυξη.
Στο Μουρεσάν, ο οποίος θήτευσε στην κυβέρνηση από το 1997 έως το 2000, είχαν απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες το 2003. Έκτοτε, ο πρώην υπουργός άσκησε όσα ένδικα μέσα είχε στην διάθεσή του κι η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε, τελικά, γύρω στα τέλη του 2008.

Ένα νέο είδος "έξυπνου" πλαστικού...

Ένα νέο είδος "έξυπνου" πλαστικού, το οποίο μπορεί να "αυτο-θεραπευτεί", όταν εκτεθεί σε υπεριώδες φως λέιζερ, δημιούργησαν Αμερικανοί και Ελβετοί επιστήμονες. Το "θαυματουργό" υλικό (πολυμερές) μπορεί να επεκτείνει τη διάρκεια ζωής και να αυξήσει την αντοχή δεκάδων προϊόντων, που βασίζονται στα πολυμερή, όπως σαμπρέλες ελαστικών, ιατρικός εξοπλισμός κ.ά. Επίσης, θα μπορούσε στο μέλλον να γίνει πραγματικότητα τα χρώματα αυτοκινήτων να επιδιορθώνουν μόνα τους τις γρατζουνιές τους, ενώ κάτι ανάλογο θα μπορούσε να συμβεί με βερνίκια επίπλων και πατωμάτων ή με τη ραγισμένη οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου.
Τα πολυμερή είναι μακρομόρια, δηλαδή μεγάλα μόρια, από τα οποία κατασκευάζονται πολλά πλαστικά και ελαστικά, χρησιμοποιούμενα σε χιλιάδες καταναλωτικά προϊόντα. Τα υλικά αυτά, όμως, θεωρούνται μέχρι σήμερα πολύ ευάλωτα σε γρατζουνιές, κοψίματα, τρυπήματα και άλλες βλάβες. Οι ανά τον κόσμο χωματερές είναι γεμάτες από τέτοια πλαστικά, που πετάχτηκαν επειδή έσπασαν, ράγισαν κλπ.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Κρίστοφερ Γουέντερ του πανεπιστημίου Case Western Reserve, δημιούργησαν ένα "αυτο-θεραπευόμενο" πλαστικό, το οποίο περιέχει μέταλλο, που απορροφά το υπεριώδες φως, το μετατρέπει σε τοπική θερμότητα και, με αυτόν τον τρόπο, κλείνει μόνο του τις ζημιές. Όταν θερμαίνεται το νέο υλικό, "αποσυναρμολογεί" τα μόρια του, αποκτώντας έτσι ρευστή μορφή, που ρέει σε οποιαδήποτε ρωγμή και την κλείνει. Όταν σταματήσει η έκθεση στο φως, το υλικό "συναρμολογείται" ξανά, στερεοποιείται και ξαναγίνεται τόσο σκληρό όσο πριν.

Το υπεριώδες φως μπορεί να εκπέμπεται από μια λάμπα, όπως αυτή που χρησιμοποιούν οι οδοντογιατροί για τα σφραγίσματα. Το φως του ήλιου, που περιέχει υπεριώδη ακτινοβολία, δεν επαρκεί για το "θαύμα", γιατί δεν διαθέτει αρκετή ενέργεια για να λιώσει το πολυμερές σε πρώτη φάση. Η σχετική μελέτη παρουσιάστηκε στο περιοδικό "Nature", σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το Science και το New Scientist.
Τέτοιου είδους "έξυπνα" υλικά, που αυτο-επιδιορθώνονται, αποτελούν το στόχο των επιστημόνων, εδώ και μια δεκαετία, καθώς αποτελούν το μέλλον σε πολλούς τομείς, όπως οι μεταφορές, οι κατασκευές, η συσκευασία κ.ά. Μεταξύ άλλων ωφελειών, αναμένεται να μειώσουν τον όγκο των άχρηστων προϊόντων που πετιούνται στα σκουπίδια. Όμως παραμένουν ακόμα διάφορα εμπόδια, έως ότου τέτοια υλικά, όπως το νέο πολυμερές (αποκαλούμενο "μεταλλο-υπερμοριακό πολυμερές"), καταστεί δυνατό να παραχθούν σε μαζική (βιομηχανική) κλίμακα.
Πολλά πολυμερή είναι πλαστικά, αλλά υπάρχουν επίσης φυσικά και συνθετικά υλικά που ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Τα συνθετικά πολυμερή περιλαμβάνουν τα τεχνητά ελαστικά, το νεοπρένιο, το νάϊλον, το PVC, το πολυαιθυλένιο, τη σιλικόνη κ.α.

Η Ελλάδα του 2011 δεν είναι η Ουρουγουάη του 2003

Μετά από σύγκριση της περίπτωσης της Ελλάδας με αυτές των χωρών της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, το οικονομικό περιοδικό Economist προτείνει για την Ελλάδα μία λύση ανάλογη με εκείνη των ομολόγων Μπρέιντι, με τα οποία οι χώρες της Λατινικής Αμερικής κατόρθωσαν να ελέγξουν το χρέος τους.
Κάνοντας αναφορά στην περίπτωση της Ουρουγουάης, που έπεισε τους πιστωτές της και πέτυχε πενταετή επιμήκυνση των δανείων της, σημειώνει πως η Ελλάδα επιδιώκει κάτι ανάλογο με τις "ευλογίες" του Βερολίνου.
Το πρόβλημα είναι πως η Ελλάδα του 2011 δεν είναι η Ουρουγουάη του 2003. Το ελληνικό χρέος θα φτάσει στο 160% του ΑΕΠ το 2012 και είναι σχεδόν διπλάσιο από εκείνο της Ουρουγουάης", σημειώνει, τονίζοντας πως η Ουρουγουάη επωφελήθηκε από την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας για να επιτύχει ρυθμούς ανάπτυξης 6,1%, κάτι που η Ελλάδα δεν μπορεί να πράξει.
Έτσι, το οικονομικό περιοδικό εκτιμά ως καλύτερη λύση για την Ελλάδα είναι εκείνη που βασίζεται στα "ομόλογα Μπρέιντι" της δεκαετίας του '80, υπενθυμίζοντας ωστόσο πως χώρες όπως το Μεξικό είχαν ταλαιπωρηθεί από μια σχεδόν δεκαετή περίοδο σκληρής λιτότητας πριν από την επιλογή αυτής της λύσης.
"Η Ελλάδα χρειάζεται ένα "σχέδιο Μπρέιντι" και όχι ένα "σχέδιο Μπέικερ". Μια τέτοια αναδιάρθρωση μπορεί να έπληττε ορισμένες ευρωπαϊκές τράπεζες, κυρίως ελληνικές, οι οποίες θα ζητούσαν έκτακτη βοήθεια", σημειώνεται.
Η αλήθεια, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, είναι πως το βάρος του ελληνικού χρέους πρέπει να μειωθεί στο μισό.
"Υπάρχουν δημιουργικοί τρόποι για να κάνει κανείς τη χρεοκοπία λιγότερο οδυνηρή, αλλά το να υποκρίνεσαι πως αυτή δεν θα συμβεί δεν είναι ένας από αυτούς τους τρόπους", καταλήγει το άρθρο.

Συνελήφθη ο εφοριακός που υπεξαίρεσε 2,2 εκατ, €

Συνελήφθη το βραδυ της Τετάρτης στον  Βύρωνα ο εφοριακός που κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε 2,2 εκατ. ευρώ από τα ταμεία της ΚΓ' ΔΟΥ Αθήνας.
Σε βαρος του εκρεμμούσε ένταλμα σύλληψης.
Ο εφοριακός είχε κάνει την τελευταία του εμφάνιση στην εφορία στα μέσα του Απριλίου και έκτοτε τα ίχνη του είχαν χαθεί.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν προϊστάμενος του τμήματος εσόδων της εφορίας.

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Επειδή η Ελλάδα δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των επισκεπτών της!

Βουτιές υπό την επίβλεψη Βουλγάρων αστυνομικών στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης φαίνεται να κάνουν φέτος, αφού είναι ένα από τα μέτρα συνεργασίας με την Βουλγαρία, σε επίπεδο κοινών περιπολιών, μεικτών δηλαδή κλιμακίων σε ορισμένες περιοχές.
Δεν είναι ανέκδοτο, ούτε πρόκειται για κακόγουστο αστείο. Φέτος το καλοκαίρι πιθανότατα να έχουμε τους προσωπικούς μας Βουλγάρους φύλακες γράφει το e-evros. Γιατί όπως λέει και ο κ. Παπουτσής, υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας για θέματα εσωτερικής ασφάλειας: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των επισκεπτών της». Είναι να απορεί κανείς, εάν ο κ. Παπουτσής, υπέγραψε τελικά διεθνή συμφωνία μερικής συγκυριαρχίας (τουλάχιστον της Βόρειας Ελλάδας) με άλλη χώρα, αφού υπάλληλοι ασφάλειας άλλης χώρας θα εκτελούν χρέη προστασίας πολιτών στη χώρα μας.
Θα μας προσέχουν, θα επιβλέπουν την κυκλοφορία και αν χρειαστεί θα κάνουν και χρέη ναυαγοσώστη. Δεν είναι κακή ιδέα, αρκεί στην επιλογή των αστυνομικών να είναι βασικό προσόν το πτυχίο ναυαγοσωστικής και όχι μόνο! Είσαι μόνος / μόνη στην παραλία, δεν έχεις ένα άνθρωπο να σου βάλει αντηλιακό στην πλάτη; Μη πανικοβάλλεσαι! Το ελληνικό κράτος έχει μεριμνήσει και γι’ αυτό! Ο από μηχανής Θεός, Βούλγαρος αστυνομικός θα είναι εκεί, κοντά σου για να σε βγάλει από το αδιέξοδο! Κοράκιασες από τη δίψα και δεν μπορείς να βρεις τον σερβιτόρο; Ο Βούλγαρος αστυνομικός θα είναι και πάλι εκεί για να σε ξεδιψάσει!
Πάνε οι εποχές που για να μπούμε στη θάλασσα έπρεπε να μείνει κάποιος πίσω για να προσέχει τα υπάρχοντα μας (τσάντες, γυαλιά ηλίου, πορτοφόλια, κτλ.) από τα κλεφτρόνια της παραλίας. Τώρα ο Βούλγαρος αστυνομικός θα είναι εκεί… απίκο, προκειμένου όλοι εμείς να απολαμβάνουμε το μπάνιο μας στα ανοιχτά του Θρακικού Πελάγους.
Καλά τα λέω ως εδώ, αλλά διαβάζοντας παρακάτω τις δηλώσεις του κ. Παπουτσή ανησύχησα λιγάκι καθώς λέει: «Υπάρχει η εμπειρία από τις μεικτές περιπολίες Ελλάδος-Βουλγαρίας, που πραγματοποιήθηκαν κατά τους χειμερινούς μήνες στα τουριστικά θέρετρα της Βουλγαρίας, θα έχουμε αντίστοιχες επιχειρήσεις στην Ελλάδα κατά τους θερινούς μήνες, με μεικτές επιχειρήσεις της ελληνικής και της βουλγαρικής Αστυνομίας σε ορισμένα θέρετρα στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος, όπου προτιμούν οι Βούλγαροι τουρίστες».
Τι; Όλος αυτός ο τζερτζελές μόνο για τους Βούλγαρους τουρίστες; Εμείς δεν θα απολαμβάνουμε τις υπηρεσίες των «πολυμορφικών» αστυνομικών; Και οι Ευρωπαίοι τουρίστες; Ούτε αυτοί; Μήπως θα κόβουμε και εισιτήριο εισόδου με τη σφραγίδα του Βουλγάρικου κράτους έξω από το χωριό της Μάκρης και των Δικέλων; Λέτε;
πηγή: e-evros.gr

40ωρο στο Δημόσιο...

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση από τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση, ενώ τις επόμενες μέρες θα δοθεί στη δημοσιότητα το επιχειρησιακό σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νόμου, ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα της κυβέρνησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, τον περιορισμό της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης, αλλά και για μία σύγχρονη δημόσια διοίκηση.
Επίσης, όπως προβλέπεται σε διάταξη του νομοσχεδίου, θα αυξηθούν οι ώρες εργασίας για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, από 37,5 σε 40, δηλαδή ότι ισχύει και στον ιδιωτικό τομέα, κάτι που είχε προαναγγείλει ο κ. Ραγκούσης πριν λίγες εβδομάδες.
Όπως έχει δηλώσει ο κ. Ραγκούσης, η χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών από τους πολίτες με τις υπηρεσίες του δημοσίου θα «χτυπήσει» τη διαφθορά και θα επιφέρει σημαντική μείωση του διοικητικού κόστους, αφού εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 25%.

Στον δρόμο της Δικαιοσύνης όσοι εισέπρατταν συντάξεις θανόντων

Οι πρώτες ταυτοποιήσεις συνταξιούχων του ΙΚΑ στον Νομό Ηρακλείου που συνεχίζουν να εισπράττουν ακόμα και μετά... θάνατον, πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ ήδη τα στοιχεία έχουν πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.
Οπως προέκυψε από τους ελέγχους, το ΙΚΑ εξακολουθούσε να καταβάλλει τη σύνταξη σε ανθρώπους που έχουν πεθάνει, ακόμη και εδώ και 10 χρόνια, καθώς οι συγγενείς τους όχι μόνο δεν δήλωναν στο ΙΚΑ τον θάνατο, αλλά εισέπρατταν τη σύνταξη... του θανόντος ως συνδικαιούχοι στον τραπεζικό λογαριασμό!
Χαρακτηριστικό της απάτης είναι ότι, σε μία περίπτωση, συνδικαιούχος κατάφερε να εισπράξει ποσό ύψους 150.000 ευρώ χωρίς κανείς να τον αντιληφθεί.
Σύμφωνα με τον περιφερειακό διευθυντή του ΙΚΑ Νίκο Ροκαδάκη, στο Ηράκλειο ήδη έχουν ταυτοποιηθεί πέντε περιπτώσεις, τα στοιχεία για τις οποίες θα διαβιβαστούν στον εισαγγελέα, ενώ θέμα ημερών είναι να ταυτοποιηθούν ακόμη δύο περιπτώσεις.
Οπως είπε ο κ. Ροκαδάκης, όταν κάποιος δεν παραχωρεί τα στοιχεία που το ΙΚΑ ζητεί, κινούνται υποψίες, συστήνεται ομάδα εργασίας που επισκέπτεται τα σπίτια των συνταξιούχων και διαπιστώνει τι συμβαίνει. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σχετικός έλεγχος ξεκινά για δικαιούχους του ΙΚΑ που είχαν γεννηθεί από το 1920 και μετά!
Συνολικά, περισσότερους από διακόσιους σαράντα συνταξιούχους, στους οποίους καταβάλλονταν συντάξεις μετά τον θάνατό τους, εντόπισαν οι μέχρι στιγμής έλεγχοι στα υποκαταστήματα και της υπόλοιπης χώρας, σύμφωνα με όσα ανέφερε προ ημερών στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κουτρουμάνης.
Οι αποκαλύψεις αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, αυτή τη φορά για παρόμοιους δικαιούχους του ΕΚΑΣ.

Νέα μέτρα για την Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής

Την Δευτέρα θα ανακοινωθούν τα νέα μέτρα όπως αποφασίστηκε στη διευρυμένη υπουργική σύσκεψη, που έγινε σήμερα στο υπουργείο με αντικείμενο το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής
Τα μέτρα του υπ. Οικονομικών στοχεύουν στην εξεύρεση πρόσθετων εσόδων, ύψους 3,5 δισ. ευρώ, την περίοδο 2011 – 2014.
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι υπουργοί Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, Δικαιοσύνης Χ. Καστανίδης, Προστασίας του Πολίτη Χρ. Παπουτσής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Μ. Χρυσοχοίδης.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής θα παρουσιασθεί την Δευτέρα σε συνέντευξη Τύπου.
Αυτό θα περιλαμβάνει σχέδιο δράσεων για την καταστολή της φοροδιαφυγής, προτάσεις για θεσμικές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα και μέτρα για την αποτελεσματική και συντονισμένη λειτουργία των φορολογικών, δικαστικών και διωκτικών αρχών.

Μεγάλη ανατροπή στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα (ΒΑΕ)

Με διαδικασίες εξπρές το υπουργείο Εργασίας σχεδιάζει να εφαρµόσει από το καλοκαίρι τη µεγάλη ανατροπή – όπως επιβάλλει το Μνηµόνιο – στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα (ΒΑΕ), η οποία θα οδηγήσει στην έξοδο από αυτά περίπου 250.000  εργαζόµενων. Η ενδεκαµελής επιτροπή που έχει συσταθεί στο υπουργείο Εργασίας αναµένεται να ενεργοποιηθεί εντός του Μαΐου, ώστε να γνωµοδοτήσει έως τον Ιούνιο για την υπαγωγή ή εξαίρεση εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας στα ΒΑΕ.
Στη συνέχεια µεσχέδιο νόµου θα τεθεί σε ισχύ, από την 1η Ιουλίου 2011, η νέα λίστα η οποία θα περιλαµβάνει τουλάχιστον 250.000 λιγότερους εργαζόµενους σύµφωνα µε την οδηγία του επικαιροποιηµένου Μνηµονίου που ορίζει ότι δεν θα µπορεί να είναι στη λίστα πάνω από το 10% του εργατικού δυναµικού (έναντι του 30% σήµερα).

∆ΕΝ ΘΙΓΟΝΤΑΙ. Όσοι απασχολούνται σε επαγγέλµατα που θα εξαιρεθούν θα εξακολουθήσουν να υπάγονται στα ΒΑΕ εφόσον συµπληρώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης µέχρι τις 31/12/2015. ∆ηλαδή, δεν θίγονται όσοι έχουν συµπληρώσει 4.500ένσηµα, εκ των οποίων τα 3.600 στα ΒΑΕ.
Για όσους δεν θεµελιώνουν δικαίωµα θα αυξηθούν «αυτόµατα» τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης (θα ακολουθούν τα γενικά όρια που ισχύουν για όλους τους άλλους εργαζόµενους), θα χάσουν επιδόµατα και θα διατηρήσουν µόνο τις προσαυξήσεις που είχαν στον µισθό για όσες ηµέρες ήταν ενταγµένοι στα ΒΑΕ.
Όσοι εργάζονται σεεπαγγέλµατα που θα αποχαρακτηρισθούν θα έχουν µείωση µισθών από 50 έως 250 ευρώ τον µήνα, θα επιβαρυνθούν µε 5 έτη εργασίας για να συνταξιοδοτηθούν και θα έχουν µείωση στις συντάξεις τους έως και κατά 20%.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. Συγκεκριµένα, σε όσα επαγγέλµατα αποχαρακτηρισθούν από τα ΒΑΕ, θα υπάρξει:
1. Αύξηση των ορίων ηλικίας τουλάχιστον κατά µία πενταετία. Οι πόρτες εξόδου θα κλείσουν για όσους εργαζοµένους είναι κάτω των 65 ετών. Η µόνη εναλλακτική λύση είναι η συνταξιοδότηση στο 60ό έτος της ηλικίας, µε την προϋπόθεση πως έχουν συµπληρωθεί 40 έτη ασφάλισης.
2. Μείωση των αποδοχών από 50 έως και 250 ευρώ τον µήνα, καθώς δεν θα καταβάλλεται το ειδικό επίδοµα (εκτός αν υπάρξει ρύθµιση στη συλλογική σύµβαση εργασίας).
Ακόµη και όσοι παραµένουν στα ΒΑΕ θα βρεθούν αντιµέτωποι µε τη σταδιακή αύξηση, από1/1/2012, των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, αν δεν συµπληρώνουντις ελάχιστες προϋποθέσεις.
Τονίζεται ότι ο νέος ασφαλιστικός νόµος προβλέπει τη σταδιακή αύξηση, από 1/1/2011 έως 1/1/2017, όλων των ορίων ηλικίας, από το 55ο στο 60ό (για πλήρη σύνταξη) και από το 53ο στο 58ο (γιαµειωµένη) για όσους θα έχουν 10.500 ένσηµα από τα οποία 7.500 σε ΒΑΕ. Το 60ό θα είναι το ελάχιστο όριο ηλικίας (από το 55ο το 2010) και για όσους θα συµπληρώσουν έως το 2015 τουλάχιστον 4.500 ένσηµα από τα οποία τα 3.600 σε ΒΑΕ (το 2011 είναι το 56ο, το 2012 το 57ο, το 2013 το 58ο, το 2014 το 59ο και το 2015 το 60ό).

Πήρε σύνταξη σε ηλικία 102 ετών!

Σε ηλικία 102 ετών μια γυναίκα που εργάζεται ακόμη για την Πολιτεία της Νεμπράσκα αποφάσισε τελικά να αποχωρήσει από την ενεργό δράση και να συνταξιοδοτηθεί γιατί ήρθε η ώρα να απολαύσει τα γεράματά της.
Η Σάλι Γκόρντον εργάστηκε για τρεις κυβερνήτες και στα 75 της απέρριψε την πρόταση να συνταξιοδοτηθεί.
Αντ' αυτού επέλεξε να αρχίσει μια νέα καριέρα ως κλητήρας στην πολιτειακή Βουλή. Τα τελευταία 27 χρόνια μεταφέρει μηνύματα κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και φροντίζει να διατηρείται η τάξη κατά τις ακροάσεις των επιτροπών.
Η κατάσταση της υγείας της δεν έπαιξε κανένα ρόλο στην απόφασή της να αποχωρήσει από την υπηρεσία, είπε η ίδια. «Απλώς αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα», εξήγησε.
Ντυμένη με ένα βαθυκόκκινο μπλέιζερ και ένα φουλάρι στα γκρίζα μαλλιά της, η Γκόρντον είναι πρώην μοντέλο, γνωστή για την αγάπη της στα περίτεχνα καπέλα και τον έντονο τρόπο ζωής.
Η Γκόρντον μεγάλωσε στο Φορτ Κόλινς του Κολοράντο αλλά στην εφηβεία της η οικογένειά της μετακόμισε στο Λίνκολν της Νεμπράσκα. Εκεί είδε με τα μάτια της τους Ιταλούς τεχνίτες που τοποθετούσαν τα μαρμάρινα πατώματα του Καπιτώλιου -- το κτίριο όπου εργάζεται μέχρι και σήμερα είναι κατά 23 χρόνια νεώτερό της.
Πέρσι η οργάνωση «Η εμπειρία μετράει» -- μη κερδοσκοπική οργάνωση που βοηθάει ηλικιωμένους να βρίσκουν δουλειά -- ανακήρυξε την Γκόρντον «Διακεκριμένη Γηραιότερη Εργαζόμενη» των ΗΠΑ.
πηγή: ΣΚΑΪ

Ένα πραγματικά ασυνήθιστο αεροδρόμιο.

Αν ταξιδεύετε από το Γιβραλτάρ προς την Ισπανία με αυτοκίνητο και σταματήσετε σε φανάρι μην περιμένετε να δείτε αυτοκίνητα να διασχίζουν τον δρόμο μπροστά σας.
Όσο και να σας φανεί παράξενο, αυτό που θα δείτε να ξεκινάει με πράσινο θα είναι ένα αεροπλάνο που θα απογειώνεται.
Το αεροδρόμιο του Γιβραλτάρ είναι ένα πραγματικά ασυνήθιστο αεροδρόμιο. Βρίσκεται μόλις 500 μέτρα από το κέντρο του Γιβραλτάρ, και έχει τη διάκριση του πιο κοντινού αεροδρομίου στην πόλη που εξυπηρετεί.
Το Βρετανικό Γιβραλτάρ δεν έχει μεγάλη έκταση, και ο διάδρομος του αεροδρομίου καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της γης.
Όταν ένα αεροπλάνο πρέπει να απογειωθεί ή να προσγειωθεί η κυκλοφορία στον δρόμο διακόπτεται

Το έλλειμμα φέρνει νέα μέτρα...

Ανάμεσα στα μέτρα που μελετώνται είναι τα εξής:
-Η σύνδεση των κοινωνικών επιδομάτων με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, η μείωση των υπερωριών, των επιχορηγήσεων και των δαπανών στο Δημόσιο, καθώς και η κατάργηση φορέων.
-Η επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης σε μη αλκολούχα ποτά και στο φυσικό αέριο, η αύξηση των τελών κυκλοφορίας και η μετάταξη αγαθών και υπηρεσιών από τον μεσαίο συντελεστή ΦΠΑ (13%) στον υψηλό (23%).
Τη Δευτέρα 2 Μαΐου το τεχνικό κλιμάκιο στην Αθήνα
Η προγραμματισμένη επίσκεψη των επιθεωρητών της τρόικας αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα.
Οι εκπρόσωποι της ΕΕ, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ θα αξιολογήσουν εάν η χώρα έχει πετύχει τους στόχους και εάν σημειώνει αρκετή πρόοδο για να λάβει την επόμενη δόση, ύψους 12 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.
Στο επίκεντρο αυτής της επίσκεψης θα βρίσκεται το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, η υστέρηση των εσόδων και οι πρόσθετες απειλές για τον Προϋπολογισμό από τον αυξημένο πληθωρισμό και την ύφεση.

Κρίση στην Υεμένη και τις τιμές του αργού

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, είχε την Τρίτη στον Λευκό Οίκο μία συνάντηση, που από πηγές του προέδρου περιγράφηκε ως, παραγωγική ευρέως φάσματος συζήτηση, με τον εστεμμένο πρίγκιπα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, χωρίς πάντως να δοθούν πολλές λεπτομέρειες για το θέμα της, στη δημοσιότητα.
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συγκαταλέγονται στα Αραβικά έθνη του Κόλπου, που έχουν αναλάβει διαπραγματευτικό ρόλο, στην προσπάθεια να βρεθεί ένα μοντέλο για ειρηνική μετάβαση της εξουσίας στην Υεμένη, έπειτα από τρεις μήνες αιματηρών ταραχών.
Ο πρόεδρος Ομπάμα θέλει επίσης να πείσει τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες να αυξήσουν την παραγωγή του αργού, ώστε να αμβλυνθεί κάπως το κύμα εκτόξευσης της τιμής των καυσίμων στις ΗΠΑ, που του δημιουργεί πολιτική πίεση στο εσωτερικό, τη χρονιά μάλιστα που ξεκινά την προεκλογική εκστρατεία για την επανεκλογή του το 2012.
Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου αναφέρει ότι ο Ομπάμα και ο εστεμμένος πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν έδωσαν έμφαση τόσο στις στενές διμερείς σχέσεις των χωρών τους, όσο και στην ανάγκη να συνεχιστούν οι στενές διαβουλεύσεις μεταξύ τους.
«Οι δύο ηγέτες είχαν μία παραγωγική, ευρέως φάσματος ανταλλαγή απόψεων, που επικεντρώθηκε ιδιαίτερα σε κοινά στρατηγικά συμφέροντα στην περιοχή του Κόλπου και γενικότερα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Αμερικανού προέδρου.

Κυριακή, 24 Απριλίου 2011

«Κούρεμα» των κοινωνικών παροχών

Σε «κούρεμα» των κοινωνικών παροχών για όσους έχουν υψηλά εισοδήματα θα προχωρήσει η κυβέρνηση με την εφαρμογή σειράς μέτρων που «κρύβονται» πίσω από τους αριθμούς του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής σταθερότητας.
Τα μέτρα στα οποία έχει καταλήξει το οικονομικό επιτελείο προβλέπουν στοχευμένες περικοπές στα επιδόματα ασθενείας, στα φάρμακα, στις κρατικές επιχορηγήσεις στα νοσοκομεία και ταυτόχρονα αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ, στον ΟΑΕΕ και στο ταμείο επιστημόνων.
Επίσης προβλέπεται ο δραστικός περιορισμός των επιδοτήσεων ενοικίου, των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων και των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού που καταβάλλουν ο ΟΕΚ και η Εργατική Εστία που πρόκειται να συγχωνευθούν.
Πρόκειται για τηδεύτερη φάση της δημοσιονομικής προσαρμογής με άμεσες παρεμβάσεις στις κοινωνικές δαπάνες- δηλαδή στα έξοδα για την ασφάλιση, την περίθαλψη και την υγεία που προβλέπεται να ανέλθουν εφέτος στα 56 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η κυβέρνηση στην τρόικα οι κοινωνικές δαπάνες είναι διπλάσιες από το κονδύλι των 27 δισ. ευρώ για μισθούς και συντάξεις στο Δημόσιο. Καθώς οι δημόσιοι υπάλληλοι πλήρωσαν πέρυσι το... μάρμαρο, με την περικοπή των μέσων αποδοχών τους κατά 15%, υποχρεωτικά, το βάρος της προσαρμογής πέφτει εφέτος σε όλες τις άλλες κατηγορίες εργαζομένων.
Από τα αναλυτικά στοιχεία που παρουσίασαν τα δύο υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και αποτέλεσαν τον κορμό των παρεμβάσεων στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα σταθερότητας της τριετίας 2012-2015, το βάρος υλοποίησης των μέτρων πέφτει στους υπουργούς κ. Α. Λοβέρδο και κυρία Λούκα Κατσέλη.
Μάλιστα το έργο της υπουργού Εργασίας θα γίνεται δυσκολότερο όσο οι κοινωνικοί πόροι, δηλαδή τα έσοδα του συστήματος ασφάλισης, πιέζονται από την ύφεση της οικονομίας και τη μείωση της απασχόλησης. Οι τελευταίες επίσημες προβλέψεις που ανακοινώθηκαν από το ΚΕΠΕ δείχνουν ότι και εφέτος το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί σε ποσοστό πάνω από 4%, μετά την πτώση κατά 4,5% το 2010. Αντίστοιχα οι πιέσεις και οι δαπάνες υγείας αυξάνονται καθώς η ανεργία και η μείωση των εισοδημάτων αυξάνει τον αριθμό ασφαλισμένων που επιλέγουν ή επιστρέφουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας.
«Το Βήμα» παρουσιάζει ολόκληρο το σχέδιο με τα μέτρα και τις πρόσθετες παρεμβάσεις στην Υγεία, στα ασφαλιστικά ταμεία και στους οργανισμούς (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, Εργατική Εστία) από τους οποίους ασκείται η κοινωνική πολιτική και τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στο σύστημα ασφάλισης και παροχών που καταβάλλονται μέσω του ΟΓΑ.
Οι περικοπές έχουν ήδη προϋπολογισθεί, σε βάθος τριετίας, και στοχεύουν στην εξοικονόμηση:
* 2,5 δισ. ευρώ στις δαπάνες των ασφαλιστικών ταμείων * 1,5 δισ. ευρώ στις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης * 1,2 δισ. ευρώ στις δαπάνες υγείας.

Από ποιους κόβονται παροχές

Η εφαρμογή των δύσκολων μέτρων ξεκίνησε ήδη με την καθιέρωση πιο αυστηρών εισοδηματικών κριτηρίων για την καταβολή του ΕΚΑΣ που οδήγησαν στην περικοπή του επιδόματος για όσους έχουν εκτός από τη βασική σύνταξη άλλα εισοδήματα (π.χ. από ενοίκια) και θα συνεχισθούν με τον περιορισμό των επιδοτήσεων ενοικίων, τόκων στεγαστικών δανείων, προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού που καταβάλλονται από τον ΟΕΚ και την Εργατική Εστία. Τα επιδόματα αυτά θα κοπούν για έναν στους τρεις δικαιούχους!
Αυστηρές είναι οι παρεμβάσεις στο κομμάτι της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης όπου τίθενται σαφείς στόχοι και χρονοδιαγράμματα για περιορισμό της δαπάνης των φαρμάκων με την επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε όλα Ταμεία, τον περιορισμό των ποσοστών κέρδους φαρμακείων και φαρμακαποθηκών. Κατά τις πληροφορίες, εφόσον τα μέτρα αυτά δεν αποδώσουν τα αναμενόμενα, τότε θα εξετασθεί ακόμη και η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ασφαλισμένων στο κόστος αγοράς των φαρμάκων.
Δραστικές περικοπές θα υπάρξουν στα πολυτεκνικά επιδόματα με την καθιέρωση εισοδηματικών κριτηρίων. Ακόμη όμως δεν έχει προσδιορισθεί το εισοδηματικό όριο πάνω από το οποίο θα κοπούν οριστικά τα κοινωνικά επιδόματα.
Εργόσημο και αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών

Γ ια να αντιμετωπισθεί η πιεστική οικονομική κατάσταση των Ταμείων το πρόγραμμα προβλέπει παρεμβάσεις για την ενίσχυση των εσόδων. Πέραν της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών σε ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ταμείο επιστημόνων που αναφέρονται ρητά στο σχέδιο, προβλέπεται η καθιέρωση του «εργόσημου», δηλαδή του ενσήμου που θα πρέπει να προμηθεύονται όλοι όσοι απασχολούν έστω και για μία ημέρα οικιακές βοηθούς, εργάτες γης ή εργάτες για επισκευές στα σπίτια τους. Από αυτή την παρέμβαση το υπουργείο Εργασίας προβλέπει να εισπράξει ως το 2015 919 εκατ. ευρώ και επίσης να εισπράξει 413 εκατ. ευρώ από την καταπολέμηση της ανασφάλιστης εργασίας, κάτι που δεν πέτυχε μέχρι σήμερα.
πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Τηλέφωνο....ηλεκτρονικός κατάσκοπος

Είστε υπερήφανος ιδιοκτήτης του «έξυπνου» τηλεφώνου iPhone; Πιστεύετε ότι η ιδιωτικότητά σας είναι προστατευμένη; Λάθος. Το αγαπημένο σας πανάκριβο γκάτζετ είναι ένας ηλεκτρονικός κατάσκοπος, σύμφωνα με μία έκθεση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην ιστοσελίδα iPhone Tracker.
Το τηλέφωνο εντοπίζει τη τοποθεσία που βρίσκεστε, αποθηκεύει τα δεδομένα και κρατάει αρχείο με τα σημεία που έχετε κάνει την εμφάνισή σας - και όλα αυτά χωρίς τη δική σας έγκριση.
Η παρακολούθηση των ιδιοκτητών από τα τηλέφωνά τους ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2010 όταν κυκλοφόρησε η τελευταία έκδοση του λειτουργικού της Apple για τα κινητά, υποστηρίζουν οι Άλασντερ Άλαν και Πιτ Γουόρντεν, που ανακάλυψαν το κρυμμένο αρχείο παρακολούθησης.
Οι ερευνητές ανάρτησαν ένα πρόγραμμα στο Διαδίκτυο που επιτρέπει σε κάθε χρήστη iPhone να δει έναν χάρτη με τα σημεία που έχει βρεθεί από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα.
Το πρόγραμμα βρίσκεται στη διεύθυνση: http://petewarden.github.com/iPhoneTracker/
Σύμφωνα με τους ίδιους, αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται στα iPhone ή τα iPad και στους υπολογιστές που είναι «συγχρονισμένοι» με αυτές τις συσκευές. Δεν υπάρχουν ωστόσο ενδείξεις ότι οι πληροφορίες αποστέλλονται στην Apple.

Σάββατο, 23 Απριλίου 2011

Χριστός άνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτω θάνατον πατήσας...

Η Ιστορία επαναλαμβάνεται...

Στους πιθανούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να αναδιαρθρωθεί το ελληνικό χρέος αναφέρεται σε έκθεσή της -με ημερομηνία 21 Απριλίου 2011- η Nomura International, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μία συζήτηση που «φουντώνει» έναν χρόνο μετά την έγκριση του «πακέτου» των 110 δισ. ευρώ για την Ελλάδα και, αφού αναλύει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για κάθε πιθανό σενάριο, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι σε κάθε περίπτωση οι δομικές αλλαγές και η επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων θα συνεχίσουν να αποτελούν το ζητούμενο για την ελληνική οικονομία. Η πρόσφατη ρητορική από Ευρωπαίους πολιτικούς έχει αυξήσει την πιθανότητα μιας εθελοντικής αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, κάτι όμως που ενέχει πολλές πιθανές επιπλοκές και κινδύνους μετάδοσης, αναφέρει ο οίκος. Έναν χρόνο νωρίτερα, όταν τα μέλη της ευρωζώνης συμφωνούσαν στην στήριξη της Ελλάδας με το «πακέτο» των 110 δισ. ευρώ, η λογική τους ήταν ότι μία ισχυρή προσαρμογή της πολιτικής της χώρας, σε συνδυασμό με την δικλείδα ασφαλείας των περιοδικών αξιολογήσεων, θα επέτρεπε στην Ελλάδα να επιστρέψει σταδιακά στις αγορές ομολόγων από το Μάρτιο του 2012, όταν θα πρέπει να αποπληρώσει σημαντικά ποσά.

Αυτή η ισχυρή προσαρμογή πολιτικής πραγματοποιήθηκε, αναφέρει η έκθεση. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης μέσα σε ένα χρόνο, οι μεταρρυθμίσεις έχουν περιορίσει τα μακροπρόθεσμα συνταξιοδοτικά κόστη από το 12,5% στο 2,5% του ΑΕΠ και έχουν νομοθετηθεί χωρίς προηγούμενο αλλαγές στην αγορά εργασίας και εμπορευμάτων. Ωστόσο, οι αγορές ακόμη δεν έχουν πεισθεί. Κι αυτό, διότι το Μάρτιο του 2012 θα κληθούν να δανείσουν μία χώρα της οποίας ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ το 2013 θα κορυφωθεί στο 160% και η οποία θα πρέπει να διατηρεί πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 6% από το 2014 έως το 2020, απλά και μόνο για να μειωθεί ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ στο 130%. Πέραν αυτού, υπάρχουν ακόμη ανοιχτά ζητήματα σε επίπεδο θεμελιωδών μεγεθών, υπογραμμίζει η Nomura. Το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι ακόμη μεγάλο, στο 10,6% του ΑΕΠ το 2010, υψηλά έσοδα προβλέπονται αλλά δεν εισπράττονται από τη βελτίωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και οι δομικές αλλαγές κάποιες φορές αποδεικνύονται αναποτελεσματικές, κυρίως στο να υποβοηθήσουν την ανάπτυξη. Επιπλέον, η εγχώρια πολιτική κατάσταση έχει γίνει πιο εύθραυστη, καθώς εγείρονται ερωτήματα για το κατά πόσο θα εγκριθεί από τη Βουλή το φιλόδοξο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής και το πλάνο των αποκρατικοποιήσεων. Η επόμενη τριμηνιαία αξιολόγηση από την Ε.Ε. και το ΔΝΤ θα ξεκινήσει το Μάιο και το αποτέλεσμά της θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Eurogroup στις 14 Ιουνίου. Το αποτέλεσμα αυτό, κυρίως σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους, θα είναι κρίσιμο γιατί από αυτό εξαρτάται όχι μόνο η έγκριση της επόμενης δόσης των 12 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα, αλλά και το ενδεχόμενο να χρειαστεί μια πιο αποφασιστική παρέμβαση ώστε η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους να ενισχυθεί, πριν ζητηθεί η χρηματοδότηση από τις αγορές στο α’ τρίμηνο του 2012.

Το «μενού» με τις πιθανές αυτές παρεμβάσεις είναι ευρύ:

1) Το ήδη ισχύον πρόγραμμα θα μπορούσε να επιμηκυνθεί και να παρασχεθεί νέα οικονομική βοήθεια. Προς το παρόν φαίνεται απίθανο να καταφέρει η ελλάδα να έχει πρόσβαση στις αγορές τον επόμενο χρόνο, όπως προβλέπουν οι όροι του «πακέτου» που εγκρίθηκε το Μάιο του 2010. Πέραν τον 53 δισ. ευρώ που έχουν εκταμιευθεί και των 67 δισ. ευρώ που δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί, θα χρειαστούν τουλάχιστον 140 δισ. ευρώ σε νέα δάνεια ώστε να μηδενίσουν την ανάγκη της Ελλάδας να δανείζεται από τις αγορές έως το 2015. Η παράταση του ισχύοντος προγράμματος και η παροχή επιπλέον οικονομικής βοήθειας θα επέτρεπε στην Ε.Ε. να φανεί συνεπής με την υπόσχεσή της ότι δεν θα γίνει αναδιάρθρωση πριν το 2013. Ωστόσο, από τον Ιούλιο του 2013 και μετά η όποια επιπλέον στήριξη θα πρέπει να δοθεί μέσα από τον Μόνιμο Μηχανισμό Στήριξης και θα περιλαμβάνει συμμετοχή, εθελοντική ή μη, και του ιδιωτικού τομέα, αν η δυναμική του ελληνικού χρέους κριθεί ως μη βιώσιμη. Ως αποτέλεσμα, τα υπάρχοντα ομόλογα που λήγουν μετά τον Ιούλιο του 2013 θα μπορούσαν να αρχίσουν να τιμολογούν την πιθανότητα ενός ακόμη μεγαλύτερου haircut. Και αυτό, διότι η συμμετοχή των ιδιωτών στο ελληνικό χρέος θα είναι τότε ακόμη μικρότερη ως ποσοστό επί του συνόλου. Το γεγονός ότι οι επενδυτές αυτοί θα αναμένουν ακόμη μικρότερο ανακτηθέν κεφάλαιο θα παραμείνει ένα σημαντικό εμπόδιο για την πρόσβαση της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές. Μία ακόμα πιο σημαντική παράμετρος είναι ότι η απόφαση για να συμβεί κάτι τέτοιο είναι ξεκάθαρα πολιτική. Φαίνεται ότι κάποιες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αρχίζουν να αμφιβάλλουν ακόμα περισσότερο για το κατά πόσο ένα νέο «πακέτο» στήριξης προς την Ελλάδα θα έλυνε το πρόβλημα βιωσιμότητας του χρέους της. Επιπρόσθετα, οι πρόσφατες εξελίξεις στη Φινλανδία δείχνουν ότι η πιθανότητα να εγκριθεί ένα νέο «πακέτο» για την Ελλάδα είναι μειωμένη. 2) Νέο πρόγραμμα, σε συνδυασμό με επαναγορές ομολόγων. Στην ουσία πρόκειται για το προαναφερθέν σενάριο, με το επιπρόσθετο στοιχείο ότι θα επιτρέπεται η επαναγορά ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά, με discount. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στη μείωση του συνολικού ονομαστικού χρέους. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει συσσωρεύσει ελληνικά κρατικά ομόλογα ονομαστικής αξίας 50 δισ. ευρώ, τα οποία διαπραγματεύονται με σημαντικό discount, η ΕΚΤ θα μπορούσε να είναι ένας πιθανός πωλητής σε ένα τέτοιο σενάριο. Ωστόσο, εκτός από την ΕΚΤ, δύσκολα θα πείθονταν άλλοι κάτοχοι ομολόγων να προβούν σε πώληση των τίτλων που έχουν στην κατοχή τους. Μεγάλο μέρος των ήδη υπαρχόντων ελληνικών ομολόγων βρίσκεται σε τραπεζικά χαρτοφυλάκια τα οποία δεν είναι marked to market κι έτσι οι τράπεζες αυτές δεν έχουν κίνητρο να δεχθούν αυτές τις απώλειες. 3) Επιλογές εθελοντικού αναπρογραμματισμού. Αν υποθέσουμε ότι η διάθεση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να χρηματοδοτήσουν εκ νέου την Ελλάδα είναι μειωμένη, τότε ένας εθελοντικός χρονικός αναπρογραμματισμός της αποπληρωμής του χρέους, χωρίς haircut, είναι η αμέσως πιο φιλική προς τις αγορές επιλογή. Αυτό προϋποθέτει συμφωνία με τους πιστωτές ώστε να επεκταθεί ο χρόνος ωρίμανσης, με διατήρηση της ονομαστικής αξίας και, πιθανότατα, με διατήρηση των πληρωμών των τρεχόντων κουπονιών. Αυτός ο τύπος αναδιάρθρωσης εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το βαθμό στον οποίο μειώνεται η σημερινή αξία αυτών των ομολόγων, για το αν θα συμφωνήσουν όλοι οι πιστωτές και για το ποιες θα είναι οι πιθανές πολιτικές επιλογές για την αντιμετώπιση του χρέους της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας. Το πιο σημαντικό μέρος αυτής της στρατηγικής είναι η αποφυγή του ενδεχομένου διάχυσης σε άλλες χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Η Ελλάδα είναι σε σχετικά πλεονεκτική θέση, καθώς περίπου το 50% των ομολόγων της βρίσκεται είτε στην κατοχή της ΕΚΤ είτε σε εγχώριους ομολογιούχους, ενώ για όσα βρίσκονται στην κατοχή εμπορικών τραπεζών άλλων χωρών, οι αντίστοιχες κυβερνήσεις θα μπορούσαν να προσφέρουν κίνητρα συμμετοχής, ακόμη και με τη μορφή εγγυήσεων. Κάτι τέτοιο θα μείωνε τους κινδύνους για τους ισολογισμούς τόσο των ξένων όσο και των ελληνικών τραπεζών. Και σε αυτή την περίπτωση όμως, εγείρεται ζήτημα πολιτικής. Αν πάντως προωθηθεί αυτή η λύση, οι ιθύνοντες οφείλουν να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να βρουν τρόπο να ελέγξουν τις προσδοκίες για την εξέλιξη του χρέους της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας. Αν αυτές οι χώρες δεν αναδιαρθρώσουν τα χρέη τους, πιθανότατα θα χρειαστεί δέσμευση των χωρών της Ευρωζώνης ότι θα προσφέρουν κάλυψη στις χρηματοδοτικές ανάγκες τους. Αν δεν σκοπεύουν ή δεν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο, τότε ίσως η δυναμική των αγορών τις υποχρεώσει σε μία παρόμοια αναδιάρθρωση, με πιθανότητα να διαχυθούν οι συνέπειες και στην Ισπανία 4) Haircut. Συχνά υποστηρίζεται ότι η μείωση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ κάτω από το 100% είναι ο μόνος τρόπος επίλυσης του προβλήματος χρέους της Ελλάδας. Ότι έτσι θα υποχωρούσαν τα επιτόκια, ότι η Ελλάδα θα αποκτούσε και πάλι πρόσβαση στις αγορές και ότι οι επενδύσεις και η ανάπτυξη θα επανεκκινούσαν. Ωστόσο, πέραν των κινδύνων διάχυσης, υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι δύο λόγοι για τους οποίους η ιδέα αυτή δεν είναι ελκυστική. Κατά πρώτον, η σύνθεση του ελληνικού χρέους έχει αλλάξει τον τελευταίο χρόνο, με αποτέλεσμα σημαντικά μεγαλύτερο μέρος του να βρίσκεται στα «χέρια» των Ε.Ε. και ΔΝΤ και στην κατοχή της ΕΚΤ. Ένα haircut που θα επηρεάσει και τους εγχώριους ομολογιούχους (τράπεζες, ταμεία και αμοιβαία κεφάλαια) θα έχει στην καλύτερη περίπτωση εξαιρετικά αμφίβολα αποτελέσματα. Και αν αυτοί εξαιρεθούν, τότε για να επιτευχθεί π.χ. μία μείωση κατά 50% στο λόγο χρέους προς ΑΕΠ, τότε όλοι ο άλλοι πρέπει να δεχθούν μείωση των απαιτήσεών τους κατά 100% στα τέλη του 2011. Κατά δεύτερον, ένα χαμηλότερο σημείο εκκίνησης για το ελληνικό χρέος δεν λύνει από μόνο του τα υποβόσκοντα προβλήματα της οικονομίας της χώρας. Μάλιστα, θα μπορούσε να εξελιχθεί ακόμα και σε πλήγμα για τη δυναμική των μεταρρυθμίσεων. Αυτό που χρειάζεται αντ’ αυτού, είναι σχεδόν μία δεκαετία πολιτικών μεταρρυθμίσεων και εφαρμογής τους. Η υπερβολική εστίαση στους μηχανισμούς μείωσης του χρέους ενέχει τον κίνδυνο να αποσπάσει την προσοχή από την «άβολη» πραγματικότητα. Και αυτές οι πιο επιθετικές τεχνικές μείωσης του χρέους που συζητούνται τελευταία ενέχουν πράγματι κινδύνους, αλλά οι πολιτικοί της Ε.Ε. φαίνεται ότι υποχρεώνονται να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο για πολιτικούς λόγους.
πηγή:www.capital.gr

«Ζάχαρη: Η Πικρή Αλήθεια»

Είτε πρόκειται για τη λευκή κατεργασμένη ζάχαρη και την πιο «υγιεινή» μαύρη είτε για το περιβόητο σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης, ολοένα περισσότεροι ειδικοί δείχνουν να συμφωνούν στο εξής: αυτή η γλυκιά συνήθεια με την οποία έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές, ίσως τελικά δεν είναι τόσο αθώα όσο θα θέλαμε να πιστεύουμε.
Η κατανάλωσή της μπορεί να προκαλέσει βλάβες στον οργανισμό πολύ πιο επικίνδυνες και σοβαρές από μία «τροφαντή» σιλουέτα. «Το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης, η ζάχαρη - δεν υπάρχει καμία διαφορά. Η ουσία είναι ότι είναι κακά - εξίσου κακά, εξίσου δηλητηριώδη» τόνισε ο δρ. Ρόμπερτ Λάστιγκ, ειδικός ορμονικών διαταραχών σε παιδιά και ειδικός παιδικής παχυσαρκίας στην ιατρική σχολή του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το βίντεο από μία διάλεξη του καθηγητή, τον Μάιο του 2009, με τίτλο «Ζάχαρη: Η Πικρή Αλήθεια» και θέμα τη βιοχημεία της φρουκτόζης και την ανθρώπινη φυσιολογία, μετρά περισσότερες από 800.000 επισκέψεις στο YouTube, με 50.000 νέους θεατές κάθε μήνα. Ο δρ. Λάστιγκ υποστηρίζει ότι η ζάχαρη είναι «τοξική» και «δηλητηριώδης» για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Αν ο καθηγητής έχει δίκιο, τότε η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης δεν ευθύνεται μόνο για την εκτόξευση του αριθμού των υπέρβαρων Αμερικανών τα τελευταία 30 χρόνια: πολλές σύγχρονες σοβαρές ασθένειες, γνωστές ως ασθένειες του δυτικού κόσμου - καρδιοαγγειακές παθήσεις, υπέρταση και καρκίνος - προκαλούνται από διατροφικές συνήθειες στις οποίες κυριαρχεί η ζάχαρη.
Το μόριο της φρουκτόζης που περιέχεται στη σακχαρόζη και το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης μεταβολίζονται κατά κύριο λόγο από το ήπαρ, ενώ η γλυκόζη της ζάχαρης και οι αμυλούχες τροφές μεταβολίζονται σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού. Η κατανάλωση ζάχαρης σημαίνει μεγαλύτερο «φόρτο εργασίας» για το ήπαρ, που μετατρέπει τη φρουκτόζη σε λίπος.
Αυτό προκαλεί μία κατάσταση, γνωστή ως ανθεκτικότητα στην ινσουλίνη, η οποία ευθύνεται για την παχυσαρκία, τις καρδιαγγειακές παθήσεις και τον διαβήτη τύπου 2. Επίσης συνδέεται με την εμφάνιση, αρκετών μορφών καρκίνου. Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες για τον καρκίνο, το πρόβλημα με την ανθεκτικότητα στην ινσουλίνη οδηγεί στην έκκριση περισσότερης ινσουλίνης και η ινσουλίνη ευνοεί την ανάπτυξη όγκων.
Αν είναι η ζάχαρη που προκαλεί την ανθεκτικότητα στην ινσουλίνη, τότε σύμφωνα με ειδικούς, είναι δύσκολο να μην τη συνδέσουμε με τον καρκίνο - ή τουλάχιστον ορισμένες μορφές, όπως ο καρκίνος του στήθους και του παχέος εντέρου. «Έχω εξαλείψει την επεξεργασμένη ζάχαρη από τη διατροφή μου και καταναλώνω όσο λιγότερη ζάχαρη μπορώ» είπε ο δρ. Κρεγκ Τόμσον, πρόεδρος του Αντικαρκινικού Κέντρου Μεμόριαλ Σλόαν - Κέτερινγκ στη Νέα Υόρκη. Και προσέθεσε: «Πιστεύω ότι με αυτό τον τρόπο μειώνω τις πιθανότητες να αναπτύξω καρκίνο».

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

Η ζωή εν τάφω...συγκλονιστικός ο Ξυλούρης, υπέροχος ο Μητσιάς.

«Υγρό πυρ»... η μέση τιμή της αμόλυβδης

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων (www.fuelprices.gr), στη Θεσσαλονίκη η τιμή της αμόλυβδης έφτασε χτες τα 1,67 ευρώ το λίτρο και η ανώτατη τα 1,78 ευρώ. Ιδιαίτερα υψηλές τιμές στα καύσιμα θα συναντήσουν οι ταξιδιώτες και στους υπόλοιπους βορειοελλαδικούς νομούς.
Στο Κιλκίς η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,67 και η ανώτατη στα 1,79 ευρώ το λίτρο. Στην Ημαθία και την Πέλλα οι τιμές κυμαίνονται από 1,67 έως 1,76 ευρώ το λίτρο και στις Σέρρες από 1,68 ευρώ έως 1,77 ευρώ το λίτρο.
«Τσουχτερές» είναι οι τιμές της απλής αμόλυβδης βενζίνης στη δυτική Μακεδονία. Στην Καστοριά κυμαίνονται από 1,70 έως 1,76 ευρώ το λίτρο, στην Κοζάνη από 1,70 έως 1,75 ευρώ το λίτρο, στη Φλώρινα από 1,70 έως 1,79 ευρώ το λίτρο και στα Γρεβενά από 1,72 έως 1,79 ευρώ το λίτρο.
Ανάλογη είναι η εικόνα και στους νομούς της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην Καβάλα η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι 1,70 ευρώ το λίτρο και η ανώτατη 1,79 ευρώ το λίτρο. Στη Δράμα πωλείται από 1,69 έως 1,79 ευρώ το λίτρο, στην Ξάνθη από 1,68 έως 1,76 ευρώ το λίτρο, στη Ροδόπη από 1,69 έως 1,81 ευρώ το λίτρο και στον Εβρο από 1,73 έως 1,82 ευρώ το λίτρο.
1,89 ευρώ/λίτρο στα νησιά
 Οσοι θα ταξιδέψουν στα νησιά για τις ημέρες του Πάσχα θα «χρυσοπληρώσουν» τη βενζίνη, αφού η τιμή της εκτινάσσεται ακόμη και στα 1,89 ευρώ το λίτρο!
«Στο κόκκινο» βρίσκονται οι τιμές της αμόλυβδης στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Επτάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Ενδεικτικά στο Λασίθι και την Κεφαλλονιά η τιμή της αμόλυβδης «πέταξε» στα 1,87 ευρώ το λίτρο, στις Κυκλάδες στα 1,89 ευρώ το λίτρο, στην Κέρκυρα στα 1,83 ευρώ το λίτρο και στη Λέσβο στα 1,85 ευρώ το λίτρο

Βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας

Η μείωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων με παράλληλη μείωση των αποδοχών τους και χωρίς τη συγκατάθεσή τους αποτελεί βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας, έκρινε ο Aρειος Πάγος και δικαίωσε μαθηματικό ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, ενώ παράλληλα επιδίκασε υπέρ του αποζημίωση 1.500 ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη. Ειδικότερα, οι αρεοπαγίτες ερμηνεύοντας τον Αστικό Κώδικα και την εργατική νομοθεσία (Ν. 2112/1920) αποφάνθηκαν ότι η από τον εργοδότη μονομερής βλαπτική για τον υπάλληλο μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας παρέχει στον τελευταίο (υπάλληλο) το δικαίωμα να θεωρήσει τη μεταβολή αυτή ως άτακτη καταγγελία της εργασιακής σχέσεως εκ μέρους του εργοδότη και να απαιτήσει την πληρωμή της νόμιμης αποζημιώσεως ή να αξιώσει την τήρηση των συμβατικών όρων. Εάν δε ο εργοδότης αποκρούσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες του υπαλλήλου, τότε μπορεί να ζητήσει απ' αυτόν (επειδή κατέστη υπερήμερος) την καταβολή του μισθού του. Βλαπτική μεταβολή, σύμφωνα με τους δικαστές, αποτελεί και η μείωση των ωρών απασχόλησης του υπαλλήλου σε σχέση με εκείνες που αρχικά είχαν συμφωνηθεί, με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών του.Είναι δε βλαπτική για τον εργαζόμενο η μεταβολή όχι μόνο όταν προκαλεί υλική ζημία αλλά και ηθική, υπογραμμίζουν.

«Δεν χάσαμε το κουράγιο μας... αλλά έχουμε ενοχές επειδή έχουμε δουλειά»

Φέτος λείπει η πασχαλινή διάθεση λέει η Μαρία. «Αλλά δεν χάσαμε το κουράγιο μας. Αυτό μας κρατάει». Χαρακτηρίζοντας τη γενικότερη κατάσταση «σοκ και δέος», προσθέτει πως «ο κόσμος είναι μουδιασμένος. Δεν κατάλαβε ακόμα τι τον βρήκε. Αλλά υπάρχουν εστίες αντίστασης. Η επίθεση είναι σκληρή, φαίνεται ότι είναι αποφασισμένοι να μη σταματήσουν πουθενά. Θέλουν να τα πάρουν όλα πίσω. Κι αυτό επηρεάζει τη διάθεση των ανθρώπων να ζήσουν. Θα διεκδικήσουμε τη ζωή μας. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλη επιλογή». 


«Το δώρο, 190 ευρώ, δεν επαρκεί ούτε για τη δόση του δανείου. Τα δώρα των παιδιών κόπηκαν. Φέτος το Πάσχα θα παραμείνουμε στο σπίτι. Τα τραπέζια με φίλους περιορίστηκαν. Εχουν ανεβεί τα πάντα. Αν βγούμε μια φορά στις 15 μέρες, να πάμε σε μια ταβέρνα... Με μολύβι και χαρτί στο χέρι είμαστε», λέει ο Γιάννης, δάσκαλος, με 25 χρόνια δουλειάς:
«Μειώθηκε το ετήσιο εισόδημά μου κατά 15%. Αν προσθέσεις και την ακρίβεια στο 30%, είχαμε επιπλέον 300 ευρώ το μήνα, όση είναι η δόση του δανείου που κόπηκε. Χάλασαν τα γυαλιά μου. Είμαι εκπαιδευτικός και πρέπει να βλέπω. Θέλω 150 ευρώ για τα γυαλιά. Οι παροχές για γιατρούς και φάρμακα που είχαμε κόπηκαν. Τώρα, τα πληρώνουμε όλα. Είναι και η γυναίκα μου δασκάλα, έχουμε δύο παιδιά. Λέμε, πάλι καλά που είμαστε μισθωτοί. Νιώθοντας και ενοχές επειδή έχουμε δουλειά». 

Βροχή από «πεφταστέρια» το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής

Βροχή από «πεφταστέρια», τις Λυρίδες, θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν οι ξενύχτηδες στο βόρειο ημισφαίριο -και στην Ελλάδα - από το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής 22 Απριλίου μέχρι τα χαράματα του Μεγάλου Σαββάτου 23 Απριλίου.
Μετά τα μέσα Ιανουαρίου υπάρχει κάθε χρόνο μια σχεδόν πλήρης έλλειψη διαττόντων αστέρων, μέχρι να εμφανιστούν οι Λυρίδες την άνοιξη.
Η καλύτερη ευκαιρία παρατήρησης είναι λίγο πριν το πρώτο φως της αυγής. Φέτος όμως η σελήνη, θα είναι «γεμάτη» κατά τα τρία τέταρτα, και το φως της σκεπάζει σε ένα βαθμό τα «πεφταστέρια».

Ανακάλυψαν ένα μόριο-κλειδί στο αίμα που μειώνει τις ζημιές στον οργανισμό

Μια ένεση που γίνεται σε ασθενείς μέσα σε 12 ώρες μετά την εκδήλωση εμφράγματος ή εγκεφαλικού, μπορεί να μειώσει σημαντικά (πάνω από 60%) τις ζημιές για τον οργανισμό, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική έρευνα, η οποία μπορεί να αποδειχτεί ιστορικό ορόσημο στην κλινική θεραπεία αυτών των περιστατικών. Για μια ακόμη φορά, έλληνες ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στις ΗΠΑ, έπαιξαν ρόλο στη νέα ανακάλυψη.
Ήδη τα σχετικά πειράματα με ζώα έχουν σημειώσει επιτυχία και εκφράζεται αισιοδοξία ότι στο μέλλον κάτι ανάλογο θα συμβαίνει και στους ανθρώπους. Μάλιστα, οι επιστήμονες ευελπιστούν ότι η ίδια μέθοδος θα μπορεί να εφαρμοστεί στις μεταμοσχεύσεις οργάνων και γενικότερα σε κάθε χειρουργική επέμβαση, όπου η βιωσιμότητα των ιστών κινδυνεύει λόγω παροδικής διακοπής της κυκλοφορίας του αίματος.
Τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά μπορεί να προξενήσουν σοβαρές -και ίσως θανατηφόρες- βλάβες στον μυϊκό ιστό της καρδιάς και στα εγκεφαλικά κύτταρα. Οι ζημιές αρχικά προκαλούνται λόγω διακοπής της κυκλοφορίας του αίματος που επιφέρει ο θρόμβος ή η αιμορραγία, στερώντας έτσι τα όργανα του σώματος από το αναγκαίο οξυγόνο (ισχαιμία).
Όμως ακόμα μεγαλύτερη και πιο μακροπρόθεσμη βλάβη συνήθως συμβαίνει όταν, έπειτα από εννέα έως 12 ώρες, η κυκλοφορία του αίματος επανέρχεται και το αμυντικό σύστημα του οργανισμού, για κάποιο λόγο, επιτίθεται στα δικά του, ήδη στερημένα από οξυγόνο, κύτταρα. Προκαλείται, έτσι, μαζική φλεγμονή, στην οποία τελικά οφείλεται περισσότερο από το 80% της μόνιμης βλάβης που αφήνει το επεισόδιο στον ασθενή, καταλήγοντας στον θάνατό του μερικές φορές και, σε κάθε περίπτωση, μειώνοντας δραματικά την ποιότητα ζωής όσων επιβιώνουν.
Οι επιστήμονες από τη Βρετανία (πανεπιστήμια Λέστερ και King’s College Λονδίνου), την Αυστρία, τις ΗΠΑ (πανεπιστήμιο SUNY) και την Ιαπωνία (από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της πολύπαθης Φουκουσίμα), καθώς και της ελληνο-αμερικανικών συμφερόντων βιοφαρμακευτικής εταιρίας Omeros, με επικεφαλής τον καθηγητή ανοσολογίας Βίλχελμ Σβέμπλε του Τμήματος Καρδιαγγειακών Επιστημών του πανεπιστημίου του Λέστερ, που δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στην επιθεώρηση PNAS της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις βρετανικές «Ιντιπέντεντ» και «Τέλεγκραφ», έπειτα από επταετή έρευνα, ανέπτυξαν ένα αντίσωμα, το οποίο περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τη δευτερογενή ζημιά.
Οι ερευνητές αρχικά ανακάλυψαν ένα μόριο-κλειδί στο αίμα (το ένζυμο MASP-2) που ευθύνεται για την εσφαλμένη επίθεση του ανοσοποιητικού συστήματος και, σε επόμενο στάδιο, ανέπτυξαν μια πρωτεϊνη-αντίσωμα (την OMS646), που εξουδετερώνει το «ένοχο» ένζυμο. Το αντίσωμα, που εισάγεται μέσω ένεσης, μειώνει πάνω από 60% τη φυσική βλάβη των ιστών της καρδιάς και του εγκεφάλου μετά το ισχαιμικό επεισόδιο, καθώς εμποδίζει τον οργανισμό να επιτεθεί στο ίδιο του το σώμα και, έτσι, ο ασθενής συνεχίζει να οξυγονώνεται κανονικά.
Σύμφωνα με τον Σβέμπλε, η νέα τεχνική μπορεί να αποδειχτεί «η μεγαλύτερη πρόοδος που έχει ποτέ επιτευχθεί» στην αντιμετώπιση των εμφραγμάτων και των εγκεφαλικών. «Δεν πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε, ούτε οι καρδιολόγοι το πίστευαν. Είναι εντυπωσιακό ότι το φάρμακο μπορεί να δοθεί τόσο χρόνο μετά το επεισόδιο και όμως να είναι αποτελεσματικό. Ακόμα και το πιο αργό ασθενοφόρο στον κόσμο μπορεί να μεταφέρει κάποιον στο νοσοκομείο μέσα σε εννέα ώρες», τόνισε. Πρόσθεσε ότι η νέα θεραπεία μπορεί να έχει ακόμη μεγαλύτερη ωφέλεια σε σχέση με τις στατίνες, τα γνωστά φάρμακα που μειώνουν την χοληστερίνη.
Οι πρώτες κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους προγραμματίζονται να γίνουν, μέσα στην επόμενη διετία, στη μονάδα βιοϊατρικών ερευνών του νοσοκομείου Γκλένφιλντ του Λέστερ, σε συνεργασία με την εταιρία Omeros Corporation στο Σιάτλ, η οποία ιδρύθηκε από ένα Έλληνα, τον Γρηγόρη Δημόπουλο, που σπούδασε ιατρική σχολή στο πανεπιστήμιο Στάνφορντ της Καλιφόρνιας και σήμερα είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Η εταιρία διαθέτει τα αποκλειστικά παγκόσμια πνευματικά δικαιώματα για την πρωτεΐνη MASP-2, όλα τα θεραπευτικά αντισώματα για αυτήν και όλες τις σχετικές μεθόδους για θεραπείες μέσω αναστολής της δράσης της συγκεκριμένης πρωτεΐνης.
Αντιπρόεδρος και επιστημονικός υπεύθυνος της Omeros είναι ένας άλλος έλληνας επιστήμονας, ο Γιώργος Γαϊτανάρης, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και, στη συνέχεια, του πανεπιστημίου Κολούμπια, ενώ αργότερα εργάστηκε στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ και ίδρυσε την εταιρία Nura

Περίπου 1500 εταιρίες μετέφεραν την έδρα τους στη Κύπρο

Περίπου 1500 εταιρίες, ελληνικών συμφερόντων, μετέφεραν την έδρα τους στη Κύπρο τους τελευταίους 18 μήνες, σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, όπως αναφέρεται σε έκθεση του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής πρεσβείας στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι οι Ελληνικές επενδύσεις στην Κύπρο το 2009 ήταν της τάξεως των 710,2 εκατ. Ευρώ (κυρίως σύσταση κυπριακών εταιριών ελληνικών συμφερόντων). Τομείς στους οποίους παρατηρείται η μεγαλύτερη συγκέντρωση ελληνικών επενδύσεων, όπως αναφέρεται, είναι ο χρηματοπιστωτικός, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών το εμπόριο, οι κατασκευές κα. Στο μεταξύ, όπως αναφέρεται, οι κυπριακές επενδύσεις στην Ελλάδα φθίνουν συνεχώς και δεν αφορούν άμεσες παραγωγικές επενδύσεις, αλλά επαναπατρισθέντα κέρδη κλπ θυγατρικών ελληνικών εταιριών στη Κύπρο (μετά από τη φορολόγηση τους στη Κύπρο). Το 2009 περιορίσθηκαν στο ποσό των 1,9 εκατ. ευρώ. Παραδοσιακά, το μεγαλύτερο ποσοστό των άμεσων κυπριακών επενδύσεων κατευθύνθηκε στους τομείς τραπεζών (48,%), κατασκευών (35%) και μεταφορών/επικοινωνιών (13%). Κατά την τελευταία πενταετία οι συνολικές Κυπριακές επενδύσεις στην Ελλάδα υπερέβησαν το 1,5 δισ ευρώ. Ακόμα αναφέρεται ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Κύπρου είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος και υπάρχει ισχυρή παρουσία Ελληνικών τραπεζών. Οι πέντε Ελληνικές τράπεζες (ΕΤΕ, ALPHA, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, EUROBANK) που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο έχουν ανοδική πορεία στον κύκλο εργασιών τους και τα τελευταία χρόνια κατέχουν μερίδια αγοράς σε χορηγήσεις και καταθέσεις της τάξης του 15 % και 12 % αντίστοιχα. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, το σύνολο των ελληνικών τραπεζών στη Κύπρο κάλυψε, κατά το έτος 2010, το 1/3 των χορηγήσεων (32,96%) και καταθέσεων (30,96%) του τοπικού τραπεζικού συστήματος. Όσον αφορά τις καταθέσεις Ελλήνων, μη κατοίκων Κύπρου, παρότι δεν υπάρχουν πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις σχετικά υπερβολικές φήμες ως προς το ύψος τους. Μεταξύ των ετών 2005 και 2010 οι καταθέσεις κατοίκων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθαν στο ποσό των 3.822 εκ. ευρώ, ενώ των κατοίκων τρίτων χωρών (κυρίως Ρώσων) σε 20.731 εκ. Ευρώ και των Κυπρίων σε 44.117 εκ. ευρώ.

Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Οι νόμοι της αγοράς....για να αποτρέψει τη χρεοκοπία της Κούβας

Οι χίλιοι σύνεδροι του ΚΚ της Κούβας, που συνέρχονται σε ολομέλειά του για πρώτη φορά από το 1997, πρόκειται να εγκρίνουν σήμερα ένα ευρύ πλαίσιο οικονομικών μεταρρυθμίσεων, χάρη στο οποίο ο πρόεδρος Ραούλ Κάστρο ευελπιστεί να αποτρέψει τη χρεοκοπία της χώρας.  Το Συνέδριο, που ξεκίνησε τις εργασίες του το Σάββατο, εξέτασε δια πολλών επιτροπών τα 311 μέτρα, των οποίων η έγκριση θα ακολουθηθεί από την εκλογή της κεντρικής επιτροπής του Κόμματος.  Η εκλογή της κεντρικής επιτροπής θα σηματοδοτηθεί από την παραχώρηση του αξιώματος του πρώτου Γραμματέα του ΚΚ Κούβας από τον Φιδέλ Κάστρο - ο οποίος υπήρξε ο οιακοστρόφος του κόμματος από της ιδρύσεώς του το 1965 - στον αδελφό του Ραούλ, στον οποίο ήδη είχε μεταβιβάσει την προεδρία το 2006 για λόγους υγείας.  «Η νέα γενεά καλείται να διορθώσει και να αλλάξει χωρίς δισταγμούς όλα εκείνα που οφείλουν να διορθωθούν και να αλλάξουν», τόνισε ο 84χρονος Φιντέλ Κάστρο σε έναν από τους συνήθεις «στοχασμούς» του, που συχνά πυκνά δημοσιεύει στον Τύπο της Κούβας.  Οι κύριες οικονομικές μεταρρυθμίσεις, που αναμένεται να εγκριθούν από το Συνέδριο αφορούν τη μείωση των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα, την έναρξη δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα, την διεύρυνση της αυτονομίας των κρατικών επιχειρήσεων και την αναδιοργάνωση του αγροτο-διατροφικού τομέα.  Από το «καθ’ υπερβολή συγκεντρωτικό» μοντέλο -κατ’ εικόνα και ομοίωση της ΕΣΣΔ των ετών ’70-ο Ραούλ Κάστρο φιλοδοξεί να εισάγει τη χώρα σε μία μικτή οικονομία, εισάγοντας τους νόμους της αγοράς, αλλά διατηρώντας συνάμα τις «κατακτήσεις του σοσιαλισμού».  Σύμφωνα με τον Κουβανό αναλυτή Αρτούρο Λόπες-Λέβι, του Πανεπιστημίου του Ντένβερ στις ΗΠΑ, «η απόφαση έχει ληφθεί» για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν την Κούβα εγγύτερα στην οικονομία της αγοράς και «το ερώτημα είναι πλέον για το ΚΚ Κούβας να καθορίσει την ταχύτητα, τη μορφή, τη διαδικασία, την έκταση και την ένταση» αυτής της πορείας.  www.kathimerini

Σύνοδος με θέμα την πυρηνική ενέργεια...

Παραμονές της επετείου των 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ, ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, συγκαλεί σήμερα Μεγάλη Τρίτη στο Κίεβο σύνοδο με θέμα την πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Στόχος, να συγκεντρωθούν δωρεές, ύψους 740 εκατομμυρίων ευρώ, που θα διατεθούν για την ανέγερση ενός νέου προστατευτικού κελύφους από τσιμέντο γύρω από τα ερείπια του πυρηνικού σταθμού. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται ν' ανακοινώσει τη διάθεση επιπλέον 110 εκατομμυρίων ευρώ σε προγράμματα, που θα βοηθήσουν να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο Τσέρνομπιλ.

Ανησυχία για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού της Τουρκίας

Ανησυχία για τα σχέδια της Τουρκίας για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού στη σεισμογενή περιοχή του Ακκιουγιου της Μερσίνας, εκφράζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ανακοίνωση  για το θέμα, ο Επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, Στέφαν Φούλε αναφέρει στην απάντησή του ότι η Επιτροπή πιέζει την Τουρκία να θεσπίσει ένα νόμο-πλαίσιο για τα πυρηνικά που θα διασφαλίζει υψηλό επίπεδο πυρηνικής ασφάλειας, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ, επισημαίνοντας ωστόσο πως η χρήση πυρηνικής ενέργειας αποτελεί κυρίαρχη απόφαση κάθε χώρας. Γενικότερα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας, ο κ. Φούλε ανέφερε ότι από πλευράς Συμβουλίου και Επιτροπής υποστηρίζεται η επανεξέταση των κινδύνων και της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών της ΕΕ. Ως εκ τούτου, θα γίνουν μελέτες και αξιολογήσεις, και βάσει των αποτελεσμάτων μπορεί να προκύψουν περαιτέρω μέτρα. Στην απάντηση του κ. Φούλε αναφέρεται ότι ως υποψήφια χώρα, η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να εναρμονίσει προοδευτικά τη νομοθεσία της με όλο το κεκτημένο για την πυρηνική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια, η οποία πρέπει να μεταφερθεί στο δίκαιο των κρατών μελών ως τις 22 Ιουλίου 2011. ''Οσον αφορά τα σχέδια για πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Ακκιουγιου, η απόφαση των τουρκικών αρχών να κατασκευάσουν πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής σε μία περιοχή που είναι γνωστή για τη σεισμική της δραστηριότητα είναι ένα θέμα που προκαλεί ανησυχίες''. Η επιλογή του ενεργειακού μίγματος, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πυρηνικής ενέργειας, αποτελεί κυρίαρχη απόφαση κάθε χώρας, προσθέτει ο Ευρωπαίος Επίτροπος σημειώνοντας ότι εντούτοις, οι εθνικές αποφάσεις για τη χρησιμοποίηση πυρηνικής ενέργειας ως πηγής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να βασίζονται στην ικανότητα της χώρας να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας, προστασίας και διασφαλίσεων κατά τη διάρκεια του πλήρους κύκλου ζωής μιας πυρηνικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές. Ο κ. Φούλε επισημαίνει επίσης ότι μετά τα γεγονότα στην Ιαπωνία, ο αρμόδιος για την ενέργεια Επίτροπος κάλεσε, στις 15 Μαρτίου 2011, μία πρώτη διάσκεψη υψηλού επιπέδου, πραγματοποιήθηκε έκτακτο Συμβούλιο ενεργείας στις 21 Μαρτίου και στις 25 Μαρτίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να επανεξεταστεί η ασφάλεια όλων των πυρηνικών σταθμών της ΕΕ, βάσει μιας συνολικής και διαφανούς αξιολόγησης των κινδύνων και της ασφάλειας. Επίσης, καταλήγει, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή να επανεξετάσει το υφιστάμενο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων έως τα τέλη του 2011

Άλλο ενεργητικότητα και άλλο παραγωγικότητα

Μπορεί οι νέοι να διαθέτουν μεγαλύτερη ενεργητικότητα, όμως τελικά περισσότερο παραγωγικοί αποδεικνύονται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι, σύμφωνα με νέα γερμανική έρευνα που πραγματοποίησε το πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ. Τα περισσότερο έμπειρα μέλη του προσωπικού μιας επιχείρησης μπορεί να είναι λιγότερο ευκίνητα και να κουράζονται ευκολότερα, αλλά αποζημιώνουν και με το παραπάνω αυτή τους την αδυναμία με τη μεγαλύτερη εμπειρία τους, την ικανότητα τους να εργάζονται σε ομάδες και την επιτυχία που σημειώνουν όταν αντιμετωπίζουν αντίξοες καταστάσεις.   «Ενώ οι γηραιότεροι εργαζόμενοι κάνουν περισσότερα λάθη, ενδεχομένως λόγω των φθινουσών σωματικών τους ικανοτήτων, σχεδόν ποτέ δεν κάνουν σοβαρά λάθη, πιθανότατα λόγω εμπειρίας», δήλωσαν οι επιστήμονες που μελέτησαν τις γραμμές παραγωγής στο εργοστάσιο κατασκευής φορτηγών της Mercedes Benz στη νότιο Γερμανία.   Ανακαλύφθηκε επίσης ότι οι νεότεροι εργαζόμενοι, με υψηλότερη μόρφωση ήταν λιγότερο παραγωγικοί από όσους διέθεταν λιγότερα προσόντα, ενώ η πιθανή εξήγηση για αυτό το παράδοξο είναι ότι οι πιο μορφωμένοι εργαζόμενοι βαριούνται ευκολότερα.   Ένα από τα πορίσματα της έρευνας ήταν ότι κατά βάση καταρρίπτεται η θεωρία που θέλει τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους να παίρνουν …πόδι προς όφελος της παραγωγικότητας. «Σε πολλές χώρες, η χαμηλότερη παραγωγικότητα μεταξύ των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων χρησιμοποιείται ως κίνητρο για πολιτικές πρόωρης συνταξιοδότησης. Αν αυτό ίσχυε, οι ολοένα και πιο γερασμένοι πληθυσμοί των ανεπτυγμένων χωρών θα είχαν αρνητικά αποτελέσματα στη συλλογική παραγωγικότητα. Όμως τα αποτελέσματα μας αμφισβητούν αυτές τις πεποιθήσεις», λένε οι ερευνητές.   Μάλιστα, οι Γερμανοί επιστήμονες ισχυρίζονται ότι στους τομείς εργασίας όπου δεν παίζει ρόλο η σωματική δύναμη και ευρωστία, όπως στον τομέα των υπηρεσιών, οι γηραιότεροι εργαζόμενοι είναι πιθανό να είναι παραγωγικότεροι από το «νέο αίμα» μιας επιχείρησης.   Παράλληλα, η ύπαρξη μεγάλου ποσοστού γυναικών στο εργατικό δυναμικό στις μικρές ηλικίες λειτουργεί αρνητικά ως προς την παραγωγικότητα, ενώ στις μεγαλύτερες θετικά. Μπορεί οι νέοι να διαθέτουν μεγαλύτερη ενεργητικότητα, όμως τελικά περισσότερο παραγωγικοί αποδεικνύονται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι, σύμφωνα με νέα γερμανική έρευνα που πραγματοποίησε το πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ. Τα περισσότερο έμπειρα μέλη του προσωπικού μιας επιχείρησης μπορεί να είναι λιγότερο ευκίνητα και να κουράζονται ευκολότερα, αλλά αποζημιώνουν και με το παραπάνω αυτή τους την αδυναμία με τη μεγαλύτερη εμπειρία τους, την ικανότητα τους να εργάζονται σε ομάδες και την επιτυχία που σημειώνουν όταν αντιμετωπίζουν αντίξοες καταστάσεις.   «Ενώ οι γηραιότεροι εργαζόμενοι κάνουν περισσότερα λάθη, ενδεχομένως λόγω των φθινουσών σωματικών τους ικανοτήτων, σχεδόν ποτέ δεν κάνουν σοβαρά λάθη, πιθανότατα λόγω εμπειρίας», δήλωσαν οι επιστήμονες που μελέτησαν τις γραμμές παραγωγής στο εργοστάσιο κατασκευής φορτηγών της Mercedes Benz στη νότιο Γερμανία.   Ανακαλύφθηκε επίσης ότι οι νεότεροι εργαζόμενοι, με υψηλότερη μόρφωση ήταν λιγότερο παραγωγικοί από όσους διέθεταν λιγότερα προσόντα, ενώ η πιθανή εξήγηση για αυτό το παράδοξο είναι ότι οι πιο μορφωμένοι εργαζόμενοι βαριούνται ευκολότερα.   Ένα από τα πορίσματα της έρευνας ήταν ότι κατά βάση καταρρίπτεται η θεωρία που θέλει τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους να παίρνουν …πόδι προς όφελος της παραγωγικότητας. «Σε πολλές χώρες, η χαμηλότερη παραγωγικότητα μεταξύ των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων χρησιμοποιείται ως κίνητρο για πολιτικές πρόωρης συνταξιοδότησης. Αν αυτό ίσχυε, οι ολοένα και πιο γερασμένοι πληθυσμοί των ανεπτυγμένων χωρών θα είχαν αρνητικά αποτελέσματα στη συλλογική παραγωγικότητα. Όμως τα αποτελέσματα μας αμφισβητούν αυτές τις πεποιθήσεις», λένε οι ερευνητές.   Μάλιστα, οι Γερμανοί επιστήμονες ισχυρίζονται ότι στους τομείς εργασίας όπου δεν παίζει ρόλο η σωματική δύναμη και ευρωστία, όπως στον τομέα των υπηρεσιών, οι γηραιότεροι εργαζόμενοι είναι πιθανό να είναι παραγωγικότεροι από το «νέο αίμα» μιας επιχείρησης.   Παράλληλα, η ύπαρξη μεγάλου ποσοστού γυναικών στο εργατικό δυναμικό στις μικρές ηλικίες λειτουργεί αρνητικά ως προς την παραγωγικότητα, ενώ στις μεγαλύτερες θετικά.

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Αγάπησε το σώμα σου

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η εικόνα που έχεις για το σώμα σου επηρεάζει άμεσα το κέντρο της αυτοπεποίθησής σου. Είναι όμως αρκετά συνηθισμένο να κοιτάς το σώμα σου σαν να είναι ξένο, μετά την εγκυμοσύνη. Δεν είσαι η μόνη. Σημαντική μερίδα γυναικών δεν νιώθει ικανοποιημένη με το σώμα της ιδιαίτερα μετά την απόκτηση παιδιών. Για να επανακτήσεις την ερωτική σου διάθεση και να επαναπροσδιορίσεις τη σεξουαλική σου ταυτότητα, χρειάζεται να αποκαταστήσεις τη σχέση με το σώμα σου. Ορίστε τι μπορείς να κάνεις για να βελτιώσεις και να ενισχύσεις τη σχέση με το σώμα σου!
• Πες «όχι» στις στερητικές δίαιτες. Μην τιμωρείς το σώμα σου υποβάλλοντάς το σε εξαντλητικές δίαιτες ούτε υποκύπτοντας σε κρίσεις υπερφαγίας. Ένας διαιτολόγος μπορεί να σε βοηθήσει ν’ ακολουθήσεις ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο για σταδιακή απώλεια βάρους χωρίς να χάνεις την ενέργεια, που μια νέα μαμά έχει τόσο ανάγκη.
• Ξέχασε τις συγκρίσεις με τα μοντέλα. Η παγίδα της σύγκρισης φαίνεται ότι αποτελεί τη σημαντικότερη αιτία για την κακή σχέση με το σώμα μας. Μάθε να θαυμάζεις πρόσωπα γύρω σου όχι αποκλειστικά για την εικόνα τους, αλλά και για την αξία τους με βάση τις ικανότητές τους, τα ταλέντα, το χαρακτήρα ή τη στάση τους.
• Εστίασε στα θετικά σου σημεία. Σίγουρα υπάρχουν πολλά. Αποδέξου το σώμα σου με τις ατέλειές του κάνοντας το καλύτερο που μπορείς γι’ αυτό. Εστίασε στα προτερήματα ακριβώς όπως θα έκανες με μια καλή φίλη που σου αρέσει να κάνεις παρέα μαζί της. Η συμφιλίωση αυτή είναι πολύ σημαντική.
• Πρόσεξε την υγεία σου. Η καλή εμφάνιση δεν είναι μόνο θέμα φυσικών προσόντων, είναι και θέμα καλής υγείας. Μία γυναίκα που ακτινοβολεί ζωντάνια και υγεία συνήθως είναι και ελκυστική. Μήπως είναι καιρός να κόψεις το τσιγάρο; Να μειώσεις την κατανάλωση αλκοόλ; Ν’ αντιμετωπίσεις δραστικά το στρες; Να αρχίσει να τρως πιο υγιεινά; Αποβάλλοντας κάποιες κακές συνήθειες και υιοθετώντας στη θέση τους πιο υγιεινές, κάνεις στο σώμα σου το καλύτερο δώρο!
• Ξεκίνησε γυμναστική. Η γυμναστική, σύμφωνα με έρευνες, μπορεί να σε βοηθήσει ν’ αγαπήσεις το σώμα σου, πράγμα που μπορεί να βελτιώσει και τη σεξουαλική σου ζωή ακριβώς γιατί ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή σου. Δεν είναι τυχαίο ότι πάνω από τις μισές γυναίκες που γυμνάζονται αναφέρουν ότι η σχέση τους με το σώμα τους βελτιώθηκε λίγους μήνες αφ’ ότου ξεκίνησαν να γυμνάζονται.
• Γαργάλισε τις αισθήσεις. Δείξε αγάπη στο σώμα σου με ερεθίσματα που ξυπνούν τις αισθήσεις. Ένα αναζωογονητικό μπάνιο με αρωματικά έλαια, ένα μασάζ με μια ενυδατική κρέμα, ένα δροσερό ποδόλουτρο, μια μάσκα ομορφιάς, απλές κινήσεις που δηλώνουν φροντίδα αποτελούν κινήσεις αγάπης προς το σώμα σας.
• Μην θυσιάζεις τη θηλυκότητά σου στο βωμό της μητρότητας. Φροντίζοντας την εμφάνισή σου νιώθεις καλύτερα για τον εαυτό σου και για το σώμα σου, πράγμα που είναι ένα καλό ενισχυτικό της ερωτικής διάθεσης.
• Κάνε σεξ. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από εκτόνωση δίνεις την ευκαιρία στο σώμα σου να νιώσει αγαπητό. Αυτό και μόνο είναι σίγουρα αρκετό για να σε κάνει να βγαίνεις πιο συχνά από τα… ρούχα σου!

Πιθανό να προκαλέσουν νέα παγκόσμια οικονομική κρίση

Οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία, η Ιαπωνία και η Ινδία είναι οι εφτά χώρες της “μαύρης” λίστας με τις χώρες που είναι πιθανό να προκαλέσουν νέα παγκόσμια οικονομική κρίση και γι' αυτό το λόγο, οι οικονομίες τους θα “παρακολουθούνται” στενά από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Σύμφωνα με όσα αποφάσισε η G20 στην εαρινή σύνοδο των υπουργών Οικονομικών, την Παρασκευή (15/04), το ΔΝΤ θα εξετάζει τα επίπεδα των χρεών των επτά κρατών, τα ελλείμματα στους προϋπολογισμούς τους και στα εμπορικά τους ισοζύγια, ώστε να κρίνει εάν οι πολιτικές τους θέτουν την παγκόσμια οικονομία σε κίνδυνο.
Ωστόσο η συμφωνία δεν προβλέπεται να είναι δεσμευτική και η κάθε χώρα δεν θα είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με τις όποιες προτάσεις της γίνονται.
“Το δίκτυ είναι λίγο πιο σφιχτό για εκείνες τις χώρες που θεωρείται ότι έχουν μεγάλη συστημική σημασία”, δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Οικονομικών, Κριστίν Λαγκάρντ, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία “τεράστια πρόοδο” στην προσπάθεια να υπάρξει πιο ισόρροπη παγκόσμια ανάπτυξη.
Οι συμμετέχοντες στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της G20 συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν να εργάζονται, ώστε να καθοριστεί το πότε και υπό ποιους όρους μια χώρα μπορεί να περιορίζει τις εισροές κεφαλαίων.
Στην επόμενη σύνοδο της G20, που θα γίνειστο Παρίσι σε δύο μήνες, αναμένεται να συγκεκριμενοποιηθούν οι όροι σχετικά με την διαδικασία της παρακολούθησης.

Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

6.909 ο αριθμός των γνωστών γλωσσών σε όλο τον κόσμο

Μια ομάδα γλωσσολόγων, κατά τη διάρκεια αποστολής στο ινδικό κρατίδιο Αρουνάσαν Πράντες, ανακάλυψε μια άγνωστη μέχρι στιγμής γλώσσα με το όνομα «κόρο».
Οι γλωσσολόγοι συμμετείχαν στο διεθνές πρόγραμμα «Enduring Voices». Εκεί που οι επιστήμονες είχαν να μελετήσουν δύο γνωστές γλώσσες, την «άκα» και τη «μίτζι», άκουσαν ξαφνικά συνομιλίες σε μια τρίτη γλώσσα μέσα από τις καλύβες από μπαμπού. Η «κόρο» αποδείχθηκε πολύ διαφορετική τόσο από την «άκα» όσο και από τη «μίτζι», καθώς διαθέτει διαφορετικό ηχητικό σύστημα. Επιπλέον, η σύνταξή της διακρίνεται εντελώς από όλες τις υπόλοιπες γλώσσες που μιλιούνται στην περιοχή. Οι επιστήμονες, που είναι Ινδοί και Αμερικανοί, θεωρούν πως η «κόρο» με την «άκα» διαφέρουν όσο η αγγλική από την ιαπωνική. Ολως περιέργως, οι ντόπιοι θεωρούν τις «κόρο» και «άκα» διαλέκτους της ίδιας γλώσσας.
Για την «άκα» οι γλωσσολόγοι γνωρίζουν πως προέρχεται από δουλεμπόρους που δρούσαν παλαιότερα στην περιοχή. Η προέλευση ωστόσο της «κόρο» παραμένει μυστήριο. Πιθανόν να πρόκειται για γλώσσα που επινοήθηκε από τους δούλους. Με την ανακάλυψή της ο αριθμός των γνωστών γλωσσών ανά τον κόσμο ανέρχεται στις 6.909.
πηγή: enet.gr

«Οριζόντια μέτρα» όποιος έχει άλλη λύση...να μας το πει

«Συνεχίζεται η προσπάθεια που ξεκινήσαμε για τη μείωση του ελλείμματος το 2010 και ανακοινώθηκαν παρεμβάσεις ύψους 26 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 3δισ. είναι για να είμαστε βέβαιοι ότι οι στόχοι του 2011 για τη μείωση του ελλείμματος θα ισχύσουν, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο της εαρινής συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, στην Ουάσιγκτον, ενώ διέψευσε για άλλη μια φορά τα σενάρια περί αναδιάρθρωσης του χρέους.
«Είναι ένα πρόγραμμα, πρόσθεσε, το οποίο βασίζεται κυρίως στην συγκράτηση των δαπανών και σε λιγότερο βαθμό στην αύξηση των εσόδων. Ως προς την συγκράτηση των δαπανών, το πρόγραμμα δεν στηρίζεται σε «οριζόντια μέτρα», όπως περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, αλλά σε διαρθρωτικές παρεμβάσεις που συγκρατούν το μισθολογικό κόστος του Δημόσιου, που μειώνουν τις λειτουργικές και καταναλωτικές δαπάνες, που στοχεύουν καλύτερα τις κοινωνικές δαπάνες και που μειώνουν τα ελλείμματα στις ΔΕΚΟ. Ως προς το σκέλος των εσόδων είναι μια προσπάθεια διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής.
Επανέλαβε ότι το πρόγραμμα με όλες τις επιμέρους παρεμβάσεις και τα ετήσια όρια δαπανών, ανά υπουργείο, θα ενσωματωθούν σε ένα νομοσχέδιο που θα κατατεθεί με νομοσχέδιο στην Βουλή μέχρι τις 15 Μαΐου.
Χαρακτήρισε το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου, ίσως από το πια φιλόδοξα προγράμματα, αυτού του τύπου, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και μίλησε για παρεμβάσεις σε μία σειρά από κρίσιμους τομείς για την οικονομία: λιμάνια, αεροδρόμια, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, τομείς που χρειάζονται ιδιωτικά κεφάλαια και ιδιωτική τεχνογνωσία για να μπορέσουν να εκσυγχρονιστούν, να αλλάξουν, και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, επενδύσεων και ανάπτυξης.
Ταυτόχρονα, όπως σημείωσε, μέσα από αυτό το πρόγραμμα ελπίζουμε να έχουμε έσοδα 15 δισ. μέχρι το 2013 και 50 δισ. μέχρι το 2015, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα σημαντικής μείωσης του μεγάλου χρέους που έχει η χώρα.
Με βάση αυτά πορευόμαστε, υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών, αυτή είναι η πορεία της κυβέρνησης που ξεκινήσαμε. Δεν είναι εύκολη πορεία σε μία δύσκολη συγκυρία για την ελληνική οικονομία, με τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, που έχουν αρχίσει έστω και δειλά έστω και δύσκολα να φαίνονται, αλλά με την ανεργία να συνεχίζει να ανεβαίνει και με μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 'Ελληνες πολίτες. Εμείς προχωράμε και δεν αλλάζουμε πορεία γιατί θεωρούμε πως μόνο αυτός ο δρόμος μπορεί να βγάλει την χώρα από την κρίση. Εγώ κάνω την δουλειά μου όπως την καταλαβαίνω και δεν κάνω μια προσωπική μου δουλειά αλλά εκφράζω την κυβερνητική πολιτική στα ζητήματα της Οικονομίας, όπως κάνει ένας υπουργός Οικονομικών. Και θα το κάνω για όσο μου έχει ανατεθεί αυτό το έργο.
Είναι άλλο πράγμα το να κάνει κανείς περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, άλλο να περιορίζει τα ελλείμματα στις ΔΕΚΟ και άλλο να συγκρατεί το μισθολογικό κόστος του Δημόσιου τομέα μέσα από μια πολιτική μίας πρόσληψης για κάθε πέντε αποχωρήσεις, άλλο πράγμα να μειώνεις καταναλωτικές δαπάνες του δημοσίου, και άλλο να επιχειρείς να διευρύνεις την φορολογική βάση του Δημοσίου χωρίς να αυξάνεις τον ΦΠΑ, ανέφερε και πρόσθεσε: Αυτό το οποίο επιχειρούμε να κάνουμε αυτήν την στιγμή είναι να μειώσουμε τα ελλείμματα. Γιατί σε αυτήν την χώρα, όσο δεν μειώνονται τα ελλείμματα το χρέος θα αυξάνεται. Γι΄ αυτό όποιος θέλει να ρωτήσει εάν αποτυγχάνει ή επιτυγχάνει η οικονομική πολιτική και όχι ο συγκεκριμένος υπουργός, θα πρέπει να έρθει να μας πει με ποιον άλλο τρόπο και με ποιες άλλες παρεμβάσεις, η χώρα θα σταματήσει να ξοδεύει κάθε χρόνο 20 με 25 δισ. παραπάνω από όσα έχει. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Και αν αυτό δεν αντιμετωπιστεί τώρα θα συνεχίσουμε να φορτώνουμε χρέη στις επόμενες γενιές. Και εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε.
Σχετικά με τον ρόλο τον διεθνών αγορών, ο κ. Παπακωνσταντίνου, τόνισε: Αλίμονο εάν η πολιτική αυτής της κυβέρνησης εξαρτιόταν από την καθημερινή μεταβολή στις αγορές. Εμείς έχουμε έναν στόχο και είναι πολύ καθαρός. Θα μειώσουμε τα ελλείμματα, θα ξαναφέρουμε την ανάπτυξη, θα διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή στην χώρα και θα την βγάλουμε από την κρίση. Όποιος θέλει, ας έρθει να εξηγήσει σε μας και στους 'Ελληνες πολίτες με ποιον άλλο τρόπο μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή η πορεία που ακολουθούμε είναι η μόνη που μπορεί να βγάλει την χώρα από την κρίση. Υπάρχουν και άλλοι δρόμοι, πολλοί.
Απλώς οδηγούν στην χρεοκοπία, στην περιθωριοποίηση της χώρας και εμείς αυτούς τους δρόμους δεν θα τους πάρουμε.
Πέρυσι, υπενθύμισε ο υπουργός, πάρα πολλοί αναλυτές προεξοφλούσαν την διάλυση της Ευρώζωνης και την χρεοκοπία της χώρας. Κι άλλες χώρες στο παρελθόν έχουν περάσει από αυτά που έχει περάσει η Ελλάδα και μια πλειοψηφία αναλυτών έλεγαν και τότε ότι οι χώρες θα πτωχεύσουν, ότι δεν θα τα καταφέρουν και διαψεύσθηκαν.
Θέλουμε να κριθούμε με βάση αυτά που κάναμε, με τις όποιες υστερήσεις και καθυστερήσεις που μπορεί να έχουμε, και κατά πόσο αυτά που κάνουμε οδηγούν κάπου. Εξηγώ: υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία δημιουργούμε έχοντας ήδη μειώσει τα πρωτογενή ελλείμματα σχεδόν μέχρι μηδενισμού φέτος, και ξεκινώντας να αυξάνουμε και να κάνουμε πρωτογενή πλεονάσματα, δηλαδή πλεονάσματα άνευ των τόκων, από του χρόνου. Το έχουμε ξανακάνει στη χώρα και μπορούμε να το επαναλάβουμε. Υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης: το έχουμε επίσης ξανακάνει.
Και όλες οι διαρθρωτικές αλλαγές που κάνουμε σε αυτό οδηγούν: στο να μπορέσουμε ως χώρα να έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη και βέβαια χαμηλότερο κόστος δανεισμού, στο οποίο οι πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τη μείωση του κόστους δανεισμού στα επίσημα δάνεια από τις χώρες της Ευρωζώνης, βεβαίως βοηθούν.
Μιλώντας για τα σενάρια αναδιάρθρωσης του χρέους, επανέλαβε ότι δεν γίνεται καμία συζήτηση: Δεν συζητάμε απολύτως τίποτα. Είναι άλλο πράγμα η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου από την ΕΕ και το ΔΝΤ και είναι άλλο πράγμα ο ιδιωτικός τομέας. Στον ιδιωτικό τομέα δεν συζητάμε κάτι αυτή τη στιγμή και η συζήτηση περί αναδιάρθρωσης, η δημόσια συζήτηση που γίνεται δυστυχώς στην Ελλάδα κάνει κακό στη χώρα, ανέφερε. Κληθείς να σχολιάσει την τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού κ. Σημίτη, δήλωσε: ?Να ξαναπώ αυτό που είπα, ότι η δημόσια συζήτηση για το ζήτημα αυτό δεν βοηθά τη χώρα?.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου, αναφερόμενος στη συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών, σημείωσε ότι έγινε μια εξαιρετικά χρήσιμη συζήτηση με τον κ.
Γκάιτνερ, τον οποίο βλέπω κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ. Ανταλλάξαμε απόψεις για την κατάσταση στην Ελλάδα αλλά και στις ΗΠΑ. Ήταν εξαιρετικά θετικός για την πορεία που έχουμε τραβήξει τον τελευταίο καιρό. Τα ακριβή του λόγια ήταν «έχετε κάνει πολύ παραπάνω από όσα περιμέναμε και πραγματικά στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στις προσπάθειές σας και βέβαια στις θυσίες που έχει κάνει ο ελληνικός λαός» και εκφράστηκε η απόλυτη συμπαράσταση της αμερικανικής κυβέρνησης στην πορεία μείωσης των ελλειμμάτων, της συγκράτησης του χρέους και των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών που θα ξαναφέρουν ανάπτυξη.
Σχετικά με την αντίδραση στην ανακοίνωση, από την τρόικα, του σχεδίου αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε: Η αντίδρασή μας είχε να κάνει με το γεγονός ότι αυτό είναι ένα πρόγραμμα της ελληνικής κυβέρνησης, το οποίο είχε συζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν, γιατί αποφάσεις για τις αποκρατικοποιήσεις είχαν υπάρξει πριν βεβαίως τις όποιες ανακοινώσεις έγιναν εκείνες τις ημέρες. Εναπόκειτο λοιπόν στην ελληνική κυβέρνηση - δεδομένου ότι ήταν δική της απόφαση και δικό της πρόγραμμα- να το ανακοινώσει με τους δικούς της όρους και στο δικό της χρόνο. Αυτό ήταν το νόημα της τότε ανακοίνωσης μας. Από κει και πέρα έχουμε επανειλημμένα πει ότι δημόσια περιουσία που δεν αξιοποιείται αποτελεί πραγματικά σπατάλη, τη στιγμή που ζητάμε θυσίες από τον ελληνικό λαό και του ζητάμε όσα του έχουμε ζητήσει τον τελευταίο χρόνο, και για αυτό επείγει να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία, πάντα με όρους διαφάνειας και διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος. Και ταυτοχρόνως, ένα πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, στο οποίο εξακολουθούμε να διατηρούμε ένα δημόσιο ρόλο σε κρίσιμες υποδομές, είναι κάτι το οποίο υπήρξε και προεκλογική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως πολιτική της κυβέρνησης μετά τις εκλογές.
Το πρόγραμμα που υλοποιούμε είναι πρόγραμμα της κυβέρνησης, τόνισε ο κ.
Παπακωνσταντίνου και υπογράμμισε: Είναι ένα πρόγραμμα που έχουμε συμφωνήσει βεβαίως μαζί με την τρόικα και το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της δανειοδότησης της χώρας με 110 δισ. ευρώ. Τις επιλογές όμως εμείς τις κάναμε και όταν αναγκαστήκαμε να κάνουμε κάποιες επιλογές, όπως οι περικοπές των μισθών και των συντάξεων -που θα προτιμούσαμε να μην χρειαστεί να τις κάνουμε- αυτό έγινε γιατί ήμασταν στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία και ήταν ο μόνος τρόπος για να επανέλθει η αξιοπιστία της χώρας και να υπάρξει μια γρήγορη μείωση των μεγάλων ελλειμμάτων. Αλλά είπαμε από τότε ότι θα τις είχαμε αποφύγει εάν μας είχε δοθεί ο χρόνος. Δυστυχώς δεν μας δόθηκε ο χρόνος. Τώρα έχουμε τον χρόνο να κάνουμε τις πραγματικές διαρθρωτικές αλλαγές, να μειώσουμε το κράτος και να το κάνουμε πιο αποτελεσματικό, να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα χρήματα του 'Ελληνα φορολογούμενου, να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή που ξέρουμε ότι είναι πολύ μεγάλη στη χώρα μας, να καταπολεμήσουμε την εισφοροδιαφυγή που ξέρουμε ότι είναι επίσης μεγάλη, να διευρύνουμε τη φορολογική βάση. Αυτά κάνουμε με το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή.
Κληθείς να σχολιάσει την κριτική που δέχεται ο ίδιος στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι δεν ασκεί προσωπική πολιτική αλλά την κυβερνητική, τονίζοντας ότι ένας υπουργός Οικονομικών κρίνεται καθημερινά, από τους 'Ελληνες πολίτες και βεβαίως κρίνεται να πάσα στιγμή από τον πρωθυπουργό.
Λοιπόν δεν έχω να στείλω κανένα μήνυμα και σε κανέναν, είπε χαρακτηριστικά και επανέλαβε: Εγώ θα συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου. Εκφράζω την πολιτική μιας κυβέρνησης που αποφάσισε να μην αφήσει τη χώρα να στηθεί στον τοίχο, που αποφάσισε να μην αφήσει τη χώρα να χρεοκοπήσει. Και η οποία, απέναντι σε κάθε αντίσταση που υπάρχει, απέναντι σε κάθε συμφέρον που την αντιμάχεται και απέναντι σε κάθε λαϊκίστικη φωνή που δείχνει παραδείσους που δεν υπάρχουν και δήθεν άλλους δρόμους χωρίς πόνο και χωρίς πρόβλημα, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος, γιατί είναι το μόνο που θα φέρει αποτέλεσμα.
Ερωτηθείς, τέλος, εάν πρότειναν οι δανειστές μεγάλη επιμήκυνση με μείωση επιτοκίου για όλο το χρέος, τόνισε ότι «δεν πρόκειται να απαντήσω σε θεωρητικές ερωτήσεις τέτοιου τύπου. Το θέμα δεν τίθεται».
πηγή:kathimerini.gr