Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ από τον ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ, εκτός της Μαθητείας, δραστηριοποιείται και στον τομέα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Σήμερα λειτουργούν πανελλαδικά 31 ΙΕΚ μεταλυκειακού επιπέδου στα οποία φοιτούν 2.600 σπουδαστές, σε 28 σύγχρονες ειδικότητες.

Οι σπουδαστές των ΙΕΚ αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που βελτιώνουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και ενισχύουν την απασχολησιμότητά τους στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας.
Ο σχεδιασμός για την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση στο άμεσο μέλλον περιλαμβάνει :
· Την εισαγωγή του συστήματος Μαθητείας στα ΙΕΚ
· Την ενίσχυση της συμπληρωματικότητας των δράσεων της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εν όψει του νέου θεσμικού πλαισίου για την δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση που επεξεργάζεται το Υπουργείο Παιδείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: