Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Εκτός ΙΚΑ το προσωπικό της ΤτΕ

Καταργείται από 1/1/2011 η ένταξη του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού της Τραπέζης Ελλάδος στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 64 του νέου Ασφαλιστικού νόμου 3863/2010 με τον οποίο οι παροχές Κύριας και Επικουρικής σύνταξης επανέρχονται σε ότι ίσχυε πριν την εφαρμογή του Νόμου Πετραλιά.
Στο εξής η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) αναλαμβάνει και ενεργεί την κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού της, ως προς τους κλάδους Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης, ενώ από την ίδια ημερομηνία παύει η ασφάλιση του προσωπικού της στον κλάδο Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: