Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Προτάσεις διεξόδου με ανάπτυξη

Τη σημασία της οικονομικής ανάπτυξης στις προσπάθειες της Ευρωζώνης για έξοδο από την τρέχουσα κρίση αναδεικνύει με έκθεσή του ο σοσιαλιστής πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Ντελόρ, σε αντιδιαστολή με τους προσανατολισμούς του δεξιού γαλλογερμανικού άξονα που καθορίζει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.Σύμφωνα με την έκθεση, η Ευρωζώνη δεν αρκεί να δημιουργήσει έναν μηχανισμό σταθερότητας ο οποίος θα χρηματοδοτεί μόνο το δημόσιο χρέος, αλλά χρειάζεται έναν μηχανισμό, ο οποίος παράλληλα θα χρηματοδοτεί πανευρωπαϊκά έργα υποδομής. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της έκδοσης ευρωομολόγων υπό την εγγύηση της Ε.Ε.
Σε ό,τι αφορά τις τρέχουσες εξελίξεις του εξαμήνου, υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν δύο στόχοι. Η βελτίωση της δημοσιονομικής και μακροοικονομικής σταθερότητας και αφετέρου την αναζωπύρωση της ανάπτυξης. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, φαίνεται ότι στην πράξη, ο πρώτος στόχος έχει παραγκωνίζει τον δεύτερο, διακυβεύοντας τη νέα στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση “Ευρώπη 2020”, από την οποία η Ε.Ε. προσδοκά καλύτερα αποτελέσματα.
Επίσης σημειώνεται, ότι η συζήτηση περί οικονομικής διακυβέρνησης, δεν πρέπει να περιοριστεί στους δημοσιονομικούς κανόνες, ούτε πρέπει να παραμεληθεί η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, η οποία αν εφαρμοστεί σωστά, θα οδηγήσει στη σύγκλιση των κρατών μελών και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην Ε.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: