Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Το ύψος της πρίκας μας...μία πρώτη καταγραφή

Τον Ιούνιο θα παρουσιαστεί μία πρώτη καταγραφή του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, η οποία και θα επικαιροποιείται κάθε εξάμηνο, ενώ, παράλληλα, δημιουργείται η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, υιοθετείται ο θεσμός της «επιφανείας», και προωθείται το νομοθετικό πλαίσιο για την τουριστική κατοικία και τον χωροταξικό σχεδιασμό όσον αφορά στα ακίνητα του Δημοσίου.
Τις αποφάσεις αυτές έλαβε η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, που συνεδρίασε σήμερα στο υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου, μαζί με τις αποκρατικοποιήσεις, να επιτευχθεί ο στόχος εσόδων ύψους 15 δισ. ευρώ την περίοδο 2011- 2013 και 50 δισ. ευρώ έως το 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια: