Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Στο... μάτι το υπουργείο Οικονομικών οι απόδημες καταθέσεις

Τα περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ των καταθέσεων που υπολογίζεται ότι μεταφέρθηκαν από την Ελλάδα στο εξωτερικό βάζει στο... μάτι το υπουργείο Οικονομικών.

Σε διαπραγματεύσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη με την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων «πατάει» στον νέο φορολογικό νόμο που ψηφίστηκε πέρυσι στη Βουλή, και ζητάει να της χορηγηθούν όλα τα εμβάσματα του 2010.
Για τη μεταφορά χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα σε έναν στο εξωτερικό, η τράπεζα υποχρεούται να ζητήσει από τον πελάτη μια σειρά από πληροφορίες, ενώ τον βάζει να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι «η συναλλαγή δεν έχει σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα». Για το έμβασμα απαιτείται το ονοματεπώνυμο του καταθέτη, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, η διεύθυνση, ο αριθμός ταυτότητας κ.λπ. Αυτές τις πληροφορίες φέρεται να ζητάει τώρα από τις τράπεζες το υπουργείο Οικονομικών μέσω της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών. Ο στόχος είναι διπλός:
1. Να διερευνηθεί αν οι καταθέτες θα συμπεριλάβουν στις φορολογικές δηλώσεις τους τόκους που έχουν αποφέρει αυτά τα χρήματα
2. Να ελεγχθεί το «πόθεν έσχες» αυτών των κεφαλαίων. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Οικονομικών ήδη καταβάλλει προσπάθειες για να ενεργοποιήσει και τη δεύτερη διάταξη του φορολογικού νόμου που αφορά τις καταθέσεις. Για όσους δεν προχώρησαν σε επαναπατρισμό των κεφαλαίων, ο νέος νόμος ορίζει ότι «οι ελληνικές αρχές ενεργοποιούν κάθε διεθνή ή ευρωπαϊκή συμφωνία προκειμένου να διαπιστώσουν τις καταθέσεις που έχουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο σε τράπεζες της αλλοδαπής».
Πάντως, αρμόδια στελέχη της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών ανέφεραν στην «Κ.Ε.» ότι παρά τη διάταξη του φορολογικού νόμου, εξακολουθεί να εγείρεται θέμα τραπεζικού απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία θα κληθεί να τα δώσει η κάθε τράπεζα ξεχωριστά, καθώς οι πληροφορίες για τα εμβάσματα δεν υπάρχουν ούτε στην Ενωση Ελληνικών Τραπεζών ούτε στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία διαθέτει μόνο συγκεντρωτικά ποσά για τα εμβάσματα των Ελλήνων στο εξωτερικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: