Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

Έχει απαξιωθεί η εκπαίδευση...

Μεγάλες ανισότητες ανάμεσα στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές της χώρας όσον αφορά στις επιδόσεις των νέων στην εκπαίδευση διαπιστώνονται στην έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ σχετικά την εκπαίδευση.

«Στους νομούς που παρουσιάζονται χαμηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα τα προφίλ είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Είναι νομοί που έχουν υψηλούς δείκτες ανεργίας και χαμηλό δείκτη ευημερίας, όπου τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα δεν είναι θετικά αλλά περιοχές όπου το βιοτικό επίπεδο είναι υψηλό αλλά οι μαθητικές επιδόσεις είναι χαμηλές, γιατί έχει απαξιωθεί η εκπαίδευση.», δηλώνει ο Νίκος Παϊζης, επιστημονικός συνεργάτης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.
Αντίθετα, σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές, όπου ο δείκτης ανεργίας είναι υψηλός και το βιοτικό επίπεδο χαμηλό, παρατηρούνται υψηλές επιδόσεις μαθητών. Πρόκειται για περιοχές όπως είναι η Ήπειρος και η Θεσσαλία. «Μπορεί να ερμηνεύεται ως αδιέξοδο των παιδιών από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο νομός, ή την αμφιβολία αν μπορεί να αναπτυχθεί παραμένοντας στον τόπο τους», εξηγεί ο κ. Παϊζης.
Την ίδια ώρα στα ύψη παραμένουν οι δαπάνες των νοικοκυριών για την εκπαιδευτική ενίσχυση των νέων. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης ανέρχονται ετησίως στα 5,1 δισ. ευρώ.
Από αυτά τα χρήματα, το 1,6 δισ. ευρώ προορίζεται για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (κυρίως φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα και ξένες γλώσσες), ενώ τα 711 εκ. ευρώ αφορούν την πρωτοβάθμια. Στο παραπάνω ποσό, υπολογίζονται και τα χρήματα που δαπανώνται από τις οικογένειες ώστε να σπουδάσουν νέοι είτε στο εξωτερικό είτε σε άλλη πόλη από αυτή που διαμένει μόνιμα η οικογένεια. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των δαπανών για την εκπαίδευση (από δημόσιους, κοινοτικούς και ιδιωτικούς πόρους) φτάνει τα 14,7 δισ. ευρώ.
πηγή:ana-mpa

Δεν υπάρχουν σχόλια: