Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Φορο-Αυτόφωρο...για διάστηµα 20 µηνών

Αυτόφωρο για διάστηµα 20 µηνών, ανπρόκειται για οφειλή έως 75.000 ευρώ, και 5 ετών, αν το ποσό είναι µεγαλύτερο, επιφυλάσσει στους υπόχρεους στην καταβολή ΦΠΑ πολίτες το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο. Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΗ, όπως και οι άλλες που αντικατέστησαν τις διατάξεις οι οποίες προκάλεσαν την αντίδραση των νοµικών υπουργών, θα τεθούν υπόψη του Υπουργικού Συµβουλίου από τον υπουργό Οικονοµικών Γ. Παπακωνσταντίνου. ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ που έκανε το υπουργείο ∆ικαιοσύνης προβλέπεται ειδικότερα ότι για µη απόδοση ΦΠΑ ο δράστης θα µπορεί να συλληφθεί – εφόσον εντοπιστεί – σε χρόνο που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του προβλεπόµενου χρόνου παραγραφής του αδικήµατος. Αν δηλαδή πρόκειται περί πληµµελήµατος, επί 20 µήνες από την παρέλευση της τετράµηνης προθεσµίας που έχει στη διάθεσή του για την καταβολή της οφειλής θα κινδυνεύει ανά πάσα στιγµή να συλληφθεί. Αν πρόκειται περί κακουργήµατος το οποίο παραγράφεται στη 15ετία, επί πέντεχρόνια θα ισχύει ηδυνατότητα των διωκτικών αρχών να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν στη ∆ικαιοσύνη.
Οσον αφορά το άλλο σηµείο σύγκρουσης µεταξύ των υπουργείων Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης για την επιβολή ποινών φυλάκισης χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης από το δικαστήριο ανασταλτικού αποτελέσµατος της απόφασης, η διάταξη αυτή απαλείφθηκε εντελώς, καθώς αξιολογήθηκε ως παρέµβαση στην κρίση του δικαστή,ο οποίος είναι ελεύθεροςνα αποφασίζει για τη µεταχείριση του κατηγορουµένου.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Οικονοµικού Εγκλήµατος, όπου επίσης είχε διαφωνήσει ο υπουργός ∆ικαιοσύνης Χ. Καστανίδης, όπως και οι άλλοι νοµικοί υπουργοί, σύµφωνα µε τη «χρυσή τοµή» που βρέθηκε, δεν θα εισαχθεί ένας νέος θεσµός, αλλά θα ενισχυθεί το ήδη υπάρχον Τµήµα Οικονοµικού Εγκλήµατος της Εισαγγελίας. Ειδικότερα, στο τµήµα αυτό θα προΐσταται ένας εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας Εφετών, ενώ θα στελεχώνεται από εισαγγελείς Πρωτοδικών και ειδικούς πραγµατογνώµονες.
ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ και τον συντονισµό όλων των ερευνών θα ασκεί αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ι. Τέντες όρισε ήδη υπεύθυνογια τα καθήκοντα αυτά τον αντεισαγγελέα του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου Ν. Παντελή.
πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: