Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Δεν χάνουν δικαιώματα μητέρες ανηλίκων

Σύμφωνα με ερμηνευτική εγκύκλιο που εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνης, οι μητέρες ανηλίκων εργαζόμενες σε ΔΕΚΟ & τράπεζες συμπλήρωσαν 25ετία μέχρι τις 31/12/2010 ή συγκεντρώνουν 5.500 ένσημα είναι οι ωφελημένοι του ασφαλιστικού νόμου. Ο Γ. Κουτρουμάνης με τη νέα ερμηνευτική εγκύκλιο αναφέρθηκε σε ειδικά θέματα που αφορούν στα όρια συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων στα πρώην ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ Τραπεζών). Η εγκύκλιος του υπουργείου αναφέρει ότι οι μητέρες ανηλίκων που ήταν ασφαλισμένες στα ειδικά ταμεία, μπορούσαν, εφόσον είχαν συμπληρώσει μέχρι τις 31/12/2010, 25 χρόνια υπηρεσίας να συνταξιοδοτηθούν στα 50 έτη με μειωμένη σύνταξη και στα 55 με πλήρη. Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι μετά την ένταξή τους στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τα ίδια όρια ηλικίας εφόσον έχουν ανήλικο παιδί και 5.500 ένσημα, που αντιστοιχούν σε 18,5 χρόνια ασφάλισης. Αν δεν είχαν κατοχυρώσει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέσα στο 2010 αλλά κατοχυρώνουν το 2011 τότε μπορούν με τις ίδιες προϋποθέσεις να συνταξιοδοτηθούν στα 52 χρόνια με μειωμένη και στα 57 με πλήρη σύνταξη, δεν θα επιβαρυνθούν δηλαδή με τα 5 έως 15 επιπλέον χρόνια εργασίας, με τα οποία επιβαρύνονται οι άλλες κατηγορίες εργαζομένων αν δεν αναγνωρίσουν πλασματικά χρόνια ασφάλισης.
Ακόμα, στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι ασφαλισμένοι πριν από την 1/1/1983 δεν θίγονται από το νόμο. Οι ασφαλισμένοι πριν από την 1.1.1983 που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010, μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικά χρόνια ασφάλισης εφόσον έχουν τουλάχιστον 12 έτη ασφάλισης και, έτσι, να αντιμετωπίσουν την αύξηση των ορίων ηλικίας που ισχύει από την 1/12011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: