Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Μέσω τραπέζης η καταβολή παροχών ΟΓΑ

Με πίστωση λογαριασμών τραπέζης ή ΕΛ.ΤΑ. καταβάλλει πλέον ο ΟΓΑ τις πάσης φύσεως παροχές στους δικαιούχους, εκτός από τις συντάξεις και τα επιδόματα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού για την απρόσκοπτη απόδοση των πάσης φύσεως δαπανών του Κλάδου Υγείας (Ορθοπεδικά, θεραπευτικά κ.λ.π. είδη), των εξόδων κηδείας κ.λπ. είναι απαραίτητο με την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται για κάθε παροχή, να επισυνάπτεσαι φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του λογαριασμού τραπέζης επιλογής τους ή ΕΛ.ΤΑ προς αποφυγή πρόσθετων αλληλογραφιών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει επίσης στο έντυπο της αίτησης να αποτυπώνεται ευκρινώς ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: