Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Κοινωνικός τουρισμός 2011

ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ:http://astrofegia.blogspot.com/2011/02/2011.html
http://astrofegia.bogspot.com/2011/02/2011.html
Η ημερομηνία έναρξης της απογραφής δικαιούχων για τα δελτία κοινωνικού τουρισμού έτους 2011 θα ανακοινωθεί στο τέλος Ιανουαρίου 2011.
Σας γνωρίζουμε , ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με την αριθμ.53 /1-12-2010 Συνεδρίασή του αποφάσισε την υλοποίηση του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011( ΑΔΑ:4ΙΦΙ4691ΩΑ-ΓΦ), ως εξής :

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 :
Η διάρκεια του προγράμματος ορίσθηκε από 1/4/2011 – 31/3/2012.
ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ


Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΑ. Απαγορεύεται η κράτηση δωματίου μέσω άλλων επιχειρήσεων, Γραφείων τουρισμού κ.λ.π.
Η κράτηση δωματίου (χωρίς μεσολάβηση του Οργανισμού) στο κατάλυμα επιλογής του δικαιούχου Κοινωνικού Τουρίστα θα γίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ με αποστολή προκαταβολής μέσω ΤΡΑΠΕΖΗΣ ή ΕΛ.ΤΑ. ή και με απόδειξη που δίδεται στον δικαιούχο από τον εκπρόσωπο του καταλύματος στην περίπτωση που γίνεται απευθείας συνεννόηση μεταξύ των.
Η προκαταβολή, που θα αποστέλλουν οι δικαιούχοι - Κοινωνικοί Τουρίστες για να κάνουν κράτηση στο τουριστικό κατάλυμα, έχει ως εξής: α) με παροχή ημιδιατροφής 35,00€ κατ’ άτομο, β) με παροχή πρωινού 29,00€ κατ’ άτομο, γ) χωρίς παροχή πρωινού - μόνο με διανυκτέρευση 20,00€ κατ’ άτομο και δ) για τα κάμπινγκ 15,00€ κατ’ άτομο.
Τα ως άνω ποσά θα συμψηφίζονται ή θα επιστρέφονται σε περίπτωση μικρότερης συμμετοχής του Κοινωνικού Τουρίστα.
Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό, που προκύπτει από την άθροιση του ποσού της επιδότησης και του ποσού της συμμετοχής του Κοινωνικού Τουρίστα, υπερβαίνει το αναγραφόμενο ποσό στην Υπεύθυνη Δήλωση Τιμών του καταλύματος τη συγκεκριμένη περίοδο διαμονής, τότε το επιπλέον ποσό θα αφαιρείται από το ποσό συμμετοχής του Κοινωνικού Τουρίστα.
Ειδικότερα, σε περίπτωση ακύρωσης κράτησης θα επιστρέφεται στον δικαιούχο το ποσό της προκαταβολής, που έστειλε στο κατάλυμα, εφ’ όσον αυτή έχει προηγηθεί 21 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξής του, όπως άλλωστε προβλέπει και ο Κανονισμός σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: