Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

2011 "Σπάνε" οι Συμβάσεις - Καταρρέουν μισθοί και εργασιακές σχέσεις

Δραματικές και βίαιες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και τους μισθούς δρομολογούνται από το 2011, καθώς θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή όσα προβλέπει το Μνημόνιο και οι αναθεωρημένες εκδοχές του. Με τις νέες ρυθμίσεις: Οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα υπερισχύουν των κλαδικών, με συνέπεια οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα να υποχωρήσουν τουλάχιστον κατά 25% (μέχρι τα όρια των 740 ευρώ μεικτά), οι νεοπροσλαμβανόμενοι, ειδικότερα οι νέοι, θα αμείβονται με 580 ευρώ καθαρά, δηλαδή κάτω από τα όρια της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης, διευκολύνονται οι απολύσεις, ενώ πριμοδοτείται με ακραίο τρόπο η ευέλικτη απασχόληση.
1. Συνταξιοδότηση μετά 40 χρόνια εργασίας.Μετά από 40 χρόνια, η σύνταξη γίνεται... βοήθημα.2. Ξεκινά η μείωση των συντάξεων με τον νέο τρόπο υπολογισμού (εφαρμογή της αναλογικής σύνταξης) για όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν μετά την 1/1/2015.

3.Αυξάνονται τα όρια ηλικίας για γυναίκες και μητέρες.
4. «Κόβονται» από τη λίστα βαρέων και ανθυγιεινών δεκάδες επαγγέλματα.
5. Μπαίνουν για επανέλεγχο οι αναπηρικές συντάξεις με τη λειτουργία Ενιαίου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας.
6. Απολύσεις.
7. Θα απολύονται χωρίς αποζημίωση, αλλά και προειδοποίηση από τον εργοδότη.
8. Μειώνεται στο μισό (από 2 σε 1 μήνα) η αποζημίωση απόλυσης για όσους απασχολούνται από 12 έως 24 μήνες.
9. Επανακαθορίζεται τρόπος υπολογισμού της αμοιβής όσων εργάζονται με μερική απασχόληση.
10. Παρατείνεται από τους 6 στους 9 μήνες το διάστημα της εκ περιτροπής εργασίας.
11. Παρατείνεται στο διπλάσιο η "ενοικιαζόμενη εργασία".
12.Περιορίζεται δραστικά ο ρόλος του ΟΜΕΔ. Η προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται στον καθορισμό του βασικού ημερομισθίου και του μισθού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: