Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Ιδιαίτερη προσοχή και σωστή επιλογή τροφίμων συνιστά στους καταναλωτές ο ΕΦΕΤ

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην αγορά τροφίμων και κυρίως των πιο ευπαθών, όπως είναι τα κρεατικά. Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, η σωστή επιλογή τροφίμων, αλλά και η προσεκτική διαχείριση στο σπίτι από τον καταναλωτή (μαγείρεμα, συντήρηση κ.λπ.) βοηθούν στη διατήρηση των πλεονεκτημάτων της παραδοσιακής διατροφής, αλλά και στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία και στα οικονομικά συμφέροντα του καταναλωτή.

Στο πλαίσιο αυτό συνιστά στους καταναλωτές:
- Να αγοράζουν από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς. Οι αγορές τροφίμων από πλανόδιους περιστασιακούς πωλητές θα πρέπει να αποφεύγονται συστηματικά, διότι αποτελούν πηγή διάθεσης μη ελεγχόμενων τροφίμων, που μπορεί να παραπλανήσουν τον καταναλωτή και να προκαλέσουν μικρά ή μεγάλα προβλήματα στην υγεία του.
- Να αγοράζουν πουλερικά και κρεατικά που είναι τοποθετημένα σε ψυγεία ή προθήκες - ψυγεία και όχι αυτά που βρίσκονται εκτός ψυγείου, κρέμονται από τσιγκέλια και είναι εκτεθειμένα σε σκόνη και μικρόβια.
- Να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους χειρισμούς των τροφίμων από το προσωπικό, στις συνθήκες καθαριότητος του προσωπικού, του εξοπλισμού και του χώρου απ' όπου προμηθεύονται τα πουλερικά, τα κρεατικά και άλλα ευαλλοίωτα προϊόντα (γαλακτοκομικά, αυγά κ.λπ.)
Σημειώνεται, τέλος, ότι στο πλαίσιο του ισχύοντος συνεχούς, εορταστικού ωραρίου τα εμπορικά καταστήματα θα είναι και σήμερα ανοιχτά έως τις 9 το βράδυ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: