Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

Στα αζήτητα μένουν δισεκατομμύρια ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στα αζήτητα μένουν δισεκατομμύρια ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία θα μπορούσαν να ανακουφίσουν την ελληνική κοινωνία που στενάζει από το Πρόγραμμα Σταθερότητας, αποκαλύπτει ο αρμόδιος κοινοτικός επίτροπος κ. Andor. Απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Χουντή, ο κ. Andor αποκάλυψε ότι η απορρόφηση κονδυλίων από την Ελλάδα για την καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης είναι μόλις στο 6,2%, ενώ δισεκατομμύρια ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης μένουν στα αζήτητα.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε να πληροφορηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ε.Ε. και αφορούν στη στήριξη της εργασίας στην Ελλάδα αλλά και για τους σχετικούς δείκτες απορροφητικότητας. Ο αρμόδιος επίτροπος κ. Andor σημείωσε ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συγχρηματοδοτεί τέσσερα επιχειρησιακά προγράμματα στην Ελλάδα κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και δήλωσε ότι, στα μέσα Οκτωβρίου του 2010, τα προγράμματα εμφάνιζαν τους εξής δείκτες απορροφητικότητας:


-Το επιχειρησιακό πρόγραμμα για την «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού», συνολικού ύψους 2,26 δισ. ευρώ, που έχει σκοπό να "διευκολύνει την πρόσβαση στην απασχόληση μέσω ενεργητικών μέτρων πολιτικής για την αγορά εργασίας", εμφάνιζε ρυθμό απορρόφησης 9,6%.
-Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», συνολικού ύψους 1,44 δισ. ευρώ, με σκοπό «την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλη τη διάρκεια του βίου και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας», είχε ρυθμό απορρόφησης 3,3%.
-Το επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη «Διοικητική Μεταρρύθμιση» για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στη δημόσια διοίκηση και τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας, συνολικού ύψους 505 εκ. ευρώ, είχε ρυθμό απορρόφησης 1,9%.
-Το επιχειρησιακό πρόγραμμα για το «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», ύψους 158,8 εκ. ευρώ, έχει μηδενική απορρόφηση. Το πρόγραμμα αποσκοπεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες τοπικών ή τομεακών κρίσεων στους ανθρώπινους πόρους λόγω οικονομικών και κοινωνικών αναδιαρθρώσεων ή λόγω ανοίγματος του εμπορίου, με τη λήψη σφαιρικών μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων.
Ο αρμόδιος επίτροπος αναφέρει ότι "η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχρηματοδοτεί την ανάπτυξη υποδομής και σειρά άλλων έργων από τα οποία θα ωφεληθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα οποία αναμένεται να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης στις ΜΜΕ μέσω του Ταμείου Συνοχής (περίπου 3,7 δισ. ευρώ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (περίπου 12,15 δισ. ευρώ)". Και αυτά τα κονδύλια λιμνάζουν.
Τέλος, απαντώντας στο αίτημα του Ν. Χουντή για παρουσίαση ποιοτικών δεικτών/ αποτελεσμάτων, ο κ. Andor δήλωσε ότι «λόγω του πολύ χαμηλού ρυθμού απορρόφησης που παρατηρείται και στα τέσσερα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΚΤ, η πρόοδος όσον αφορά τους υλικούς δείκτες είναι εξίσου μικρή».
"Αποτελεί ντροπή και ύβρη το γεγονός ότι την ώρα που η ανεργία καλπάζει και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαλύονται, η κυβέρνηση, η οποία εφαρμόζει με θρησκευτική ευλάβεια τις επιταγές του Μνημονίου, αδιαφορεί πλήρως για την απορρόφηση κονδυλίων από προγράμματα που προορίζονται για την καταπολέμηση της ανεργίας και τη στήριξη της εργασίας", τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Χουντής.
πηγή:ΑΥΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: