Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

Τα Ελληνικά Πετρέλαια στα «μουλωχτά» στον όμιλο Λάτση

Τον έλεγχο των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ), φαίνεται πως απέκτησε στα «μουλωχτά» ο όμιλος Λάτση, ο οποίος φέρεται πλέον να κατέχει το 40,9% έναντι 35,48% του Δημοσίου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των ΕΛΠΕ προς το Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Σεπτέμβριο του 2008 έως και τον Δεκέμβριο του 2009 ο όμιλος Λάτση, διά της εταιρίας Paneuropean Oil and Industrial Holdings, αύξησε τη συμμετοχή του στα Ελληνικά Πετρέλαια κατά περίπου 3% και έτσι έως το τέλος του προηγούμενου έτους ήλεγχε το 39,023%.
Εντός του 2010 όμως, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, υπήρξε μεταβολή στην αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων, μέσω των οποίων κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου και το ποσοστό συμμετοχής του ομίλου Λάτση στα ΕΛΠΕ.
Έτσι πλέον ο όμιλος Λάτση έχει στην κατοχή του 125.262.955 κοινές ονομαστικές μετοχές, μέσω της Paneuropean Oil and Industrial Investment Limited.
Η ενίσχυση του ποσοστού του ομίλου Λάτση δεν φαίνεται να σηματοδοτεί αλλαγές στο διοικητικό σχήμα των ΕΛΠΕ, καθώς τα τελευταία χρόνια (και μετά την απόκτηση του δικαιώματος από τον όμιλο Λάτση να ορίζει το μάνατζμεντ της εταιρίας) λειτουργεί άτυπη συμφωνία με τον όμιλο Λάτση να ορίζει τον διευθύνοντα σύμβουλο που και το δημόσιο τον πρόεδρο. Κανείς όμως δεν μπορεί να προδικάσει τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον....

Δεν υπάρχουν σχόλια: