Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Γερμανία & Γαλλία έχουν την ευθύνη για την κρίση των κρατών της Ε.Ε

Τεράστιο μερίδιο της ευθύνης για την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη επιρρίπτει στη Γερμανία και την Γαλλία η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, ή αλλιώς «Τράπεζα των Τραπεζών» όπως συχνά αποκαλείται ο διεθνής θεσμός που έχει ως αποστολή να υποβοηθά την διεθνή νομισματική και χρηματοοικονομική συνεργασία.Στην τριμηνιαία της έκθεση, η Τ.Δ. Δ αναφέρει ως «σοβαρό παράγοντα έντασης της κρίσης του χρέους στην ευρωζώνη» την Γερμανία και την Γαλλία οι οποίες από κοινού επιδιώκουν από τον περασμένο Οκτώβριο οι ιδιώτες επενδυτές [κυρίως τράπεζες] να συμμετέχουν στα προγράμματα διάσωσης οικονομιών που εμφανίζουν μεγάλο δημόσιο χρέος.

Η γερμανο - γαλλική σύμπλευση στο θέμα αυτό, μαζί με την επιδεινούμενη δημοσιονομική κατάσταση στην Ιρλανδία, είναι που ωθούν τα σπρεντς πολλών κρατών μελών της ευρωζώνης σε αισθητή άνοδο, σημειώνεται στην έκθεση.
«Η άνοδος των σπρεντς των εν λόγω κρατών είχε χρονική αφετηρία την 18η Οκτωβρίου, όταν δηλαδή Βερολίνο και Παρίσι συμφώνησαν ότι στην (υποθετική) περίπτωση αδυναμίας εξυπηρέτησης του εξωτερικού χρέους από ένα κράτος στην ευρωζώνη, θα ξεκινά αμέσως το «κούρεμα» των ομολόγων του ίδιου κράτους, τα οποία κρατούν, όμως, στα χέρια τους και ιδιώτες επενδυτές», αναφέρει η έκθεση.
Στη συνέχεια, Βερολίνο και Παρίσι «έστρεψαν τους προβολείς προς το ιρλανδικό τραπεζικό σύστημα, γεγοπνός που είχε ως «παράπλευρη απώλεια» να αυξηθούν γρήγορα τα σπρεντς των ομολόγων της Πορτογαλίας και της Ισπανίας... ενώ δημιουργήθηκαν και «δεύτερες σκέψεις» για τα ομόλογα της Ιταλίας και του Βελγίου».

Δεν υπάρχουν σχόλια: