Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

«Μαξιλάρι» ο βασικός μισθός της εθνικής συλλογικής σύμβασης

Μαχαίρι στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα και περισσότερες απολύσεις φέρνει το νομοσχέδιο για τις επιχειρησιακές συμβάσεις. Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Εργασίας, βάζει ως μοναδικό όρο, αυτοί να μην πέφτουν κάτω από το βασικό μισθό της εθνικής συλλογικής σύμβασης. H Λούκα Κατσέλη δήλωσε ότι η κυβέρνηση προσβλέπει την «ωριμότητα» και στην «μαχητικότητα» εργοδοτών και εργαζομένων για να μη γίνει κατάχρηση των ειδικών επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΕΕΣΣΕ).

Οι όροι της ΕΕΣΣΕ θα συμφωνούνται στο επίπεδο της επιχείρησης, σε ετήσια βάση. Με αυτή θα προσδιορίζεται η απόκλιση των μισθών από εκείνους που προβλέπουν οι κλαδικές συμβάσεις, αλλά και ο αριθμός των θέσεων εργασίας, καθώς και ζητήματα, όπως μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, διαθεσιμότητα και η διάρκεια εφαρμογής της επιχειρησιακής σύμβασης.
Επιχειρησιακές συμβάσεις θα μπορούν να υπογραφούν και σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζόμενους, στις οποίες δεν υπάρχει σωματείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εργαζόμενοι θα εκπροσωπούνται από την κλαδική οργάνωσή τους ή την αντίστοιχη ομοσπονδία.
Εργοδότες και εργαζόμενοι θα είναι μεν υποχρεωμένοι να καταθέσουν κοινή αιτιολογημένη έκθεση στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά εκείνο θα έχει μόνο γνωμοδοτικό ρόλο. Βγαίνοντας, ωστόσο, από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, η Λούκα Κατσέλη, δήλωσε ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη του οικείου συνδικάτου. Σε αντίθετη περίπτωση, είπε, θα ισχύουν οι κλαδικές συμβάσεις.
"Λάστιχο" η αγορά εργασίας
Το νομοσχέδιο περιέχει ακόμη διατάξεις για την ελαστικοποίηση της εργασίας.
Ο χρόνος της διαθεσιμότητας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα επεκτείνεται από 6 σε 9 μήνες.
Η περίοδος "ενοικίασης" εργαζομένων αυξάνεται σε 36 από 18 μήνες. Μετά την πάροδο των 36 μηνών ο εργαζόμενος θεωρείται ότι έχει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: