Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Στρατηγική 7 σημείων στη διαχείριση των υδάτων

Στρατηγική 7 σημείων στη διαχείριση των υδάτων εξήγγειλε το υπουργείο Περιβάλλοντος, με την δημιουργία εθνικού συμβουλίου παρακολούθησης του προγράμματος.

Μεταξύ αυτών
- εφαρμογή προγράμματος εξοικονόμησης νερού αντίστοιχο με το πρόγραμμα εξοικονόμησης κατ' οίκον, με χρήση νέων τεχνολογιών και τεχνικών για την μείωση των διαρροών. Προβλέπεται εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίηση νερού, ακόμα και από την Ψυττάλεια για άρδευση.
- έλεγχο της ποιότητας νερών κολύμβησης, με πιλοτική εφαρμογή εξυγίανσης της θαλάσσιας περιοχής του Φαλήρου από το ΣΕΦ μέχρι το Ταε Κβο ντο.
- στις ευπρόσβλητες από νιτρο-ρύπναση αγροτικές περιοχές όπως -Ασωπός, Πηνείος Παμβώτιδα και Καστοριά- θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά κώδικας ορθής γεωργικής πρακτικής για την μείωση των φυτοφαρμάκων.
- Επίσης υπάρχει πρόθεση για διακρατικές συνεργασίες με Αλβανία, Τουρκία, Βουλγαρία και Κύπρο για την διαχείριση και προστασία των λιμνών των Πρεσπών, του Νέστου και του Στρυμόνα.
Επιπλέον
- σχέδια διαχείρισης για τα 14 υδατικά διαμερίσματα τα οποία θα ολοκληρωθούν το Μάρτιο του 2012 για την άρδευση και οικολογική ποιότητα στο οποίο θα συμμετέχουν και οι περιφέρειες.
- παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων με σύστημα 2.000 σημείων δειγματοληψίας σε υπόγεια και επιφανειακά νερά
- δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικοί καθαρισμοί με χρηματοδότηση 1 δισ. μέχρι το 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια: