Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

Πώς, που, και τι ψηφίζουμε...

Χρήσιμες οδηγίες προς τους ψηφοφόρους για τον τρόπο που ψηφίζουν, τον αριθμό των σταυρών προτίμησης και άλλες σχετικές πληροφορίες για τη νέα, "καλλικράτεια" εκλογική διαδικασία παρατίθενται στον παρακάτω οδηγό για τις εκλογές της 7ης και 14ης Νοεμβρίου.
Η ψηφοφορία ξεκινά κανονικά, όπως και σε όλες τις εκλογές, στις 07:00 και οι κάλπες κλείνουν στις 19:00. Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν με την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Αν κάποιος εκλογέας δεν περιλαμβάνεται στον εκλογικό κατάλογο και δεν έχει στερηθεί το εκλογικό του δικαίωμα, μπορεί να απευθυνθεί στον Δήμο ή την Κοινότητα που είναι γραμμένος και να ζητήσει πιστοποιητικό εγγραφής του στα δημοτολόγια, προκειμένου να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.
Πρώτα ψηφίζουμε για Δήμαρχο και μετά για Περιφερειάρχη. Εν συνόλω, στις 7 Νοεμβρίου εκλέγουμε δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους δημοτικής κοινότητας, συμβούλους τοπικής κοινότητας, εκπροσώπους τοπικής κοινότητας, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και περιφερειαρχικούς συμβούλους.
Στους δήμους όπου δεν υπήρξαν συνενώσεις, ο τρόπος με τον οποίο οι εκλογείς θα ψηφίσουν για δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους δεν αλλάζει και είναι ο ίδιος όπως και στο παρελθόν (με ένα δηλαδή ψηφοδέλτιο). Στους δήμους, ωστόσο, που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες (λόγω των συνενώσεων του "Καλλικράτη") ο ψηφοφόρος θα λάβει ξεχωριστά ψηφοδέλτια ανάλογα με την εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι εγγεγραμμένος. Υπενθυμίζεται ότι τις εκλογικές περιφέρειες αποτελούν α) οι συνενούμενοι δήμοι ή κοινότητες, οι οποίες ονομάζονται δημοτικές ενότητες και β) τα πρώην δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων, τα οποία ονομάζονται δημοτικές κοινότητες. (Επί παραδείγματι οι εκλογικές περιφέρειες του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι 6, αποτελούμενες από τα 5 δημοτικά του διαμερίσματα και τον νυν Δήμο Τριανδρίας, ο οποίος συνενώνεται.)
Ειδικότερα, η σταυροδοσία στις δημοτικές εκλογές έχει ως εξής: Κατ' αρχάς, δεν σημειώνεται στον υποψήφιο δήμαρχο σταυρός προτίμησης, εάν όμως μπει σταυρός, αυτός δεν αποτελεί αιτία ακύρωσης του ψηφοδελτίου. Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία επίσης δεν τίθεται σταυρός προτίμησης, αφού αυτή διεξάγεται μόνον ανάμεσα στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών, που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Η ύπαρξη σταυρού προτίμησης σε ψηφοδέλτιο δεν συνεπάγεται και σ' αυτή την περίπτωση πάντως την ακυρότητά του.

Στους δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σε έναν ή δύο ή τρεις υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, δηλαδή μπορεί να βάλει μέχρι και τρεις σταυρούς προτίμησης. Αν σε ένα ψηφοδέλτιο σημειωθούν περισσότεροι, από τους προβλεπόμενους, σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη κάποιος σταυρός προτίμησης.

Στους δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του:

1. σε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, όταν η εκλογική του περιφέρεια είναι μονοεδρική, διεδρική ή τριεδρική

2. σε έναv ή δύο ή τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, όταν η εκλογική του περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις έδρες

3. σε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από όλες τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.

Περιφερειακές εκλογές
Αντίστοιχα, στις περιφερειακές εκλογές δεν βάζουμε σταυρό στον υποψήφιο Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη, αλλά μόνο στους υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους. Ειδικότερα, στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού, Βορείου, Δυτικού και Νοτίου Τομέα βάζουμε μέχρι 4 σταυρούς. Στις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιώς και Ανατολικής Αττικής μέχρι 3 σταυρούς. Στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής μέχρι 2 σταυρούς. Στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων μέχρι 1 σταυρό.
Για το πού ακριβώς ψηφίζουμε, ενημερωνόμαστε από: - Τον Δήμο που κατοικούμε, - Την ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: www.ypes.gr

1 σχόλιο:

Chrisgio είπε...

Καλησπέρα Δημήτρη!