Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Λίστα εκκαθαρίσεων ετοιμάζει ο κ. Πάγκαλος

Ουδείς μπορεί να προβλέψει από τώρα ποιος θα είναι τελικά ο πραγματικός αριθμός των υπαλλήλων που θα μετακινηθούν μετά την απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούση να προχωρήσει σε νέο «Καλλικράτη» στο Δημόσιο που θα οδηγήσει σε επανεξέταση από μηδενική βάση όλων των οργανογραμμάτων των υπουργείων και κυρίως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάργησης ή συγχώνευσης φορέων του Δημοσίου. Ηδη η δεύτερη λίστα την οποία έχει έτοιμη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλος και αναμένεται να δοθεί άμεσα στη δημοσιότητα θα προβλέπει την κατάργηση ή τη συγχώνευση περίπου 220 ΝΠΔΔ και φορέων του Δημοσίου.

Το σχέδιο μάλιστα που επεξεργάζεται ο κ. Πάγκαλος έχει δανειστεί έναν όρο από την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, τη συγκρότηση «οδικού χάρτη», προκειμένου να περιγράψει τα βήματα για τις καταργήσεις ή τις συγχωνεύσεις φορέων που θα είναι συνεχή και δεν θα σταματήσουν μετά τη δημοσιοποίηση της δεύτερης ή και της τρίτης λίστας. Μέσω αυτού του σχεδίου επιδιώκονται η λεπτομερής καταγραφή των υπό κατάργηση ή συγχώνευση φορέων, η επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών και η εξοικονόμηση σημαντικών οικονομικών πόρων. Ηδη στο μητρώο του «οδικού χάρτη», όπως αναφέρουν πληροφορίες, έχουν ενταχθεί 1.500 οργανισμοί, νομικά πρόσωπα και υπηρεσίες (ο αριθμός τους ενδεχομένως να υπερβεί τις 5.000), πολλοί εκ των οποίων «έχουν εκπληρώσει την αποστολή τους ή βρίσκονται σε κατάσταση αδράνειας ή οι αρμοδιότητές τους επικαλύπτονται».

Δεν υπάρχουν σχόλια: