Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Πως θα υποβληθούν οι αποδείξεις προς τις αρμόδιες ΔΟΥ

Διευκρινίσεις για τις αποδείξεις και τον τρόπο που θα υποβληθούν δίνει με εγκύκλιό του το υπουργείο Οικονομικών προς όλες τις εφορίες της χώρας. Αναλυτικότερα, μαζί με τη φορολογική τους δήλωση οι φορολογούμενοι καλούνται να στείλουν προς την αρμόδια ΔΟΥ τις αποδείξεις που έχουν συγκεντρώσει σε ηλεκτρονική φόρμα ή μέσα σε κλειστό φάκελο, όπου θα αναγράφονται:

α. Το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του υπόχρεου

β. ο αριθμός των αποδείξεων και

γ. το συνολικό ποσό αυτών

Ο φάκελος θα παραμένει κλειστός στη ΔΟΥ μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων θα ανοιχθούν και θα πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος με οδηγίες της Διοίκησης που θα δοθούν στο χρόνο εκείνο.
Για την αναγνώριση των αποδείξεων από τη Φορολογική Αρχή απαιτείται να διακρίνεται η επωνυμία της εκδότριας επιχείρησης, ο ΑΦΜ αυτής, η ημερομηνία έκδοσης και το τελικό ποσό. Σε περίπτωση κατά την οποία η απόδειξη δεν είναι τυπωμένη με έντονα στοιχεία και πιθανολογείται η πλήρης εξαφάνισή τους ο φορολογούμενος πρέπει να επαναλάβει τα προαναφερθέντα στοιχεία (επωνυμία της επιχείρησης, ΑΦΜ, ημερομηνία και ποσά), ούτως ώστε να καθίσταται στη συνέχεια εφικτός ο έλεγχός τους από τη Φορολογούσα Αρχή.
Με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών δίνονται επιπλέον διευκρινίσεις για τη νέα φορολογική κλίμακα που θα ισχύσει για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν φέτος. Συγκεκριμένα:
Η νέα φορολογική κλίμακα με βάση την οποία θα φορολογηθούν τα εισοδήματα που θα δηλωθούν του χρόνου στην εφορία είναι η ακόλουθη:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ      ΔΑΠΑΝΕΣ      ΕΙΣΟΔΗΜΑ   ΔΑΠΑΝΕΣ  
6.000                         0                 28.000            6.000
7.000                      700                29.000            6.300
8.000                      800                30.000            6.600
9.000                      900                31.000            6.900
10.000                  1000                32.000            7.200
11.000                  1100                33.000            7.500
12.000                  1200                34.000            7.800
13.000                  1500                35.000            8.100
14.000                  1800                36.000            8.400
15.000                  2100                37.000            8.700
16.000                  2400                38.000            9.000
17.000                  2700                39.000            9.300
18.000                  3000                40.000            9.600
19.000                  3300                41.000            9.900
20.000                  3600                42.000         10.200
21.000                  3900                43.000         10.500
22.000                  4200                44.000         10.800
23.000                  4500                45.000         11.100
24.000                  4800                46.000         11.400
25.000                  5100                47.000         11.700
26.000                  5400                48.000         12.000
27.000                  5700

Το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ για όλους τους φορολογουμένους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: