Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Και γύρο - γύρο όλοι και αυτός στη μέση, γειάσου ρε Τόλη...

Την απόρριψη των επτά αιτήσεων που έχει καταθέσει ο Τόλης Βοσκόπουλος ζητώντας να αναιρεθούν αντίστοιχες αποφάσεις του διοικητικού εφετείου Αθηνών με τις οποίες καλείται να πληρώσει το ποσό των 5,5 εκατ. ευρώ για χρέη και πρόστιμα προς την Εφορία, προτείνει ο εισηγητής της υπόθεσης στο Β΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, Ιωάννης Γράβαρης.

Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν λόγω μη έκδοσης δελτίων παροχής υπηρεσιών για αμοιβές που ελάμβανε από νυκτερινά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, μη έκδοσης δελτίων παροχής υπηρεσιών από δικαιώματα δισκογραφικών εταιρειών, λόγω απόκρυψης εισοδημάτων από ακίνητα, κ.λπ.
Τα πρόστιμα μαζί με τις προσαυξήσεις ανέρχονται στο ποσό των 5,5 εκατομ. ευρώ και αφορούν φορολογικούς ελέγχους της περιόδου 1993-1996.
Ο κ. Γράβαρης θα προτείνει να απορριφθούν ως απαράδεκτες οι αιτήσεις αναίρεσης του Βοσκόπουλου, καθώς οι αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών έχουν ερμηνεύσει ορθά την φορολογική νομοθεσία.
Αν η εισήγηση γίνει δεκτή από τους Συμβούλους της Επικρατείας ο Τόλης Βοσκόπουλος χάνει και το τελευταίο ένδικο μέσο που είχε δικαίωμα να χρησιμοποιήσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: