Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Τοκετός στο νερό...

Ταυτόχρονα, όταν όλα εξελίσσονται φυσιολογικά, το ζητούμενο είναι η ελάχιστη φαρμακευτική και ιατρική παρέμβαση ώστε η γυναίκα να βιώσει αυτό το ευτυχές γεγονός, ακολουθώντας το «μονοπάτι» της φύσης με ηρεμία και απολαμβάνοντας τη συναισθηματική φόρτιση που το ίδιο το γεγονός εμπεριέχει.
Ο τοκετός στο νερό αποτελεί μία από τις μεθόδους φυσικού τοκετού, συνηθισμένες και αναγνωρισμένες επιστημονικά τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη.
Τοκετός στο νερό σημαίνει ότι η διαδικασία των ωδινών αλλά και της γέννησης όταν είναι δυνατόν, εξελίσσεται μέσα στο νερό θερμοκρασίας 370C, σε ειδικά διαμορφωμένη πισίνα.
Στο μαιευτήριο «Λητώ», το 1999 έγινε ο πρώτος τοκετός στο νερό στην Ελλάδα, σε ειδικά διαμορφωμένη πισίνα, στον χώρο της αίθουσας τοκετών του μαιευτηρίου.
Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος παρέχει τη δυνατότητα στην επίτοκο να βρίσκεται μέσα στο νερό, να κινείται ελεύθερα χωρίς χορήγηση φαρμάκων.
πηγή: enet.gr
Προϋποθέσεις
Απαραίτητη προϋπόθεση η θέληση της γυναίκας, καθώς και η καλή της σχέση με το νερό.
Φυσιολογική εξέλιξη της κύησης.
Οχι ανώμαλες προβολές και πολύδυμες κυήσεις.
Οχι σε περιπτώσεις πρόωρης ρήξης υμένων.
Οχι σε περιστατικά με υπέρταση ή προεκλαμψία και σε περιπτώσεις όπου η ηλικία κυήσεως είναι μικρότερη των 37 εβδομάδων.
Προετοιμασία πριν από τον τοκετό με μαθήματα και χρήση πισίνας.
Πλεονεκτήματα
Η διαδικασία του τοκετού στο νερό έχει εξαιρετικά ευεργετικές επιδράσεις στη διαχείριση του πόνου και στη διάρκεια του τοκετού.
Η άνωση του νερού δίνει μεγάλη ευκολία στην κίνηση και στις αλλαγές θέσης της επιτόκου, αποφεύγοντας την καθήλωση στο κρεβάτι.
Εξαιρετική δυνατότητα χαλάρωσης και μείωσης του άγχους.
Μεγαλύτερη διατατότητα των μαλακών μορίων, ευκολότερη έξοδος του εμβρύου, λιγότερος πόνος και μικρή πιθανότητα τραυματισμών - ρήξεων.
Οχι σε χρήση φαρμάκων. Αντί να βάλουμε στη γυναίκα φάρμακα βάζουμε τη γυναίκα στο «φάρμακο», με τη διαφορά ότι το «φάρμακο» είναι ό,τι πιο φυσικό υπάρχει, το νερό.
Εξαιρετικά θετική ανάμνηση της εμπειρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: