Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010

Ανακοινώθηκαν τα νέα τιμολόγια μέσης και χαμηλής τάσης της ΔΕΗ

Ανακοινώθηκαν  τα νέα τιμολόγια μέσης και χαμηλής τάσης της ΔΕΗ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τα οποία διαφοροποιούνται τόσο ως προς τη δομή όσο και ως προς τις τιμές σε σχέση με τα σημερινά. Το πλήθος των τιμολογίων μέσης και χαμηλής τάσης μειώνεται σε 9. Ειδικά τιμολόγια (όπως πολυτέκνων, Κοινωνικό κλπ) δεν μεταβάλλονται.

Με τα νέα τιμολόγια επιχειρείται η άρση μίας χρόνια στρέβλωση, η οποία συσσώρευσε πολλαπλά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, όπως:
- Σταυροειδείς επιδοτήσεις μεταξύ κατηγοριών πελατών: Πελάτες που δεν ανήκαν σε καμία περίπτωση στην κατηγορία των ευάλωτων καταναλωτών (π.χ. εξοχικά σπίτια, εύπορα άτομα που μένουν μόνα τους, κλπ) επωφελούνταν άδικα από τις χαμηλές τιμές, επιβαρύνοντας με υψηλές τιμές άλλες κατηγορίες πελατών (π.χ. κοινόχρηστα πολυκατοικιών, εμπορικά καταστήματα, κλπ) και έτσι έμμεσα όλη την κοινωνία.
- Προβλήματα στην ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας: Τα τιμολόγια προμήθειας δεν αντανακλούσαν συνολικά το πραγματικό κόστος προμήθειας των πελατών με ηλεκτρική ενέργεια, αυξάνοντας έτσι τον επιχειρηματικό κίνδυνο και την αβεβαιότητα των επενδύσεων σε νέο παραγωγικό δυναμικό ηλεκτροπαραγωγής. Παράλληλα, οι στρεβλώσεις στις τιμές οδηγούσαν σε προβλήματα και εμπόδια στην είσοδο νέων προμηθευτών και στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αφού δημιουργούσαν κίνητρα και ευκαιρίες για καταστρατήγηση των όρων των τιμολογίων σε βάρος του καταναλωτή.
- Μη ορθολογική χρήση της ενέργειας: Κάποια από τα υφιστάμενα τιμολόγια ήταν πολύ χαμηλά και κάτω του πραγματικού τους κόστους, πράγμα που οδηγούσε σε σπατάλη ενέργειας και σε αναβολή ή ματαίωση αναγκαίων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Τα νέα τιμολόγια εισαγάγουν κίνητρα για την ορθολογική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα με το υπουργείο, η ρύθμιση των τιμολογίων της ΔΕΗ στην ορθή οικονομική τους βάση αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά, δίνοντας κίνητρα για ορθολογική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και οδηγώντας στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά λιανικής, επιφέρει δε αυξήσεις σε κάποια τιμολόγια και μειώσεις σε άλλα.
περισσότερα:http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_07/10/2010_358676

Δεν υπάρχουν σχόλια: