Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

«Ελεγκτικοί μηχανισμοί υπάρχουν μόνο στα χαρτιά»

Η παράνομη εργασία ανθεί στη χώρα μας, ενώ υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο εργάζονται μεταξύ 4 και 8 εκατομμύρια άνθρωποι στην μαύρη αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αριθμοί παρουσιάζουν εξ’ ορισμού μεγάλη απόκλιση, αφού οι ξένοι που εργάζονται στην μαύρη αγορά ανακαλύπτονται μόνο κατόπιν ελέγχου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αλλάξει αυτήν την κατάσταση και έχει προτείνει κατά καιρούς να αποθαρρύνονται οι εργοδότες να απασχολούν αδήλωτους εργαζομένους, να πάψουν οι υπεργολάβοι να κάνουν τα στραβά μάτια όταν κλείνουν συμφωνίες, και να πιεστούν τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τους ελέγχους στις επιχειρήσεις. «Ελεγκτικοί μηχανισμοί υπάρχουν μόνο στα χαρτιά», «δεν λειτουργούν και τώρα προεκλογικά δεν λειτουργεί τίποτα, υπάρχει μια κατάσταση ύπνωσης χάρη των ψήφων. Αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα διογκώνεται αυτές τις ημέρες. Για αντιμετωπιστούν όμως τα προβλήματα πρέπει και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να είναι μαζί μας, να συζητήσουμε όλοι μαζί, οι επαγγελματίες να απαιτήσουμε να διαχειριστούν το πρόβλημα και να βοηθήσουν τις νόμιμες επιχειρήσεις που υφίστανται και είναι αυτές που είναι τροφοδότες το ελληνικό κράτος».

Αναφορικά με το παράνομο εμπόριο, που έχει καταγγελθεί και σε τοπικό επίπεδο  και έχουν συγκληθεί αλλεπάλληλες συσκέψεις χωρίς αποτέλεσμα, υφίσταται αυστηρές προϋποθέσεις ιδιαίτερα ως προς την άσκηση εμπορίας από αλλοδαπούς, σύμφωνα με το Ν. 3386/21-12-05. Ο αλλοδαπός για να ασκήσει εμπορία στην Ελλάδα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις, να διαθέτει επαρκείς πόρους, τουλάχιστον 60.000 ευρώ τα οποία θα κατατίθενται σε Ελληνική Τράπεζα, να συμβάλει η εμπορία στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας και να κατέχει θεώρηση εισόδου. Αν και οι κυρώσεις που προβλέπονται για τους αλλοδαπούς που παρανόμως ασκούν εμπορία είναι αυστηρότατες, αφού η παράνομη δραστηριότητα μετατρέπεται σε ποινικό αδίκημα και τιμωρούνται με φυλάκιση, ωστόσο κρούσματα συνεχίζουν να υπάρχουν και να προβληματίζουν τους επαγγελματίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: