Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

Tο υπόμνημα της ΓΣΕΕ προς τον πρωθυπουργό

Η ΓΣΕΕ στο υπόμνημά της διεκδικεί:

- Προστασία από καταχρηστικές και αντικοινωνικές συμπεριφορές των τραπεζών, όλων των δανειοληπτών, με πρόσθετα ουσιαστικά μέτρα.

- Σταθεροποίηση του τραπεζικο-πιστωτικού συστήματος με κοινωνικό έλεγχο, όχι με τη «διάσωση» των μεγαλομετόχων και των τραπεζιτών από τους φορολογούμενους.
- Στοχευόμενες δημόσιες ενισχύσεις για τη στήριξη των ΜΜΕ, τομέων και κλάδων της ελληνικής οικονομίας, που απειλούνται από τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση.
- Συνεπής και συστηματική χρηματοδότηση του κράτους προς τα Ταμεία Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης και αποτροπή της εφαρμογής (N. 3863/10) των πολιτικών εξοικονόμησης πόρων, που αποβλέπουν να καλύψουν την υποχρηματοδότηση του κράτους, με επιδείνωση των όρων, των προϋποθέσεων και του επιπέδου των υγειονομικών και κοινωνικο-ασφαλιστικών παροχών.
- Ανεύρεση νέων πόρων από το κράτος και από την αποτελεσματική καταπολέμηση της εισφοδιαφυγής για τη χρηματοδότηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και τη δημιουργία ασφαλιστικού αποθεματικού για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα και κοινωνική αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
- Ενίσχυση της προστασίας των ανέργων, με την αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 80% του μισθού ασφαλείας και επιμήκυνση της διάρκειας κατάβολής του, με πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη όλων των ανέργων (επιδοτούμενων και μη).
- Καμιά περικοπή στη συνολική δαπάνη για καταβολή επιδομάτων ανεργίας (πρόβλεψη μνημονίου για περικοπή 500 εκ.).
- Κατάργηση της διάταξης του πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου, σύμφωνα με την οποία, εντός 3ετίας, μεταφέρονται πόροι του ΟΑΕΔ της Εργατικής Εστίας και της Εργατικής Κατοικίας στο ΙΚΑ.
- Αύξηση των κοινωνικών δαπανών για την υγεία και την ουσιαστική ανασύσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Υλοποίηση προγράμματος επέκτασης των δικτύων δημοσίων μεταφορών στις πόλεις, ώστε να μειωθούν δραστικά οι δαπάνες μετακίνησης των εργαζομένων και να ενισχυθεί η εξοικονόμηση ενέργειας. Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ και στο 3% για την Έρευνα. Ενίσχυση των κονδυλίων για τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας.
- Έκτακτα και μόνιμα εισοδηματικά μέτρα για τους χαμηλοσυνταξιούχους και χαμηλόμισθους και τα αντίστοιχα νοικοκυριά, που βρίσκονται κάτω από τα όρια φτώχειας. Μέτρα έντασης και έκτασης, που θα επαναφέρουν τα εισοδήματά τους, τουλάχιστον, στην πριν την εφαρμογή των μέτρων του μνημονίου κατάσταση.
-Απαγόρευση των απολύσεων-διαθεσιμότητων, για το διάστημα που θα διαρκεί η οικονομική κρίση. Ποινές για τους εργοδότες που επιβάλλουν υποχρεωτικές άδειες άνευ αποδοχών, υπό την απειλή της απόλυσης.
-Στελέχωση και ενεργοποίηση όλων των ελεγκτικών μηχανισμών επιθεωρήσεων εργασίας για την αυστηρή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και της διασφάλισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυστηρός έλεγχος των στελεχών της επιθεώρησης εργασίας, ώστε να υπηρετούν με συνέπεια τα καθήκοντά τους.
- Αποτροπή εφαρμογής νομοθετικών ρυθμίσεων και πολιτικών, που υπονομεύουν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, τη λειτουργία του ΟΜΕΔ, τη σταθερή απασχόληση και τη ρυθμισμένη λειτουργία της αγοράς εργασίας και των εργασιακών σχέσεων. Καμιά αλλαγή στο πλαίσιο των ΣΣΕ (εθνικής, κλαδικών και επιχειρησιακών).
-Εξεύρεση πόρων με αντίστροφη αναδιανομή εισοδήματος προς όφελος των οικονομικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών.
- Αλλαγές στο φορολογικό σύστημα, βάσει και της ολοκληρωμένης πρότασης της ΓΣΕΕ.
- Δυνητικό αυξημένο αφορολόγητο όριο με την προσκόμιση στοχευμένων αποδείξεων.
- Βελτίωση της φορολόγησης των off-shore εταιριών, με έμφαση στις "τριγωνικές" συναλλαγές, που οδηγούν, πέραν της απώλειας φορολογικών εσόδων, σε έκρηξη της ακρίβειας (π.χ. φάρμακα).
- Καμία μετάταξη των ειδών λαϊκής κατανάλωσης από το χαμηλό στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ.
- Τριετές πάγωμα των τιμολογίων δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών.
- Μείωση του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ, καθώς αποδεδειγμένα όχι μόνο δεν απορροφήθηκε από τις επιχειρήσεις, αλλά έχει οδηγήσει σε τέλμα την κατανάλωση.
- Να μην νομοθετηθεί ενοποίηση των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΟΑΕΔ - Εργατική Εστία - ΕργατικήΚατοικία), εφόσον δεν υπάρξει εξαντλητικός διάλογος και συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση, στους φορείς αυτούς απαιτείται μοντέλο διοίκησης, σύμφωνα με τις προγραμματικές σας δεσμεύσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: