Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Moody's, Standard & Poor’s και Fitch συνέβαλαν στην αστάθεια του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Βολές κατά των Moody's, Standard & Poor’s και Fitch εξαπολύει με έκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που κατηγορεί τους τρεις οίκους ότι με τις αξιολογήσεις τους συνέβαλαν στην αστάθεια του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η εξαμηνιαία έκθεση του ΔΝΤ για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα (Global Financial Stability Report) αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι αξιολογήσεις των διεθνών οίκων είναι ενσωματωμένες σε κανονισμούς και νομοθεσία που καθορίζει τη λήψη αποφάσεων από επενδυτικές εταιρείες ή τις Κεντρικές Τράπεζες, με συνέπεια οι αλλαγές των αξιολογήσεων τους για το αξιόχρεο των χωρών να προκαλούν μαζικές πωλήσεις ή αγορές χρεογράφων που αποσταθεροποιούν τις αγορές.
Ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας οι συντάκτες της έκθεσης διαπίστωσαν μία πολύ στενή συσχέτιση των αλλαγών στις αξιολογήσεις των οίκων και της αύξησης των ασφάλιστρων πιστωτικού κινδύνου της χώρας (Credit Default Swaps), σε ποσοστό τουλάχιστον 70%.
Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, το ΔΝΤ προτείνει:
· · Πρώτον, οι Κυβερνήσεις να καταργήσουν τους κανονισμούς που συνδέουν πωλήσεις ή αγορές χρεογράφων με τις αποφάσεις των οίκων αξιολόγησης. Το ίδιο συνιστάται και για τις Κεντρικές Τράπεζες.
· · Δεύτερον, οι αρχές πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους να πιέσουν τους οίκους για να βελτιώσουν τις διαδικασίες που ακολουθούν, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων της διαφάνειας.
· · Τρίτον, οι οίκοι πρέπει να αποθαρρυνθούν στην προσπάθειά τους να εξομαλύνουν χρονικά τη διαδικασία υποβάθμισης του αξιόχρεου, εφόσον ούτως ή άλλως η ανάλυσή τους οδηγεί σε μία τέτοια απόφαση.
· Τέταρτον, οι χώρες πρέπει να παρέχουν έγκαιρα τα στοιχεία που είναι σημαντικά για την ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου από τους οίκους, συμπεριλαμβανομένων και των δυνητικών υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: