Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Πέντε επιχειρήματα κατά της απελευθέρωσης της πετρελαιοκίνησης από την «Greenpeace»

Πέντε επιχειρήματα κατά της απελευθέρωσης παραθέτει το ελληνικό γραφείο της «Greenpeace», στοχεύοντας «στην απομυθοποίηση της δήθεν περιβαλλοντικής διάστασης της πετρελαιοκίνησης»:

1. Η Euro 5 θέτει αυστηρότερα όρια, αλλά προβλέπει τριπλάσια επιτρεπόμενα όρια εκπομπών οξειδίων του αζώτου για τους πετρελαιοκινητήρες (180 μικρογραμμάρια ανά χιλιόμετρο), σε σχέση με τα αντίστοιχα όρια εκπομπών για τους βενζινοκινητήρες (60 μικρογραμμάρια ανά χιλιόμετρο). Στις ΗΠΑ, η από το 2007 ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει όρια εκπομπών στην πετρελαιοκίνηση 44 μικρογραμμαρίων ανά χιλιόμετρο, αυστηρότερα από τα 80 μικρογραμμάρια ανά χιλιόμετρο, που προβλέπει η Euro 6, η οποία θα τεθεί σε ισχύ το 2014.
2. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά στοιχεία, η Ελλάδα κατέχει το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό (50%) σε σταθμούς με υπερβάσεις του ορίου ενημέρωσης στις συγκεντρώσεις όζοντος το καλοκαίρι του 2009. Η Ελλάδα ήταν, επίσης, η τέταρτη χώρα με τις περισσότερες ημέρες (160) υπέρβασης του μακροπρόθεσμου στόχου για την προστασία της ανθρώπινης υγείας (LTO). Προκαταρκτικά ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στη Βρετανία, έδειξαν ότι οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου από τους πετρελαιοκινητήρες δεν παρουσιάζουν -σε σύγκριση με τους βενζινοκινητήρες- πτωτικές τάσεις από το 1993, όταν τέθηκε σε ισχύ η Euro 1. Επιπλέον, μελέτη του πανεπιστημίου Στάνφορντ, στις ΗΠΑ, επιβεβαίωσε ότι η στροφή στην πετρελαιοκίνηση θα είχε ως αποτέλεσμα την όξυνση του φωτοχημικού νέφους της χώρας.
3. Αυτή τη στιγμή, κανείς δεν μπορεί να παρακολουθήσει και πολύ λιγότερο να εγγυηθεί μακροπρόθεσμα, την καλή κατάσταση των πετρελαιοκινητήρων σε περίπτωση άρσης της απαγόρευσης, καθώς, τέσσερα στα δέκα αυτοκίνητα δεν διαθέτουν Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων, σύμφωνα με το Τμήμα Αυτοκινήτων και Εξωτερικών Καύσεων της Δ/νσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (Δ.Ε.Α.Ρ.Θ.). Παράλληλα, κακή είναι η εικόνα για τα αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν πριν το 2002, πιθανότατα λόγω παλαιότητας και του ελλιπούς ελέγχου των καταλυτικών μετατροπέων κατά την αντικατάστασή τους.
4. Αυξάνονται, τόσο το αρχικό κόστος αγοράς, όσο και η κατανάλωση καυσίμου, όσο βελτιώνονται οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των πετρελαιοκινητήρων. Εκτιμάται, για παράδειγμα, ότι η ενσωμάτωση παγίδων σωματιδίων σε ένα νέο αυτοκίνητο για να πληρούνται οι στόχοι της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συνεπάγεται αύξηση του κόστους κατά 150 με 800 ευρώ για τα ελαφρά οχήματα και 2.000 με 10.500 ευρώ για τα βαρέα. Επιπλέον, εξαιτίας της χρήσης καταλύτη, αυξάνεται η κατανάλωση (έως και 10% λόγω του καταλύτη για τα οξείδια του αζώτου και έως και 5% λόγω της παγίδας σωματιδίων).
5. Η πολιτική ηγεσία μπορεί να στηρίξει την αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα, χωρίς να στραφεί στην πετρελαιοκίνηση. Με δεδομένο ότι οι Έλληνες καταναλωτές προτιμούν κατά κύριο λόγο αυτοκίνητα χαμηλού κόστους αγοράς και κατανάλωσης, η πολιτική ηγεσία μπορεί να προβλέψει οικονομικά κίνητρα για την αγορά αυτοκινήτων με χαμηλή κατανάλωση καυσίμων και χαμηλές εκπομές διοξειδίου του άνθρακα. Ως κριτήριο για την προώθηση και εφαρμογή των κινήτρων, προτείνεται σήμερα το όριο των 130 γραμμαρίων διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο, ώστε να προκρίνονται μόνο τα πιο αποδοτικά αυτοκίνητα. Το όριο αυτό θα πρέπει να μεταβάλλεται για να συνάδει με τις εξελίξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (π.χ. 120 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο από το 2012, κλπ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: