Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Αναπληρωματικός Πρωθυπουργός

Το ακριβές πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γιάννη Ραγκούση, περιγράφεται σε πρωθυπουργική απόφαση που σύμφωνα με πληροφορίες εστάλη σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να εγκριθεί ώστε να καθορισθεί και το υπο διαμόρφωση χαρτοφυλάκιο.

Οι νέες του αρμοδιότητες προκύπτουν σαφώς διευρυμένες, καθώς ο κ. Ραγκούσης αναλαμβάνει μεταξύ άλλων κρίσιμες αρμοδιότητες σε θέματα στρατηγικού συντονισμού της κυβέρνησης, σε ζητήματα επικοινωνίας, ενώ του προσαρτάται η δυνατότητα να συγκαλεί συσκέψεις υπουργών.
Το νέο πλέγμα αρμοδιοτήτων του κ. Ραγκούση περιγράφεται σε αδρές γραμμές ως εξής:
Αναλαμβάνει την ευθύνη του συνεκτικού, στρατηγικού και πολιτικού σχεδιασμού για την προώθηση του κυβερνητικού έργου και την παρακολούθηση της εφαρμογής του, στους τομείς και το πλαίσιο που κάθε φορά του αναθέτει ο πρωθυπουργός.
Συγκαλεί (και συμμετέχει), ύστερα από πρωθυπουργική εντολή, συσκέψεις μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών σε επιτροπές και ομάδες εργασίες που συγκροτεί ο πρωθυπουργός.
Στο πλαίσιο των ως άνω αρμοδιοτήτων του, περιλαμβάνεται η νομοθετική πρωτοβουλία και οι λοιπές κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, η πρόταση έκδοσης διαταγμάτων, στις οποίες προβαίνει μόνος ή με άλλους υπουργούς η υφυπουργούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: