Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

«Χαμένοι» & «Κερδισμένοι»

«Χαμένοι»

Το πρώτο στίγμα για το «απαγορευτικό» έδωσε το υπουργείο σε μια από τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις του συνταξιοδοτικού «οδηγού» που εξέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα. Για ασφαλισμένο, πριν από το 1983, δημόσιο υπάλληλο που το 2010 συμπληρώνει 31 χρόνια ασφάλισης (σ.σ. θεωρείται ότι θεμελίωσε δικαίωμα για την 35ετία έχοντας ήδη 25ετία, σε αντίθεση με άλλα Ταμεία που απαιτούν τη συμπλήρωση της 35ετίας) ο «οδηγός» του υπουργείου αποκλείει την αναγνώριση ή εξαγορά (κατά περίπτωση) 4 χρόνων το 2011 προκειμένου να συμπληρωθεί η 35ετία και να βγει στη σύνταξη.
«Κερδισμένοι»
Αντιθέτως, ασφαλισμένος στο ΙΚΑ που συμπληρώνει στο τέλος του 2010 τις 9.000 ημέρες ασφάλισης (30 έτη) και είναι 56 ετών μπορεί, εφόσον συνεχίσει την εργασία του, το 2011 όταν θα έχει 9.300 ημέρες να αναγνωρίσει 1.200 ημέρες (4 έτη). Με αυτό τον τρόπο θα συμπληρώσει 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2011 θεμελιώνοντας δικαίωμα συνταξιοδότησης στο 58ο έτος της ηλικίας του.
Ποιοι μπορούν
Ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν δικαίωμα κατ’ αποκλειστικότητα από 1.1.2011 και εφεξής και έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη ασφάλισης μπορούν να αναγνωρίσουν 4 (από 1/1/2011) έως 7 έτη (από 1/1/2014) έτη ασφάλισης.
Τι αλλάζει για την 35ετία στο ΙΚΑ
•Το 2010 χρειάζονται 10.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 58 ετών
•Το 2011 χρειάζονται 10.800 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 58 ετών
•Το 2012 χρειάζονται 11.100 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 59 ετών
•Το 2013 απαιτούνται 11.400 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 60 ετών
•Το 2014 απαιτούνται 11.700 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 60 ετών
•Το 2015 θα χρειάζονται 12.000 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 60 ετών για την καταβολή της σύνταξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: