Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Οι άμεσες διαρθρωτικές αλλαγές

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι για μέχρι το τέλος του χρόνου η κυβέρνηση προγραμματίζει για μια ανταγωνιστική οικονομία με:

-Την απελευθέρωση των φορτηγών.
-Το άνοιγμα όλων των κλειστών επαγγελμάτων
-Το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΟΣΕ και σχέδια για τον εξορθολογισμό της λειτουργίας όλων των ζημιογόνων ΔΕΚΟ.
-Την αναδιάρθρωση του φορολογικού μηχανισμού για να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή και να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τον πολίτη.
-Ένα νέο πλαίσιο για ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης.
-Τον νέο αναπτυξιακό νόμο.
-Την εξειδίκευση του σχεδίου για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με επενδυτικές πρωτοβουλίες και όπου χρειάζεται με αποκρατικοποιήσεις.
-Την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.
-Το σχέδιο για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος.
-Την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής στο δημόσιο.
-Το νέο πλαίσιο για τις προμήθειες των νοσοκομείων και ολοκλήρωση των διπλογραφικών.
-Τη λειτουργία του ολοήμερου νοσοκομείου.
-Τη λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου
-Την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης νέων επιχειρήσεων
-Το νέο σχέδιο για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: