Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Δήμευση περιουσίας για όσους εκδίδουν πλαστά τιμολόγια

Με ποινές φυλάκισης δύο χρόνων και δήμευση της περιουσίας τους, εφ' όσον αυτή προήλθε από παράνομη δραστηριότητα, θα έρχονται αντιμέτωποι όσοι δεν αποδίδουν φόρους και ΦΠΑ ή εκδίδουν πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, η μη απόδοση ΦΠΑ και φόρων άνω του ποσού των 3.000 ευρώ σε ετήσια βάση αλλά και η έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων, θα θεωρούνται «βασικά αδικήματα» τα οποία θα τιμωρούνται με τις ίδιες ποινές που ισχύουν και για το «ξέπλυμα» χρήματος.
Πρόσθετα βασικά αδικήματα που ορίζονται ως εγκληματικές δραστηριότητες:
Στα βασικά αδικήματα προστίθενται πλέον και τα παρακάτω, εφ όσον έχουν γίνει από 5/8/2008 και μετά:
►Παράλειψη υποβολής ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήματα που δεν έχουν δηλωθεί ξεπερνάει το ποσό των 15.000 ευρώ για κάθε έτος.
►Μη απόδοση στο Δημόσιο του φόρου πλοίων, εφόσον το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε για κάθε διαχειριστική περίοδο υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ.
► Μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ και εν γένει παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών, εφόσον το ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το ποσό του ΦΠΑ που συμψηφίστηκε, επιστράφηκε ή δεν αποδόθηκε υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ σε ετήσια βάση.
►Η έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, εφόσον αξία τους ξεπερνάει τα 3.000 ευρώ.
►Την οφειλή χρεών προς το Δημόσιο που ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ
περισσότερα:http://www.enet.gr/?i=news.el.home&id=200899

Δεν υπάρχουν σχόλια: