Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010

Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται οι μετεγγραφές φοιτητών.

Θα γίνονται σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Παιδείας και στην περίπτωση που εντοπιστούν ψευδή στοιχεία ο φοιτητής θα χάνει το δικαίωμα μετεγγραφής και θα διαγράφεται και από το αρχικό Τμήμα εισαγωγής.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιούνται ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα μέσα σε μία εβδομάδα.
Από τις αλλαγές εξαιρούνται περιπτώσεις μετεγγραφών φοιτητών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.
Στο μεταξύ, μέσω διαδικτύου θα λαμβάνουν πλέον τα συγγράμματά τους οι φοιτητές. Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου θα τα επιλέγουν μέσω της ιστοσελίδας www.eudoxus.gr και θα ενημερώνονται με sms ή e-mail για τον τόπο παραλαβής. Ο κάθε φοιτητής δικαιούται ένα δωρεάν σύγγραμμα για κάθε μάθημα.
Στον «Εύδοξο» ο κάθε εκδότης θα καταχωρεί όλα τα βιβλία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πανεπιστημιακά συγγράμματα, ενώ εάν δεν έχει σημείο διανομής στην πόλη του δικαιούχου φοιτητή, προβλέπεται αποστολή των συγγραμμάτων με κούριερ, με επιβάρυνση του εκδότη.
Παράλληλα, η κάθε γραμματεία τμήματος πανεπιστημίου ή ΤΕΙ υποχρεούται να αναρτά στον «Εύδοξο» το σύνολο των μαθημάτων του Τμήματος και τα αντίστοιχα συγγράμματα που έχει επιλέξει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος για το εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος

Δεν υπάρχουν σχόλια: