Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

Χρωστάμε πάνω από 230 δισ. ευρώ σε ξένες τράπεζες

Tο χρέος της Ελλάδας - δημόσιου και ιδιωτικού τομέα - σε ξένες τράπεζες έφτασε στα 297,2 δισ. δολάρια (ή πάνω από 230 δισ. ευρώ με την τρέχουσα ισοτιμία) στις 31 Μαρτίου του 2010, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements, BIS) με την τριμηνιαία έκθεσή της.

Υψηλότερο από της Ελλάδας είναι το αντίστοιχο χρέος τόσο της Ιρλανδίας (843,8 δισ. δολάρια) όσο και της Πορτογαλίας (322,4 δισ. δολάρια) και της Ισπανίας (1.102,6 δισ. δολάρια). Το χρέος του ελληνικού Δημοσίου έφτασε στα 92,5 δισ. δολάρια έναντι 29,7 δισ. δολάρια του ιρλανδικού, 62,9 του πορτογαλικού και 127,6 του ισπανικού δημόσιου τομέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: