Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

«Εθνικό Πρόγραμμα για την ουσιαστική ισότητα των φύλων 2010-2013»

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Εθνικό πρόγραμμα για την ουσιαστική ισότητα των φύλων 2010-2013» την Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010 στις 9 π.μ. στο αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα).

Το Εθνικό Πρόγραμμα θα παρουσιάσουν στελέχη της ΓΓΙΦ σε συνεδρίες με αντικείμενο: 1) την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, 2) την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα γυναικών, 3) τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, 4) την ένταξη της ισότητας στις δημόσιες πολιτικές, 5) τις νέες πρωτοβουλίες και τα προγράμματα της ΓΓΙΦ.
Στην ημερίδα θα απευθύνουν χαιρετισμό, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χαράλαμπος Καστανίδης και ο Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης, του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Στέφανος Γκριτζάλης.
Το πρόγραμμα - όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση - αποτελεί συνέχεια της διαβούλευσης της ΓΓΙΦ με τις γυναικείες οργανώσεις και τις ΜΚΟ που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο 2010 και περιλαμβάνει έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: