Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

Γνωρίζετε τα δικαιώματά σας;.. όταν ταξιδεύεται αεροπορικώς.

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια Ευρωπαίοι επιβάτες βρίσκονται αντιμέτωποι με διάφορες δυσάρεστες εκπλήξεις σε αεροδρόμια της Ε.Ε., όπως η υπερκράτηση θέσεων, καθυστέρηση ή ακύρωση πτήσεων, απώλεια ή καθυστέρηση παραλαβής των αποσκευών τους. Δεδομένα που αναμφίβολα προκαλούν στους επιβάτες μεγάλη αναστάτωση και απώλεια χρόνου.

Κάτω από αυτά τα δεδομένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε ένα σύνολο δικαιωμάτων για να διασφαλίσει την ορθή αντιμετώπιση των επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς. Δυστυχώς όμως, η πλειοψηφία των πολιτών δεν γνωρίζει τα δικαιώματα αυτά. Σύμφωνα με πρόσφατο ειδικό ευρωβαρόμετρο, 6 στους 10 Ευρωπαίους δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όταν αγοράζουν αεροπορικό εισιτήριο.
Η έγκαιρη ενημέρωση για τα δικαιώματα θα συμβάλει στην αποφυγή πολλών προβλημάτων και αναστατώσεων. Ήδη, η ΕΕ ξεκίνησε εκστρατεία ενημέρωσης των επιβατών στις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ώστε να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες για τα δικαιώματά τους όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς.
Συνοπτικά, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει ότι, οι αερομεταφορείς μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες που είναι αποτέλεσμα καθυστερήσεων (με όριο ± 4 800 EUR), για φθορά και απώλεια αποσκευών (με όριο ± 1 200 EUR) και για τραυματισμό ή θάνατο σε δυστύχημα. Ωστόσο, οι αερομεταφορείς δεν είναι υπεύθυνοι εάν έχουν λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να αποφευχθούν οι ζημίες ή ήταν αδύνατο να λάβουν αυτά τα μέτρα. Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση από 125 έως 600 EUR ανάλογα με την απόσταση πτήσης και τις καθυστερήσεις που υπεστήκατε λόγω της μεταφοράς σας με άλλη πτήση.

Ακόμη, σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων, οι επιβάτες μπορούν να ζητήσουν επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου τους εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει τις πέντε ώρες, αλλά μόνο εάν αποφασίσετε να μην ταξιδέψετε. Σε περίπτωση ματαίωσης της πτήσης, δικαιούστε χρηματική αποζημίωση, εκτός εάν είχατε ενημερωθεί 14 ημέρες πριν από την πτήση, ή μεταφερθήκατε με άλλη πτήση εντός σύντομου χρονικού διαστήματος από την αρχική ώρα πτήσης σας, ή ο αερομεταφορέας μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση προκλήθηκε από έκτακτες περιστάσεις.
Ανάλογα με τις συνθήκες, εάν δεν σας επιτραπεί η επιβίβαση ή η πτήση σας ματαιωθεί ή καθυστερήσει, μπορεί να δικαιούστε παροχή βοήθειας (διατροφή, διευκολύνσεις επικοινωνίας και διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο εάν χρειαστεί). Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης ή ματαίωσης, μπορεί να σας προσφερθεί η επιλογή να συνεχίσετε το ταξίδι σας ή να σας επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου.
Όσον αφορά τα πακέτα διακοπών, οι πράκτορες οργανωμένων ταξιδιών πρέπει να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις διακοπές για τις οποίες έχει γίνει κράτηση, να συμμορφώνονται με τις συμβατικές υποχρεώσεις και να προστατεύουν τους επιβάτες σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του διοργανωτή. Σε σχέση με τα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, οι αερομεταφορείς είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν κατάλληλη βοήθεια προς διευκόλυνση της μετακίνησής τους σε όλους τους αερολιμένες της ΕΕ.
Σε περίπτωση που ο επιβάτης πιστεύει ότι έχουν καταπατηθεί τα δικαιώματα του ή δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως, οφείλει να το γνωστοποιήσει στην αεροπορική εταιρεία ή στο διοργανωτή των οργανωμένων διακοπών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: