Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

Μείωση παρουσίασε ο μαθητικός πληθυσμός

Μείωση κατά 0,1% στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρουσίασε ο μαθητικός πληθυσμός κατά το σχολικό έτος 2009-10, σε σχέση με το 2008-2009, σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας.
Αντίστοιχα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αυξήθηκε κατά 1,0%. Επίσης, οι σχολικές μονάδες αυξήθηκαν κατά 0,7% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 0,3% στη Δευτεροβάθμια.
Το διδακτικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 2,9% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 6,9% στη Δευτεροβάθμια.
Η αναλογία μαθητών προς διδακτικό προσωπικό ήταν 11,7 προς 1 στα Νηπιαγωγεία, 9,9 προς 1 στα Δημοτικά Σχολεία, 8,0 προς 1 στα Γυμνάσια και 9,0 προς 1 στα Γενικά Λύκεια.
Τέλος, όσον αφορά στη συγκέντρωση του σχολικού πληθυσμού, σύμφωνα με την έρευνα, η Περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 28,2% στα Νηπιαγωγεία

Δεν υπάρχουν σχόλια: